EU RASFF: Obavijest o nesukladnosti pošiljke mandarina podrijetlom iz Republike Hrvatske

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), kao i od strane mjerodavnih inspekcijskih tijela u Bosni i Hercegovini, obaviještena o nesukladnosti pošiljke mandarina podrijetlom iz Republike Hrvatske s važećim propisima u Bosni i Hercegovini. Službenim kontrolama pri uvozu navedene pošiljke koje je provela Federalna uprava za inspekcijske poslove u navedenoj pošiljci je utvrđena prisutnost pesticida klorpirifosa (chlorpyrifos).

Uporaba navedenog pesticida zabranjena je u poljoprivrednoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama Europske unije.

Pojačane mjere kontrola mandarina na prisutnost pesticida klorpirifosa (chlorpyrifos) mjerodavna inspekcijska tijela u Bosni i Hercegovini provode na temelju preporuka Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine od 9. studenoga 2023. godine.

U skladu s važećim propisima, mjerodavna inspekcija zabranila je uvoz sporne pošiljke mandarina te naložila povrat iste pošiljatelju u zemlju izvoznicu, odnosno uništavanje pošiljke ukoliko nije moguć povrat iste, tako da navedena pošiljka ne predstavlja rizik po zdravlje potrošača u Bosni i Hercegovini.

Prema informacijama kojima raspolaže Agencija, pošiljka se, u skladu s važećim propisima i rješenjem Federalne uprave za inspekcijske poslove, do uništavanja nalazi pod kontrolom mjerodavnog sanitarnog inspektora.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, sukladno proceduri, dostavila sve raspoložive informacije na daljnje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini.

Agencija je i 17. studenoga 2023. godine, od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, obaviještena o zabrani uvoza jedne pošiljke mandarina podrijetlom iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu zbog utvrđene prisutnosti pesticida klorpirifosa o čemu je javnost pravovremeno informirana putem službene web stranice Agencije (https://fsa.gov.ba/hr/fuzip-obavijest-o-zabrani-uvoza-posiljke-mandarina-podrijetlom-iz-republike-hrvatske/ ).