Tuzla: Obuka o istraživanju epidemija uzrokovanih hranom

2. rujna 2022.

U sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“ u Tuzli je 31. kolovoza i 1. rujna 2022. godine održana obuka o istraživanju epidemija uzrokovanih hranom. Na obuci su sudjelovali predstavnici mjerodavnih institucija i inspekcijskih tijela u Bosni i Hercegovini, […]

Smjernice o mikrobiološkim kriterijima za hranu

27. rujna 2021.

U sklopu IPA Twinning projekta “Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s pravnom stečevinom EU“, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz stručnu podršku projektnog konzorcija, te u suradnji s mjerodavnim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH, pristupila izradi Smjernica o mikrobiološkim kriterijima za […]

Obavijest o povlačenju proizvoda „Oslić bez glave i repa Hubbsi“

2. kolovoza 2021.

S ciljem zaštite zdravlja potrošača, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, odmah po prijemu obavijesti od strane Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo o utvrđenom prisustvu parazita iz porodice Anisakidae u duboko smrznutoj ribi oslić bez glave i repa Hubbsi, dostavila sve raspoložive informacije na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima. Prema dostupnim informacijama, […]

VM BiH: Donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu

20. srpnja 2018.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH, na 149. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 18. srpnja 2018. godine donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu. Ovim propisom mijenja se i dopunjuje Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima […]

L monocytogenes: Tehničko izvješće i preporuke EFSA i ECDC

9. srpnja 2018.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) objavili su 2. srpnja 2018. godine ažurirano tehničko izvješće u kojem se zamrznuti kukuruz, a moguće i drugo zamrznuto povrće, navodi kao vjerojatni izvor oboljenja u više zemalja uzrokovanih bakterijom Listeria monocytogenes. U razdoblju od 2015. – 8. lipnja 2018. […]

USAID/Sweden FARMA II: Izrađen Nacrt vodiča za uzorkovanje radi provjere na Campylobacter

28. svibnja 2018.

U nastavku aktivnosti u okviru projekta USAID/Sweden FARMA II koje je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizirala u razdoblju 7.-11. svibnja 2018. godine izrađen je i preveden na jezike u službenoj uporabi u BiH Nacrt vodiča za uzorkovanje radi provjere na Campylobacter. Vodič je namijenjen subjektima u poslovanju s hranom s ciljem podrške […]

Rezultati analiza mesa i proizvoda od mesa na prisustvo mikrobioloških parametara u 2015. i 2016. godini

7. studenoga 2016.

Opća odgovornost za higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane, prema članku 25. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04) je na subjektima u poslovanju s hranom u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije, koji su dužni osigurati da hrana zadovoljava odredbe propisa o hrani relevantnih za njihove djelatnosti i nadzirati poštivanje propisa. Registraciju, odobravanje, […]

EFSA: Salmoneloza u više zemalja EU

2. studenoga 2016.

Sedam zemalja je, u razdoblju od 1. svibnja – 12. listopada 2016. godine, prijavilo oboljenja ljudi (112 potvrđenih slučajeva i 148 vjerojatnih) čiji je uzročnik Salmonella Enteritidis. To su Belgija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska i UK. Naknadno je Hrvatska prijavila niz slučajeva, uključujući jedan sa smrtnim ishodom, koji su vjerojatno povezani sa navedenim slučajevima […]

EFSA i ECDC: Broj listerioza i kampilobakterioza u EU i dalje u porastu

19. siječnja 2016.

Broj oboljenja ljudi uzrokovanih bakterijama Lysteria monocytogenes i Campylobacter spp. u porastu je i u 2014. godini, što predstavlja nastavak trenda započetog 2008. godine. To je glavni zaključak posljednjeg godišnjeg izvješća o zoonozama i epidemijama bolesti koje se prenose hranom u Europskoj uniji, koje su objavili Europski autoritet za sigurnost hrane (EFSA) i Europski centar za […]