Tuzla: Obuka o istraživanju epidemija uzrokovanih hranom

U sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“ u Tuzli je 31. kolovoza i 1. rujna 2022. godine održana obuka o istraživanju epidemija uzrokovanih hranom.

Na obuci su sudjelovali predstavnici mjerodavnih institucija i inspekcijskih tijela u Bosni i Hercegovini, koji su s ekspertima Instituta za eksperimentalnu zooprofilaksu regija Abruzzo i Molise, Italija, razmijenili iskustva o istraživanju epidemija koje se prenose hranom te razgovarali o ključnim izazovima s kojima se suočavaju predstavnici nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini prilikom istraživanja epidemija. Sudionicima obuke predstavljen je zakonodavni okvir za istraživanje epidemija u Italiji i na razini Europske unije.

Upravljanje epidemijama povezanim s hranom, uključujući istragu i izvještavanje, zahtijeva multidisciplinarni pristup na lokalnoj i državnoj, a u određenim slučajevima i na međunarodnoj razini.

Epidemije uzrokovane hranom, pored utjecaja na zdravlje, mogu imati i značajne posljedice za gospodarstvo te je stoga  veoma značajna provedba odgovarajućih preventivnih mjera kojima se mogu ograničiti negativni učinci epidemija.

Organizacija ciklusa obuka o  istraživanju epidemija uzrokovanih hranom u Mostaru, Banja Luci i Tuzli dio je komponente projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom EU“ koja se odnosi na jačanje kapaciteta mjerodavnih tijela i subjekata u poslovanju s hranom za provedbu propisa i standarda EU u području higijene hrane i službenih kontrola hrane.