Povratna informacija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u skladu s preporukom Agencije za praćenje stanja u području prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zaprimila je 22. prosinca 2022. godine povratnu informaciju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo o mjerama poduzetim u skladu s preporukom Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine za praćenje stanja u području prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda. Kontrolama koje su proveli inspektori na tržištu Kantona Sarajevo u prometu su zatečene sljedeće vode, koje ne posjeduju Rješenje o priznavanju prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda:

  • „Prirodna negazirana voda Alkaline“*,
  • „Ivorell gazirana mineralna voda“,
  • „Fructal First Alkaline water“, stolna voda bez ugljikovog dioksida* i
  • „Bistrica prirodna izvorska voda“ *.

Sukladno utvrđenoj neusklađenosti, izdano je rješenje mjerodavne inspekcije za povlačenje navedene vode iz prometa kod subjekata kontrole do pribavljanja rješenja za prometovanje vodama izdanog od Agencije.

Prema informaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, tijekom kontrola na tržištu nisu zatečene vode koje su mikrobiološki neispravne.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila je sve raspoložive informacije mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini.

Sukladno članku 8., stavak (1) Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama („Službeni glasnik BiH“, br. 26/10 i 32/12), svu prirodnu mineralnu i prirodnu izvorsku vodu, koja se stavlja na tržište u Bosni i Hercegovini, mora priznati Povjerenstvo za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda i mora imati Rješenje koje izdaje Agencija da je proizvedena, uskladištena i stavljena u promet u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

*voda je bila i predmet obavijesti Inspektorata Brčko distrikta od 21.12.2022. godine i/ili zajedničkog priopćenja Agencije i FUZIP od 20.12.2022. godine (detaljnije informacije: obavijest Inspektorata Brčko distrikta BiHzajedničko priopćenje Agencije i FUZIP)