FUZIP: Obavijest o zabrani uvoza pošiljke mandarina porijeklom iz Republike Hrvatske

20.11.2023.

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) obavijestila je 17. novembra 2023. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine o zabrani uvoza pošiljke mandarina porijeklom iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu zbog utvrđenog prisustva pesticida klorpirifosa (chlorpyrifos). Upotreba navedenog pesticida zabranjena je u poljoprivrednoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama Evropske […]

Od 184 uzorka, dva neodgovarajuća/Program kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu

19.09.2023.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine provela je, u saradnji s nadležnim entitetskim, kantonalnim, gradskim i općinskim te inspekcijskim organima Brčko distrikta BiH u 2022. godini redovni godišnji Program kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini. U sklopu Programa kontrole (monitoringa) ostataka pesticida u i na […]

IPA 2018 Twinning projekt: Održana ekspertska misija o procjeni rizika za hroničnu izloženost ostacima pesticida

16.06.2022.

Ekspertska misija na kojoj su razmatrane i revidirane procedure koje Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine provodi pri procjeni rizika za hroničnu izloženost ostacima pesticida održana je u periodu od 6.-10. juna 2022. godine u Mostaru. Na ekspertskoj misiji koju je predvodio Alberto Mantovanni (Institut za zdravstvo, Italija) učestovali su službenici Sektora za naučnu […]

Smjernice za analitičku kontrolu kvaliteta i postupke za validaciju metoda za analizu ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje

20.10.2021.

S ciljem pružanja podrške laboratorijama uključenim u službenu kontrolu ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje u Bosni i Hercegovini pripremljen je prijevod Smjernica za analitičku kontrolu kvaliteta i postupke za validaciju metoda za analizu ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje. Smjernice su zasnovane na dokumentu Generalne direkcije za zdravlje i sigurnost […]

Objavljen Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla

10.08.2021.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 48/21 objavljen je Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla, koji je donesen na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na 41. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Navedenim pravilnikom određuju se najveći nivoi ostataka pesticida (Maximum […]

Obavijest o povlačenju i opozivu proizvoda zbog prisustva etilen oksida

02.08.2021.

Punomoćnik društva „Mars Wrigley's Confectionery“ obavijestio je Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da je, zbog utvrđenog prisustva etilen oksida u aditivu koji je korišten u proizvodnji, pokrenut postupak povlačenja s tržišta Bosne i Hercegovine sljedećih sladolednih proizvoda: SNICKERS Xtra Ice bar, pakovanje od 66 g, najbolje upotrijebiti do: 31.01.2023., LOT: 108E3DOE02; SNICKERS Xtra […]

Donesen Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla

28.06.2021.

Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla donesen je, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 24. juna 2021. godine. Navedenim pravilnikom određuju se najveći nivoi ostataka pesticida (Maximum Residue Levels, MRL) u […]

ZENODO: Objavljeni rezultati monitoringa ostataka pesticida i veterinarsko-medicinskih proizvoda u BiH

27.01.2021.

Rezultati Monitoringa ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2017. i 2018. godinu, te rezultati Monitoringa ostataka veterinarsko-medicinskih proizvoda i drugih supstanci kod živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla u BiH za 2018. godinu objavljeni su na digitalnom repozitoriju Zenodo (https://zenodo.org). Radi se o podacima koje je […]

Usvojen Izvještaj o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2019. godinu

24.07.2020.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 13. sjednici održanoj 23. jula 2020. godine usvojilo Izvještaj o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2019. godinu. U okviru Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog […]

Objavljena dva izvještaja o kumulativnoj procjeni rizika od ostataka pesticida u hrani

14.05.2020.

Rizik za potrošače uslijed izloženosti ostacima pesticida u hrani trenutno se procjenjuje za svaku supstancu pojedinačno. Međutim, mnogi pesticidi imaju sličan efekt i njihov utjecaj na ljudsko zdravlje može biti veći u kombinaciji, nego individualno. Stoga je Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) razvila metodologiju za provođenje kumulativne procjene rizika (Cumulative […]