Povratne informacije mjerodavnih inspekcijskih tijela o akrilamidu u proizvodima odbijenim s granice RH

Prema povratnim informacijama Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske i Federalne uprave za inspekcijske poslove Federacije BiH dostavljenim Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, keks podrijetlom iz Bosne i Hercegovine koji je odbijen s granice Republike Hrvatske zbog utvrđenoga prekoračenja indikativnog limita za akrilamid nije stavljen na tržište Bosne i Hercegovine.

Ukupna količina proizvoda koji su odbijeni s granice Republike Hrvatske zbog utvrđene prisutnosti akrilamida, a za čije je utvrđivanje sljedivosti bila nadležna inspekcija za hranu Republike Srpske, neškodljivo je uništena u nazočnosti mjerodavnog inspektora za hranu.

Kada je riječ o proizvodima čiju je sljedivost, na zahtjev i preporuku Agencije, utvrđivala Federalna uprava za inspekcijske poslove, ukupna količina ovih proizvoda je u skladištu subjekta u poslovanju sa hranom, odnosno nije dostupna na tržištu krajnjim potrošačima te će biti neškodljivo uništena.

U vrijeme odbijanja s granice, u Hrvatskoj, kao ni u Bosni i Hercegovini, zakonodavstvom nisu bile propisane najveće dopuštene količine akrilamida u ovim proizvodima te su se mjerodavna tijela Republike Hrvatske pozvala na Preporuku Komisije o ispitivanju razina akrilamida u hrani (2013/647/EU) kojom su utvrđene indikativne vrijednosti akrilamida koje ne čine sigurnosni prag nego upućuju na potrebu za ispitivanjem.

Sukladno ovoj Preporuci, države članice EU trebaju uz aktivno sudjelovanje subjekata u poslovanju s hranom provesti dodatna ispitivanja metoda proizvodnje i prerade kojima se služe proizvođači hrane u slučajevima kada razina akrilamida u hrani, ispitana tijekom praćenja provedenog u skladu s Preporukom 2010/307/EU, prelazi indikativnu vrijednost za akrilamid utvrđenu za dotičnu kategoriju hrane.

Podsjećamo, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine primila je posredstvom Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) četiri obavijesti o odbijanju keksa podrijetlom iz Bosne i Hercegovine s granice Republike Hrvatske zbog utvrđenoga prekoračenja indikativnog limita za akrilamid u keksima. Sve informacije Agencija je po žurnoj proceduri dostavila na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH i zatražila da se provede kontrola kod proizvođača/izvoznika, utvrdi sljedivost proizvoda te dostave rezultati inspekcijske kontrole.

Agencija je, također, pripremila i dostavila mjerodavnim inspekcijskim tijelima odgovarajuće preporuke za postupanje i procjenu rizika te u suradnji s Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizirala sastanak na kojem je dala preporuke subjektima u poslovanju s hranom koji se bave proizvodnjom konditorskih proizvoda i proizvoda pekarstva s ciljem smanjivanja akrilamida u hrani na najmanju moguću mjeru.