EFSA: Javni poziv kandidatima za pripravnički staž

15/04/2024

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je javni poziv kandidatima za pripravnički staž koji se obavlja u sjedištu institucije u Parmi, Italija. Javni poziv namijenjen je kandidatima iz cijelog svijeta koji su na početku svoje profesionalne karijere i zainteresovani su za rad u internacionalnoj i multikulturalnoj sredini, na projektima vezanim za nauku, sigurnost hrane […]

EFSA: Nivo ostataka veterinarsko-medicinskih proizvoda kod životinja i hrane i dalje nizak

08/04/2024

U skladu s najnovijim izvještajem Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA), nivo ostataka veterinarskih lijekova i drugih tvari pronađenih u životinjama i hrani životinjskog porijekla u Evropskoj unijii i dalje je nizak. U izvještaju su navedeni rezultati za različite grupe tvari, uključujući hormone, antibakterijske tvari, okolišne kontaminante, zabranjene tvari i druge veterinarske lijekove. Godišnji izvještaj […]

EFSA i ECDC: Objavljen izvještaj „One Health“ za 2022. godinu

24/01/2024

Kampilobakterioza i salmoneloza bile su najčešće prijavljene zoonoze kod ljudi u Evropskoj uniji u 2022. godini Međutim, broj slučajeva i dalje je bio manji nego u 2018. i 2019. godini koje su prethodile pandemiji COVID-19. Povećan broj infekcija bilježi se kod bolesti koju uzrokuje virus Zapadnog Nila. Ove informacije o zoonozama objavljene su u posljednjem […]

U Bosni i Hercegovini prvi put provedeno istraživanje Eurobarometra o sigurnosti hrane

08/01/2024

Posljednje istraživanje Eurobarometra o sigurnosti hrane prošireno je na svih sedam zemalja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a po prvi put u ovom istraživanju učestvovali su građani Bosne i Hercegovine. „Izuzetno smo zadovoljni što smo po prvi put uključili svih sedam pretpristupnih zemalja u istraživanje Eurobarometra o sigurnosti hrane. Naša saradnja u oblasti komunikacije s […]

Javni konkurs EFSA-e: Višegodišnje vježbe spremnnosti za krize u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje u zemljama u procesu pristupanja EU

19/12/2023

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) redovno organizira vježbe spremnosti za krize i provodi aktivnosti usmjerene na pripremu odgovora na moguće krizne situacije. S obzirom da se kriza ne može ograničiti na teritorij Evropske unije, veoma je značajno uključiti zemlje u procesu pristupanja EU u vježbe spremnosti. Instrument pretpristupne pomoći (IPA) pruža finansijsku i tehničku […]

29. septembar, Međunarodni dan svijesti o gubitku hrane i otpadu od hrane

27/09/2023

Kako bi razvila svijest i potaknula zajedničke aktivnosti na smanjenju gubitka hrane i otpada od hrane, Generalna skupština Ujedinjenih naroda je, Rezolucijom 74/209 od 19. decembra 2019. godine, proglasila 29. septembar Međunarodnim danom svijesti o gubitku hrane i otpadu od hrane. Međunarodni dan svijesti o gubitku hrane i otpadu od hrane 2023. obilježava se u […]

EFSA: „Čuvajte zdravlje bilja, zaštitite život!”

20/09/2023

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA), u saradnji sa Evropskom komisijom i zemljama članicama, pokrenula je kampanju o zdravlju bilja (#PlantHealth4Life).  Kampanjom se promiče svijest o zdravlju bilja i njegovoj povezanosti sa našom svakodnevicom. Bilje čini jezgru života na Zemlji: daje nam zrak koji udišemo i hranu koju jedemo. Danas je bilje pod teškim pritiskom […]

Bosna i Hercegovina se pridružuje EFSA-i u kampanji za zaustavljanje afričke svinjske kuge (#StopASF)

05/06/2023

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA), uz podršku Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, provest će u našoj zemlji tokom 2023. godine kampanju o afričkoj svinjskoj kugi (ASK). Sada već četvrtu godinu zaredom, kampanja #StopASF podiže svijest među farmerima, lovcima i veterinarima u 18 evropskih zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, o ovoj visoko zaraznoj […]