UN i EFSA o problemu antimikrobne otpornosti

23. rujna 2016.

Svjetski lideri usuglasili su na sastanku na visokoj razini održanom u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku održanom 21. rujna 2016. godine stav da je za rješavanje rastućeg problema antimikrobne otpornosti potreban sveobuhvatan, multisektorski pristup. Doprinos borbi protiv antimikrobne otpornosti kroz osiguravanje znanstvenih savjeta o rizicima po zdravlje ljudi i životinja povezanima sa širenjem i […]

EFSA: Znanstvena izjava i žurni savjet o bolesti kvrgave kože

16. kolovoza 2016.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je, na zahtjev Europske komisije, pripremila Znanstvenu izjavu i žurni savjet o bolesti kvrgave kože (LSD), a ove aktivnosti uslijedile su nakon brzoga širenja bolesti u Grčkoj i Bugarskoj, te drugim zemljama Balkana. Vakcinacija goveda je, prema mišljenju stručnjaka EFSA-e, najučinkovitija opcija za kontrolu širenja bolesti kvrgave kože. To […]

Obavijest o odgodi predavanja službenika EFSA-e

20. lipnja 2016.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u petak, 17. lipnja 2016. godine od strane predstavnika Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) obaviještena da zbog logističkih poteškoća službenik EFSA-e nije u mogućnosti u predviđenim terminima održati predavanje namijenjeno studentima zainteresiranima za rad u EFSA-i. (https://www.fsa.gov.ba/fsa/hr/novosti/item/306-najava-predavanje-studentima-zainteresiranim-za-rad-u-efsa-i ). O novim terminima predavanja Agencija će Vas pravovremeno […]

Najava: Predavanje studentima zainteresiranim za rad u EFSA-i

7. lipnja 2016.

Hana Mušinović, predstavnica Odjela za komunikacije i međunarodne odnose Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) održat će 27. i 28.6.2016. godine u Sarajevu i Mostaru predavanja na kojima će predstaviti ulogu i rad ove institucije u sustavu sigurnosti hrane Europske unije. EFSA daje neovisne znanstvene savjete o rizicima povezanima s hranom, koji se uzimaju u […]

EFSA: Koštice marelice predstavljaju rizik od trovanja cijanidom

6. svibnja 2016.

Na zahtjev Europske komisije, Odbor za kontaminante u prehrambenom lancu Europskog autoriteta za sigurnost hrane (EFSA) obavio je procjenu rizika po zdravlje ljudi povezanog s cijanogeničnim glikozidima u sirovim košticama marelice i njihovim proizvodima. Amigdalin je cijanogenični glikozid koji se u svom prirodnom obliku nalazi u koštici marelice, a nakon konzumacije u ljudskom organizmu metabolizira […]

Suradnja EFSA-e s mjerodavnim institucijama za hranu u Bosni i Hercegovini

29. veljače 2016.

Prije priključenja Europskoj uniji, zemlje u pretpristupnom procesu moraju ispuniti određene uvjete. Sigurnost hrane ima veoma značajnu ulogu u pregovorima za članstvo u EU. U okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA fondovi) koji se financira iz fondova Europske komisije, Europski autoritet za sigurnost hrane (EFSA) surađuje s pretpristupnim zemljama. Intenzivna suradnja EFSA-e s institucijama Bosne i […]

EFSA i ECDC: Broj listerioza i kampilobakterioza u EU i dalje u porastu

19. siječnja 2016.

Broj oboljenja ljudi uzrokovanih bakterijama Lysteria monocytogenes i Campylobacter spp. u porastu je i u 2014. godini, što predstavlja nastavak trenda započetog 2008. godine. To je glavni zaključak posljednjeg godišnjeg izvješća o zoonozama i epidemijama bolesti koje se prenose hranom u Europskoj uniji, koje su objavili Europski autoritet za sigurnost hrane (EFSA) i Europski centar za […]

EFSA ažurirala toksikološki profil glifosata

11. prosinca 2015.

Europski autoritet za sigurnost hrane (EFSA) i države članice EU završili su ponovnu procjenu glifosata, kemijskog spoja koji se koristi u velikom broju pesticida. U izvješću se zaključuje kako nije vjerojatno da je glifosat kancerogen za ljude i predložene su nove sigurnosne mjere koje će postrožiti kontrolu ostataka glifosata u hrani. Europska komisija će koristiti […]

EFSA

9. siječnja 2015.

EVROPSKI AUTORITET ZA SIGURNOST HRANE (EFSA) Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) pruža neovisne znanstvene savjete o rizicima povezanima s hranom, odnosno o postojećim i novim rizicima povezanima s hranom. Ti se savjeti uzimaju u obzir prilikom donošenja evropskih propisa, pravila i politika, čime se pomaže u zaštiti potrošača od rizika u prehrambenom lancu. U […]

Izvješće o ostacima pesticida u hrani u Europskoj uniji

23. prosinca 2014.

Prema rezultatima posljednjeg opsežnog istraživanja pesticida u hrani provedenog u 27 članica Europske unije, te u Islandu i Norveškoj, koje je 12.03.2013. godine objavio Europski autoritet za sigurnost hrane (EFSA), 97 % uzoraka bilo je unutar propisanih maksimalno dozvoljenih razina ostataka pesticida.