VM BiH: Donesena Odluka o ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje usuglašenosti za proizvode zaštićene oznakom podrijetla, zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 173. sjednici održanoj 10. lipnja 2019. godine donijelo Odluku o ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje usuglašenosti za proizvode zaštićene oznakom podrijetla, zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta. Navedenom Odlukom, kao tijelo za ocjenjivanje usuglašenosti ovlaštena je „Organska kontrola d. o. o. Sarajevo“ za koju je prethodno utvrđeno da ispunjava uvjete iz članka 42. Pravilnika o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode („Službeni glasnik BiH, broj 90/18). Odlukom su preuzete odredbe dva članka Uredbe Komisije (EU)  o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Javni poziv za prijavu tijela za ocjenjivanje usuglašenosti stalno je otvoren. Svi subjekti koji su zainteresirani za ovlašćivanje kao kontrolna tijela za ocjenjivanje usuglašenosti za proizvode zaštićene oznakom podrijetla, zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

  • Dokument o akreditaciji od Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine ili drugog međunarodnog tijela ovlaštenog za akreditaciju prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17065,
  • Dokumente kojima se dokazuju odgovarajuća jamstva objektivnosti i nepristranosti te dokumente da ima na raspolaganju osposobljene stručnjake i resurse potrebne za obavljanje potvrđivanja usuglašenosti sa specifikacijom,
  • Tijela za ocjenjivanje usuglašenosti iz drugih država moraju dostaviti dokaze na jednom od jezika u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini da su akreditirana i ovlaštena za potvrđivanje usuglašenosti sa specifikacijom proizvoda i pisanu izjavu da će svi postupci i vođenje dokumentacije biti na jednom od jezika u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini.

Navedene dokumente, potrebno je dostaviti u Agenciju, u zatvorenoj omotnici putem pošte. Kontakt osoba po navedenom javnom pozivu je Amela Isić, šef Odsjeka za pravne poslove (telefon 036/336-950, e-mail: isic@fsa.gov.ba).

Po prijavi na javni poziv jednog ili više tijela za ocjenjivanje usuglašenosti koja ispunjavaju uvjete iz članka 42. Pravilnika, Agencija  će pripremiti i Vijeću ministara BiH dostaviti dopunu navedene Odluke.