Epidemiološka analiza afričke kuge svinja u EU (novembar 2018. – oktobar 2019.)

11. Februara 2020.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je dopunjeni izvještaj o prisutnosti afričke kuge svinja na području Evropske unije. U izvještajnom periodu od novembra 2018. do oktobra 2019. godine, Češka je dobila status zemlje slobodne od afričke kuge svinja. Bolest je u tom periodu potvrđena u Slovačkoj, što znači da je […]

Afrička kuga svinja: Rano otkrivanje ključno za suzbijanje bolesti

15. Januara 2020.

U skladu sa zaključcima procjene rizika koju je provela Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA), unaprjeđenje nadzora, komunikacija i saradnja su ključni faktori za kontrolu širenja afričke kuge svinja u Evropi. Na zahtjev Evropske komisije, EFSA je provela procjenu rizika od širenja navedene bolesti na području Jugoistočne Evrope. Procijenjena je mogućnost širenja bolesti na području […]

EFSA i EMA: Smanjiti upotrebu antibiotika u liječenju životinja

27. Januara 2017.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Evropska agencija za lijekove (EMA) razmatrale su mjere koje se provode u Evropskoj uniji s ciljem smanjenja upotrebe antibiotika u liječenju životinja. Zaključili su da je potrebno svesti upotrebu antibiotika na najmanju moguću mjeru koja je potrebna za liječenje zaraznih bolesti životinja. Osim u izuzetnim slučajevima, u prevenciji […]

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o neželjenim supstancama u hrani za životinje

23. Septembra 2016.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 70/16 od 20.9.2016. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o neželjenim supstancama u hrani za životinje, kojim su propisani posebni uslovi za higijenu hrane za životinje, koji se odnose na neželjene supstance u hrani za životinje. Preuzimanjem odgovarajućih Uredbi EU u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, propisane su, […]

EFSA: Naučna izjava i hitni savjet o bolesti kvrgave kože

16. Avgusta 2016.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je, na zahtjev Evropske komisije, pripremila naučnu izjavu i hitni savjet o bolesti kvrgave kože (LSD), a ove aktivnosti uslijedile su nakon brzog širenja bolesti u Grčkoj i Bugarskoj, te drugim zemljama Balkana. Vakcinacija goveda je, prema mišljenju eksperata EFSA-e, najefektivnija opcija za kontrolu širenja bolesti kvrgave kože. To […]

Bolest kvrgave kože: jačanje prevencije i kontrole u regionu

30. Maja 2016.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Evropska komisija organizirale su 11. i 12. maja 2016. godine radionicu u cilju jačanja regionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi i Bliskom Istoku, po pitanju prevencije i kontrole bolesti kvrgave kože (Lumpy Skin Disease –LSD). LSD je zarazno oboljenje goveda koje uzrokuje izbijanje čvornatih kvrga na koži zaraženih životinja. Prvenstveno […]