Afrička kuga svinja: Rano otkrivanje ključno za suzbijanje bolesti

U skladu sa zaključcima procjene rizika koju je provela Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA), unaprjeđenje nadzora, komunikacija i saradnja su ključni faktori za kontrolu širenja afričke kuge svinja u Evropi. Na zahtjev Evropske komisije, EFSA je provela procjenu rizika od širenja navedene bolesti na području Jugoistočne Evrope. Procijenjena je mogućnost širenja bolesti na području Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Slovenije.

Prema zaključcima EFSA-e, šanse za širenje ove bolesti u navedenim zemljama u roku od godinu dana nakon njene pojave su veoma visoke (66-100%). Istovremeno, šanse da se bolest proširi zapadno na zemlje EU u istom vremenskom intervalu ocijenjene su veoma niskim (0-15%).

Mjere kontrole koje su u EU uspostavljene 2014. godine trebale bi se i dalje fokusirati na rano otkrivanje i spremnost u slučaju pojave bolesti, navodi EFSA te preporučuje provođenje sljedećih mjera:

  • Strogi nadzor, posebno nadzor divljih i domaćih svinja, koji ostaje najefikasnije sredstvo za rano otkrivanje afričke kuge svinja.
  • Mjere ograničavanja pristupa divljih svinja hrani i dodatno smanjenje broja divljih svinja kroz lov.
  • Kampanje za podizanje svijesti putnika, lovaca, farmera… kako bi se ograničio rizik širenja i omogućila podrška u ranoj detekciji bolesti.
  • Komunikacija i saradnja nadležnih institucija i drugih zainteresiranih strana u cilju podrške provođenja kampanja za podizanje svijesti.
  • Obuke veterinarskih inspektora, drugih nadležnih organa i lovaca kako bi se povećala vjerovatnoća ranog otkrivanja i efikasne kontrole.

Dokument „Procjena rizika od afričke kuge svinja u zemljama Jugoistočne Evrope“ dostupan je na sljedećem linku.