Objavljena ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama za određene kontaminante u hrani

U „Službenom glasniku BiH“, broj 9/17 od 10. veljače 2017. godine objavljena je ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama za određene kontaminante u hrani.

Tekst ispravke Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama za određene kontaminante u hrani dostupan je na službenoj web stranici Agencije za sigurnost hrane BiH, u dijelu “propisi o hrani” ili na sljedećoj poveznici.