VM BiH: Donesena Odluka o visini naknade za postupak zaštite oznaka podrijetla i zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i postupak zaštite oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 169. sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine donijelo Odluku o visini naknade za postupak zaštite oznaka podrijetla i zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i postupak zaštite oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda. Odlukom su preuzete odredbe članka 47. Uredbe Komisije (EU) broj 1151/2012 od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Na ovaj način ostvaren je jedan od veoma značajnih preduvjeta za vođenje postupka zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u skladu s Pravilnikom o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode (“Službeni glasnik BiH”, broj 90/18).

Postupak za registraciju oznaka podrijetla, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenog proizvoda pokreće se zahtjevom koji se podnosi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Postupak provodi Povjerenstvo koje imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije, u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Visina naknade kreće se od 30 KM za podnošenje zahtjeva za registraciju, upis ili brisanje iz registra do 500 KM koliko iznosi naknada za provedbu postupka registracije.   

Pri donošenju Odluke sagledan je značaj procesa zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini, posebno s aspekta potencijala bh. prehrambenih proizvoda koji imaju posebnu kvalitetu, ugled ili drugu karakteristiku koja se pripisuje zemljopisnom podrijetlu. Također je uzeta u obzir činjenica da su podnositelji zahtjeva za zaštitu oznaka udruge odnosno skupine sačinjene udruživanjem proizvođača ili prerađivača istog prehrambenog proizvoda.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za postupak registracije oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla hrane („Službeni glasnik BiH“, broj 86/16).

Nakon objave u „Službenom glasniku BiH“, Odluka o visini naknade za postupak zaštite oznaka podrijetla i zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i postupak zaštite oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda bit će dostupna putem službene web stranice Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.