Svjetski dan sigurnosti hrane

7. lipnja 2023.

Uz slogan “Standardi za hranu čuvaju živote”, 7. lipnja se širom svijeta obilježava Svjetski dan sigurnosti hrane. Povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala je “Dan otvorenih vrata” i tematska predavanja za studente Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Agromediteranskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić”. Studentima su predstavljene […]

Bosna i Hercegovina se pridružuje EFSA-i u kampanji za zaustavljanje afričke svinjske kuge (#StopASF)

5. lipnja 2023.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), uz potporu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, provest će u našoj zemlji tijekom 2023. godine kampanju o afričkoj svinjskoj kugi (ASK). Sad već četvrtu godinu uzastopno, kampanja #StopASF podiže svijest među farmerima, lovcima i veterinarima u 18 europskih zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, o ovoj visoko zaraznoj […]

Kampanja „EU bira sigurnu hranu“

29. svibnja 2023.

Nakon uspjeha u posljednje dvije godine, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i njezini partneri u državama članicama EU pokrenuli su treće izdanje kampanje „EU bira sigurnu hranu“ (#EUChooseSafeFood). Cilj kampanje jest pomoći građanima u donošenju informiranih odluka o izboru hrane. Kampanja će obuhvatiti 16 zemalja i pružit će potrošačima praktične i lako dostupne informacije, […]

Predstavnici Agencije na Prvom međunarodnom kongresu živinarstva/peradarstva

11. svibnja 2023.

Dr.sci Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine sa suradnicima sudjeluje na Prvom međunarodnom kongresu živinarstva/peradarstva, koji se održava u razdoblju od 10.-12. svibnja 2023. godine u Banja Luci. Kongresu u organizaciji Koordinacijskog odbora peradara/živinara Bosne i Hercegovine, Udruženja peradara Federacije BiH i Udruženja živinara “Zajednica živinara RS” nazoči oko 300 predstavnika […]

EFSA: Natječaj za pripravnički staž

5. svibnja 2023.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je natječaj za plaćeni pripravnički staž u sjedištu EFSA-e u Parmi. Pripravnike će tijekom staža nadzirati, usmjeravati i pratiti mentori. Poziv je otvoren i za kandidate iz zemalja u procesu pristupanja EU, među kojima je Bosna i Hercegovina. Pripravnički staž služi za stjecanje radnog iskustva i znanja u […]

Tehnička radionica o korištenju sekvenciranja cijeloga genoma (WGS) u upravljanju sigurnošću hrane

28. travnja 2023.

U razdoblju od 18. – 20.04.2023. godine, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) organizirala je, u svome sjedištu u Rimu, ”Tehničku radionicu o korištenju sekvenciranja cijeloga genoma (WGS) u upravljanju sigurnošću hrane”, pozivajući profesionalce iz vladinog sektora iz zemalja u razvoju na razgovor o stvarnim potrebama i praktičnim primjenama tehnologije za poboljšanje sigurnosti […]

Ravnatelj Agencije sudjelovao na “Konferenciji o izazovima za sigurnost hrane i sigurnost opskrbe hranom u jugoistočnoj Europi”

21. travnja 2023.

Na poziv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore, dr.sci Džemil Hajrić, ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, sudjelovao je na Konferenciji o izazovima za sigurnost hrane i sigurnost opskrbe hranom u jugoistočnoj Europi, koja je održana 11. i 12. travnja u Podgorici. Konferencija je organizirana u sklopu predsjedavanja Crne Gore „Procesom suradnje […]

Obuka o prikupljanju podataka za potrebe procjene rizika sukladno zahtjevima EFSA-e

7. travnja 2023.

U sklopu IPA 2018 Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“, a u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u Mostaru je 04. i 05. travnja 2023. godine održana obuka na temu “Prikupljanje podataka za potrebe procjene rizika sukladno […]

Obavijest o povlačenju proizvoda „dmBio bademi začinjeni japanskim tamari umakom od soje“, 50g

31. ožujka 2023.

Poduzeće „dm drogerie markt d.o.o.“ obavijestilo je 31. ožujka 2023. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da iz predostrožnosti povlači iz prodaje sljedeći proizvod: Naziv proizvoda: dmBio bademi začinjeni japanskim tamari umakom od soje Pakiranje: 50g Lot: 0722121202 s rokom trajanja 15.12.2023. i 0722112901 s rokom trajanja 1.12.2023. Kako je navedeno u obavijesti, […]

Podneseni zahtjevi za registraciju proizvoda “Krajiški omač“ i “Krajiška trahana“ oznakom “zajamčeno tradicionalni specijalitet”

31. ožujka 2023.

Udruženje proizvođača “Stari-novi okus“, koje djeluje pri Obrtničkoj komori Unsko-sanskog kantona, podnijelo je zahtjeve za registraciju proizvoda “Krajiški omač“ i “Krajiška trahana“ oznakom “zajamčeno tradicionalni specijalitet”. Obavijesti o zahtjevima za registraciju navedenih proizvoda oznakom “zajamčeno tradicionalni specijalitet” objavljene su u “Službenom glasniku BiH“, broj 20/23 od 24. ožujka 2023. godine, a proizvođačke specifikacije dostupne su […]