EFSA: Znanstveno mišljenje o glikoalkaloidima u hrani i hrani za životinje

13. kolovoza 2020.

Na zahtjev Europske komisije, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) provela je procjenu rizika od glikoalkaloida u hrani i hrani za životinje, osobito u krumpiru i proizvodima od krumpira. Glikoalkaloidi su spojevi koji se na prirodan način javljaju u vrstama porodice Solanaceae (pomoćnice) u koju spadaju krumpir, rajčica i patlidžan. Glikoalkaloidi imaju važnu ulogu u […]

Najava: Webinar „Visokorizično bilje – kako EU provodi procjenu rizika za biljne proizvode?“

11. lipnja 2020.

Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) organizira webinar na temu „Visokorizično bilje – kako EU provodi procjenu rizika za biljne proizvode?“ Webinar će biti održan 26. lipnja 2020. godine, a detaljnije informacije i poveznicu za registraciju možete pronaći ovdje. Cilj webinara je pružiti potporu nacionalnim institucijama „trećih zemalja“ mjerodavnim za zdravlje […]

Objavljena dva izvješća o kumulativnoj procjeni rizika od ostataka pesticida u hrani

14. svibnja 2020.

Rizik za potrošače uslijed izloženosti ostacima pesticida u hrani trenutačno se procjenjuje za svaku supstancu pojedinačno. Međutim, mnogi pesticidi imaju sličan učinak i njihov utjecaj na ljudsko zdravlje može biti veći u kombinaciji, nego individualno. Stoga je Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) razvila metodologiju za provedbu kumulativne procjene rizika (Cumulative […]

EFSA: Tehničko izvješće o izvorima podataka o bolestima životinja u Bosni i Hercegovini

8. svibnja 2020.

Mapiranje izvora podataka o bolestima životinja u zemljama Europske unije i  pretpristupnim zemljama, uključujući Bosnu i Hercegovinu, jedna je od aktivnosti SIGMA projekta koji provodi Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA). Više informacija o SIGMA projektu možete pronaći ovdje. Cilj navedene aktivnosti je identifikacija mjerodavnih tijela za upravljanje podacima o bolestima životinja […]

EFSA:  Povodom Međunarodne godine zdravlja bilja pokrenuta specijalizirana web stranica

6. travnja 2020.

Biljke koje čine oko 80 posto naše prehrane  izložene su djelovanju različitih štetočina. Prema procjenama Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda ( United Nations Food and Agriculture Organization, UN FAO), na godišnjoj razini propadne oko 40% usjeva. Milijuni ljudi zbog toga pate od gladi, a istovremeno nastaje velika šteta za poljoprivredu i okoliš. Faktori […]

EFSA: Nema dokaza da je hrana uzrok ili put prijenosa koronavirusa

10. ožujka 2020.

Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) s pozornošću prati stanje u vezi s epidemijom koronavirusa (COVID-19) kojom je zahvaćen veliki broj zemalja diljem svijeta. Trenutačno nema dokaza da je hrana vjerojatni izvor ili put prijenosa virusa koji je uzročnik COVID-19. Marta Hugas, vodeća znanstvenica u EFSA-i izjavila je kako iskustva iz […]

Epidemiološka analiza afričke kuge svinja u EU (studeni 2018. – listopad 2019.)

11. veljače 2020.

Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je dopunjeno izvješće o prisutnosti afričke kuge svinja na području Europske unije. U izvještajnom razdoblju od studenoga 2018. – listopada 2019. godine, Češka je dobila status zemlje slobodne od afričke kuge svinja. Bolest je u tom razdoblju potvrđena u Slovačkoj, što znači da je […]

EFSA: Poziv za prijavu na „Parma Summer School 2020“

4. veljače 2020.

Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je poziv za prijavu kandidatima za sudjelovanje na „Parma Summer School 2020“. Radi se o ljetnoj školi koja će biti održana u razdoblju od  9.-11. lipnja 2020. godine u Parmi, Italija, u organizaciji EFSA-e, Više škole za hranu i nutricionizam Sveučilišta u Parmi i […]

EFSA i ECDC: Salmonella najčešći uzročnik bolesti uzrokovanih hranom u EU

15. siječnja 2020.

Salmonella je uzročnik svake treće epidemije povezane s hranom prijavljene u zemljama Europske unije u 2018. godini. To je jedan od zaključaka godišnjeg izvješća Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) koje sadrži informacije o trendovima i uzročnicima zoonoza. U 2018. godini, zemlje EU prijavile su 5 […]

Afrička kuga svinja: Rano otkrivanje ključno za suzbijanje bolesti

15. siječnja 2020.

U skladu sa zaključcima procjene rizika koju je provela Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), unaprjeđenje nadzora, komunikacija i suradnja ključni su čimbenici za kontrolu širenja afričke kuge svinja u Europi. Na zahtjev Europske komisije, EFSA je provela procjenu rizika od širenja navedene bolesti u Jugoistočnoj Europi. Procijenjena je mogućnost širenja bolesti na području Albanije, […]