Objavljena Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda i Popis stolnih voda u Bosni i Hercegovini

13. veljače 2024.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 11/24 od 13. veljače 2024. godine objavljena je Lista priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini i Lista stolnih voda u Bosni i Hercegovini. Na Listi priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini nalazi se ukupno 76 voda, od čega su 34 prirodne […]

Prva sjednica novog saziva Vijeća za genetski modificirane organizme Bosne i Hercegovine

14. prosinca 2023.

Prva sjednica novog saziva Vijeća za genetski modificirane organizme Bosne i Hercegovine, koje je imenovano Odlukom o imenovanju članova Vijeća za genetski modificirane organizme („Službeni glasnik BiH“ br. 82/23), održana je 11. prosinca 2023. godine u Mostaru. Sukladno odredbama Zakona o genetski modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09), Vijeće za GMO obavlja sljedeće poslove: […]

Objavljena Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda i Lista stolnih voda u Bosni i Hercegovini

13. siječnja 2023.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 1/23 od 6. siječnja 2023. godine objavljena je Lista priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini i Lista stolnih voda u Bosni i Hercegovini. Postupak priznavanja provodi Povjerenstvo za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini, koje imenuje Vijeće ministara Bosne i […]

Omogućen nastavak izvoza prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda iz Bosne i Hercegovine na tržište Republike Hrvatske

20. prosinca 2019.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pružila je svu potrebnu tehničku podršku proizvođačima prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda proizvedenih u Bosni i Hercegovini s ciljem nastavka izvoza na tržište Republike Hrvatske. Naime, u Republici Hrvatskoj stupio je na snagu Zakon o poljoprivredi („Narodne novine, broj 118/18), kojim je propisano da proizvođači prirodnih mineralnih […]

Obavijest o stupanju na snagu Pravilnika o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda

19. prosinca 2019.

Pravilnik o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda objavljen je u „Službenom glasniku BiH“, broj 82/19 od 17. prosinca 2019. godine, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”. Pravilnikom se propisuju izgled i način korištenja zaštićenog znaka […]

Održana TAIEX ekspertska misija o usklađivanju zakonodavstva o GMO

11. prosinca 2019.

S ciljem analize zakonodavstva Bosne i Hercegovine u području genetski modificiranih organizama, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz tehničku potporu Europske komisije, organizirala TAIEX ekspertsku misiju koja je održana u razdoblju od 2.-6. prosinca 2019. godine u Mostaru. U realizaciji misije sudjelovali su predstavnici mjerodavnih institucija Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike […]

VM BiH donijelo Odluku o imenovanju Povjerenstva za registraciju oznaka podrijetla, oznaka zemljopisnog podrijetla i dodjelu oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini

10. prosinca 2019.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na izvanrednoj sjednici održanoj 2. prosinca 2019. godine Odluku o imenovanju Povjerenstva za registraciju oznaka podrijetla, oznaka zemljopisnog podrijetla i dodjelu oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Donošenjem ove Odluke ispunjeni su svi pravni i formalni preduvjeti za provedbu procesa registracije oznaka podrijetla, oznaka […]

Objavljen Registar hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine

15. srpnja 2019.

U skladu s odredbama Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe („Službeni glasnik BiH“, broj 72/11), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila je i objavila na službenoj web stranici Registar hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine. Registar trenutačno sadrži osnovne podatke o 63 proizvoda koji se […]

VM BiH: Donesena Odluka o ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje usuglašenosti za proizvode zaštićene oznakom podrijetla, zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta

13. lipnja 2019.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 173. sjednici održanoj 10. lipnja 2019. godine donijelo Odluku o ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje usuglašenosti za proizvode zaštićene oznakom podrijetla, zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta. Navedenom Odlukom, kao tijelo za ocjenjivanje usuglašenosti ovlaštena je „Organska kontrola d. o. o. Sarajevo“ za […]

VM BiH: Donesena Odluka o visini naknade za postupak zaštite oznaka podrijetla i zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i postupak zaštite oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda

29. ožujka 2019.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 169. sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine donijelo Odluku o visini naknade za postupak zaštite oznaka podrijetla i zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i postupak zaštite oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda. Odlukom su preuzete odredbe članka 47. Uredbe Komisije […]