Obavijest za potrošače

Slijedom informacije koju je objavilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske putem svog web portala, te mediji, o povlačenju i opozivu sa tržišta Republike Hrvatske, uslijed utvrđene nedozvoljene količine aflatoksina B1 u sljedećim proizvodima:

–          Šafram Paprika tucana ljuta – 35 g, Lot 005515, rok uporabe: 30.10.2017.,

–          Šafram Paprika tucana ljuta – 50 g, Lot 005515, rok uporabe: 30.10.2017.,

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, imajući u vidu odredbe Zakona o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04), osobito članka 8. istog, dana 03.02.2016. godine, obavijestila mjerodavna inspekcijska tijela u BiH sa zahtjevom da provjere jesu li sporni lotovi proizvoda eventualno uvezeni i nalaze li se i na bosanskohercegovačkom tržištu, da poduzmu odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti i povratno izvijeste Agenciju što je prije moguće. Istoga dana uspostavljen je kontakt i s generalnim zastupnikom za proizvode iz programa ˝Šafram˝ za Bosnu i Hercegovinu – Lukas TP Nakić d.o.o. Široki Brijeg i zahtjevana povratna informacija, pismenim putem.

Dana 04.02.2016. godine, Agencija je zaprimila povratnu informaciju poduzeća ”Lukas TP Nakić” d.o.o. Široki Brijeg, u kojoj poduzeće navodi, da su obavili obavještavanje ”uvoznika” predmetne robe, pritom ne identificirajući o kojem uvozniku se radi ako to oni nisu, te da su također obavijestili i sve njihove kupce o potrebi žurnoga uklanjanja s tržišta predmetne robe. Poduzeće je također u dostavljenoj informaciji utvrdilo da su pismenim putem obavijestili medije o navedenome, te konstatirali kako smatraju da su u dovoljnoj mjeri informirali sve subjekte u poslovanju s predmetnom hranom, kao i moguće potrošače. Agencija je zaprimljenu informaciju proslijedila mjerodavnim inspekcijskim tijelima sa zahtjevom za žurnim utvrđivanjem jesu li sporni lotovi uvezeni u BiH, ako jesu od strane kojeg uvoznika, ako to nije generalni zastupnik ”Lukas TP Nakić” d.o.o. iz Širokog Brijega, te da utvrde sljedivost dalje distribucije spornih lotova ukoliko su uvezeni.

U kontinuiranoj smo komunikaciji i suradnji s mjerodavnim inspekcijskim tijelima, te vas u ovom trenutku izvještavamo da je istraga u tijeku i da je nadležna inspekcija na terenu i obavlja provjeru, te da će o rezultatima obavještavati Agenciju. Prema do sada zaprimljenim informacijama od nadležne Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske, Republička inspekcija za hranu obavila je inspekcijski pregled u gospodarskim društvima TP „Lukas Nakić” d.o.o. Široki Brijeg, PJ Laktaši i “Šafram” d.o.o. sa sjedištem u Banja Luci. Utvrđeno je da je “Šafram” d.o.o.  uvezao sporni proizvod, te da ga je TP „Lukas Nakić” d.o.o. dalje distribuirao. U tijeku je povlačenje spornog proizvoda iz maloprodajnih objekata putem sljedivosti, od strane komercijalne službe  TP “Lukas Nakić “. Obzirom da se povlačenje obavlja u dvije poslovne jedinice TP ”Lukas Nakić” sa sjedištem u Laktašima i Tuzli i sjedištu u Širokom Brijegu, inspekcija preventivno provjerava je li sporni proizvod potpuno povučen sa tržišta.

Prema informacijama zaprimljenim od Federalne uprave za inspekcijske poslove, upućen je zahtjev za pooštrenjem sanitarnog nadzora nad uvozom pošiljki mljevenih paprika, a prema federalnim sanitarnim inspektorima pri carinarnicama i carinskim ispostavama. Federalna uprava za inspekcijske poslove uputila je također i zahtjev, prema mjerodavnim inspekcijskim organima na razini svih županija, da u okviru svojih ovlasti provjere prisustvo spornog proizvoda na tržištu FBiH, poduzmu mjere iz svoje nadležnosti i povratno izvijeste o istima.

Agencija je, dakle, u iščekivanju detaljnih inspekcijskih izvješća o rezultatima kontrole i poduzetim mjerama početkom sljedećeg tjedna, a kako nam je priopćeno u komunikaciji koju smo uspostavili s mjerodavnim inspekcijskim tijelima.

Do dobivanja konačnih službenih nalaza o rezultatima inspekcijske kontrole koja je u tijeku, u ovom trenutku pozivamo potrošače da ukoliko posjeduju navedene lotove proizvoda iste ne konzumiraju, te da obavijeste najbliže inspekcijsko tijelo  ako su kupili proizvode spornih brojeva LOT-a. Molimo da isto poduzmu i u slučaju da na policama u trgovinama primijete navedene sporne lotove proizvoda.

U skladu s odredbama članka 25. Zakona o hrani (˝Službeni glasnik BiH˝, broj 50/04), subjekti u poslovanju s hranom u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije dužni su osigurati da hrana zadovoljava odredbe propisa o hrani relevantnih za njihove djelatnosti i nadzirati poštivanje propisa. Također su dužni postupiti sukladno odredbama članka 27. Zakona o hrani u vezi s hranom koja ne udovoljava propisanim zahtjevima, što između ostalog podrazumijeva i učinkovito i točno obavještavanje potrošača o razlozima za njeno povlačenje, te omogućiti povrat hrane kojom su već opskrbljeni.

Želimo istaknuti da još uvijek nismo zaprimili obavijest o distribuciji spornih lotova proizvoda u BiH, putem Sustava žurnog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje Europske komisije – SANTE RASFF, iako se radi u utvrđenoj nesukladnosti proizvoda proizvođača iz Hrvatske koja je članica EU, a čiji se proizvodi inače izvoze i na naše tržište.

Agencija će, kao i dosad, u okviru svojih nadležnosti poduzimati mjere na otklanjanju i minimiziranju rizika podrijetlom iz hrane, a sve u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini.