Prirodne mineralne, prirodne izvorske i stone vode

Prirodna mineralna voda i prirodna izvorska voda

Na osnovu člana 37. Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/10 i 32/12), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je objavila Listu priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini koja je objavljena u “Službeni glasnik BiH”, broj 11/24 dana 13.02.2024. godine.

Listu priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini možete preuzeti na ovom linku.

Stona voda

Na osnovu člana 19. stav (3) Pravilnika o stonim vodama (“Službeni glasnik BiH”, br. 40/10 i 43/10), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je objavila Listu stonih voda u Bosni i Hercegovini koja je objavljena u “Službeni glasnik BiH”, broj 11/24 dana 13.02.2024. godine.

Listu stonih voda u Bosni i Hercegovini možete preuzeti na ovom linku.

Postupak priznavanja

U cilju implementacije Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama („Službeni glasnik BiH“, br. 26/10 i 32/12), a kako bi se subjekti u poslovanju s hranom na najbolji način upoznali sa postupkom priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, donijela je Uputstvo o postupku priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini, koje možete preuzeti na ovom linku.

Obrazac zahtjeva za priznavanje prirodne mineralne, prirodne izvorske vode, možete preuzeti na ovom linku.

Obrazac za upis u registar stonih voda, možete preuzeti na ovom linku.

U postupku po zahtjevu, podnosilac je obavezan uplatiti administrativnu taksu. Način popunjavanja uplatnica propisan je Uputstvom o popunjavanju uplatnice za uplatu administrativne takse u postupku priznavanja prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini, koji možete preuzeti na ovom linku.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, po donošenju, dostavlja nadležnim inspekcijskim organima Rješenje o priznavanju prirodne mineralne ili prirodne izvorske vode.

Subjekt u poslovanju s hranom, kojem je izdano Rješenje o priznavanju prirodne mineralne ili prirodne izvorske vode, dužan je najmanje jednom godišnje prije punjenja, na vlastiti trošak, provesti provjeru usklađenosti vode koju eksploatira s propisanim zahtjevima u dijelu koji se odnosi na mikrobiološka i fizičko-hemijska svojstva propisana Pravilnikom. Pored toga, Pravilnikom su propisane i službene kontrole koje su u nadležnosti mjerodavnih inspekcijskih tijela.

Ako proizvođač ili inspekcija, koja je nadležna za službene kontrole, utvrde da kvaliteta prirodne mineralne i prirodne izvorske vode i uvjeti pod kojim se one eksploatiraju, proizvode ili pune nisu u skladu s Pravilnikom, proizvođač je dužan obustaviti eksploataciju, odnosno nadležna inspekcija nalaže obustavu proizvodnje i punjenja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode do otklanjanja nedostataka.

U tabeli ispod nalazi se pregled do sada izdatih Rješenja o priznavanju prirodne mineralne ili prirodne izvorske vode, kao i Rješenja o upisu u Registar stonih voda.

Vrsta vodeNaziv proizvođačaNaziv uvoznikaTrgovački naziv proizvodaNaziv izvoraMjesto crpljenja izvoraZemlja porijeklaBroj Rješenja o priznavanjuDatum izdavanja rješenjaDatum isteka rješenja
Prirodna izvorska vodaCOCA-COLA HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i HercegovinaNATURAQUA - prirodna izvorska voda gaziranaOlimpijaCoca-Cola HBC B-HBosna i HercegovinaUP-1-26-9-23-2/2313.12.202313.12.2028
Prirodna izvorska vodaCOCA-COLA HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i HercegovinaNATURAQUAOlimpijaCoca-Cola HBC B-HBosna i HercegovinaUP-1-26-9-22-2/2313.12.202313.12.2028
Prirodna izvorska vodaIRIŠKIĆ d.o.o. Tešanj, Ciglanska 12, 74264 Jelah Tešanj, Bosna i HercegovinaGORAJezeračka rijekaJezera općina ZenicaBosna i HercegovinaUP-1-26-9-10-9/2329.11.202329.11.2028
Prirodna mineralna vodaMIONI d.o.o. Novi Beograd, Vladimira Popovića 8a, 11070 Novi Beograd, Republika SrbijaĐURIĆ MBB d.o.o. Doboj, Aerodromsko naselje bb, 74213 Bukovica Velika, Bosna i HercegovinaDA!, prirodna mineralna voda negaziranaGalaselo Ključ, Mionica, Republika SrbijaSrbijaUP-1-26-9-8-4/233.7.20233.7.2028
Prirodna izvorska vodaMIONI d.o.o. Novi Beograd, Vladimira Popovića 8a, 11070 Novi Beograd, Republika SrbijaĐURIĆ MBB d.o.o. Doboj, Aerodromsko naselje bb, 74213 Bukovica Velika, Bosna i HercegovinaDA!, gazirana prirodna mineralna vodaGalaselo Ključ, Mionica, Republika SrbijaSrbijaUP-1-26-9-21-2/233.7.20233.7.2028
Prirodna izvorska vodaVITINKA a.d. Kozluk, Drinska dva br 30, 75413 Kozluk, Bosna i HercegovinaVIVIABanjicaRaševoBosna i HercegovinaUP-1-26-9-19-3/2331.5.20231.2.2029
Prirodna mineralna vodaVITINKA a.d. Kozluk, Drinska dva br 30, 75413 Kozluk, Bosna i HercegovinaVITINKAVitinkaKozlukBosna i HercegovinaUP-1-26-9-20-2/2331.5.20231.2.2029
Prirodna mineralna vodaNOVA SLOGA a.d. Trstenik, Kneginje Milice 81/1, 37240 Trstenik, Republika SrbijaSARAJEVSKI KISELJAK d.d. Kiseljak, Kraljice mira 7, 71250 Kiseljak, Bosna i HercegovinaMIVELA MgMivela-1VelućeSrbijaUP-1-26-9-14-3/2328.4.202319.6.2028
Prirodna mineralna vodaJAMNICA PLUS d.o.o. Zagreb, Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, Republika HrvatskaSARAJEVSKI KISELJAK d.d. Kiseljak, Kraljice mira 7, 71250 Kiseljak, Bosna i HercegovinaJANASveta JanaGorica SvetojanskaHrvatskaUP-1-26-9-16-3/2328.4.202319.8.2028
Prirodna mineralna vodaJAMNICA PLUS d.o.o. Zagreb, Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, Republika HrvatskaSARAJEVSKI KISELJAK d.d. Kiseljak, Kraljice mira 7, 71250 Kiseljak, Bosna i HercegovinaJAMNICAJanino vreloPisovarnaHrvatskaUP-1-26-9-15-3/2328.4.202317.8.2028
Prirodna mineralna vodaSARAJEVSKI KISELJAK d.d. Kiseljak, Kraljice mira 7, 71250 Kiseljak, Bosna i HercegovinaSARAJEVSKI KISELJAKVrelo ParkKiseljakBosna i HercegovinaUP-1-26-9-17-2/235.4.202319.8.2028
Prirodna izvorska vodaKRALJEVSKA d.o.o. Sarajevo, Kotromanića 48, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaKRALJEVSKARadakovicaGornja Borovica, Općina VarešBosna i HercegovinaUP-1-26-9-47-4/225.4.20235.4.2028
Prirodna izvorska vodaVALLEY AQUA d.o.o. Bugojno, Vesela bb (Husića Vrelo), 70230 Bugojno, Bosna i HercegovinaEIGHTHusića vreloBugojnoBosna i HercegovinaUP-1-26-9-13-3/235.4.202328.3.2028
Prirodna izvorska vodaCOCA-COLA HBC-Srbija d.o.o. Zemun (Fabrika vode Topli Do), Batajnički drum 14-16, 11080 Beograd, Republika SrbijaCOCA-COLA HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i HercegovinaROSAVlasina - Topli DoFabrika vode Topli DoSrbijaUP-1-26-9-34-6/2228.2.20237.3.2028
Prirodna izvorska vodaGAKOM d.o.o. Gračanica, Gornja Orahovica bb, 75323 Gračanica, Bosne i HercegovinaLEDENAGOB-1 LipikGornja Orahovica - GračanicaBosna i HercegovinaUP-1-26-9-41-5/2228.2.202328.2.2028
Stona vodaFRUCTAL d.o.o. Ajdovšćina, Tovarniščka cesta 7, 5270 Ajdovščina, Republika SlovenijaBILI BRIG d.o.o. Grude, Gojka Šuška 9, 88340 Grude, Bosna i HercegovinaFRUCTAL FIRSTHubeljAjdovščina, SlovenijaSlovenijaUP-1-26-9-39-7/2228.2.202328.2.2028
Prirodna mineralna vodaDM-DROGERIE MARKT GmbH+CO. KG, Am-dm Platz 1, DE 76227 Karlsruhe, Njemačka.DM-DROGERIE MARKT d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i HercegovinaIVORELLBelleauSchwolenNjemačkaUP-1-26-9-46-2/2230.12.202230.12.2027
Prirodna mineralna vodaZEMA d.o.o. Tešanj, Raduša bb, 74260 Tešanj, Bosna i HercegovinaTEŠANJSKI KISELJAKRadušaRaduša - TešanjBosna i HercegovinaUP-1-26-9-45-2/2230.12.202211.3.2028
Prirodna izvorska vodaKOBENS d.o.o. Živinice, Priluk bb, 75275 Živinice, Bosna i HercegovinaKRISTALKristalPrilukBosna i HercegovinaUP-1-26-9-36-3/2230.12.202217.2.2029
Prirodna mineralna vodaPODRAVKA d.d. Koprivnica, Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HrvatskaPODRAVKA d.o.o. Sarajevo, Safeta Zajke 269, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaSTUDENACGrofova vrelaLipikHrvatskaUP-1-26-9-8-2/158.4.20158.4.2021
Prirodna mineralna vodaPODRAVKA d.d. Koprivnica, Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HrvatskaPODRAVKA d.o.o. Sarajevo, Safeta Zajke 269, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaSTUDENACGrofova vrelaLipikHrvatskaUP-1-26-9-24-2/1111.3.201311.3.2018
Prirodna izvorska vodaPODRAVKA d.d. Koprivnica, Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HrvatskaPODRAVKA d.o.o. Sarajevo, Safeta Zajke 269, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaSTUDENAStudenaLipikHrvatskaUP-1-26-9-25-2/1211.3.201311.3.2018
Prirodna izvorska vodaCOCA-COLA HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i HercegovinaOLIMPIJA - gazirana prirodna izvorska vodaOlimpijaCoca-Cola HBC B-HBosna i HercegovinaUP-1-26-9-19-2/1125.10.201118.10.2016
Prirodna izvorska vodaSARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo, Franjevačka 15, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaSARAJEVSKA PRIRODNA IZVORSKA VODABunar B1 i B2Izvorište Sarajevske pivareBosna i HercegovinaUP-1-26-9-30-5/167.9.20169.8.2021
Prirodna izvorska vodaSARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo, Franjevačka 15, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaSARAJEVSKA GAZIRANA PRIRODNA IZVORSKA VODABunar B1 i B2Izvorište Sarajevske pivareBosna i HercegovinaUP-1-26-9-42-2/111.2.20121.2.2017
Stona vodaHERCEGOVAČKA PIVOVARA d.o.o. Mostar, Bišće polje bb, 88000 Mostar, Bosna i HercegovinaHERCEGOVKA - gazirana stona vodaBunarski zahvat uz objekat Hercegovačke pivovareMostar, Bišće polje bbBosna i HercegovinaUP-1-26-9-32-4/2228.10.202228.10.2027
Stona vodaHERCEGOVAČKA PIVOVARA d.o.o. Mostar, Bišće polje bb, 88000 Mostar, Bosna i HercegovinaHERCEGOVKAIzvor Hercegovačka pivovaraMostar, Bišće polje bbBosna i HercegovinaUP-1-26-9-31-3/2228.10.202228.10.2027
Stona vodaNEVRA d.o.o. Kreševo, Resnik bb, 71260 Kreševo, Bosna i HercegovinaMOJ DANNevraNevra - DeževiceBosna i HercegovinaUP-1-26-9-20-2/2121.6.202121.6.2026
Stona vodaDM-DROGERIE MARKT GmbH+CO. KG carlmetz-Str. 1,76785 Karlsruhe, Savezna Republika NjemačkaDM-DROGERIE MARKT d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i HercegovinaBABYLOVEHochwald SprudelSchwolenNjemačkaUP-1-26-9-35-2/203.3.20213.3.2026
Stona vodaNEVRA d.o.o. Kreševo, Resnik bb, 71260 Kreševo, Bosna i HercegovinaMOJ IZBORNevraNevra - DeževiceBosna i HercegovinaUP-1-26-9-16-4/2028.12.202028.12.2025
Stona vodaTEMAX BiH d.o.o. Orašje, Poduzetnička zona Dusine 17, 76270 Orašje, Bosna i HercegovinaVIVITOrašjeBosna i HercegovinaUP-1-26-9-22-5/1917.5.201917.5.2024
Stona vodaCORTO d.o.o. Sarajevo - Podružnica Aqua Bianca Vareš, Kram bb, 71300 Vareš, Bosna i HercegovinaAQUA BIANCAJarčići ŠaškiJaričići Šaški - VarešBosna i HercegovinaUP-1-26-9-6-3/1913.5.201913.5.2024
Stona vodaNEVRA d.o.o. Kreševo, Resnik bb, 71260 Kreševo, Bosna i HercegovinaMERCATOR VODANevraNevra - DeževiceBosna i HercegovinaUP-1-26-9-1-4/1926.4.201926.4.2024
Stona vodaNEVRA d.o.o. Kreševo, Resnik bb, 71260 Kreševo, Bosna i HercegovinaKPLUSNevra - DeževiceBosna i HercegovinaUP-1-26-9-16-6/1826.4.201918.2.2024
Stona vodaSZR D&D Bosanski Brod, Posavska 2, 74450 Bosanski Brod, Bosna i HercegovinaSANBosanski BrodBosna i HercegovinaUP-1-26-9-5-2/1830.3.201830.7.2023
Stona vodaHERCEGOVAČKA PIVOVARA d.o.o. Mostar, Bišće polje bb, 88000 Mostar, Bosna i HercegovinaHERCEGOVKAIzvor Hercegovačka pivovaraMostar, Bišće polje bbBosna i HercegovinaUP-1-26-9-4-2/187.3.201823.7.2023
Stona vodaNEVRA d.o.o. Kreševo, Resnik bb, 71260 Kreševo, Bosna i HercegovinaAQUA BIANCANevraNevra - DeževiceBosna i HercegovinaUP-1-26-9-13-7/1622.2.201722.2.2022
Stona vodaHERCEGOVAČKA PIVOVARA d.o.o. Mostar, Bišće polje bb, 88000 Mostar, Bosna i HercegovinaZMAJIzvor Hercegovačka pivovaraMostar, Bišće polje bbBosna i HercegovinaUP-1-26-9-34-3/1621.9.201621.9.2021
Stona vodaDM-DROGERIE MARKT GmbH+CO. KG carlmetz-Str. 1,76785 Karlsruhe, Savezna Republika NjemačkaDM-DROGERIE MARKT d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i HercegovinaBABYLOVESchwolenSchwolenNjemačkaUP-1-26-9-28-4/1615.7.201615.7.2021
Stona vodaNEVRA d.o.o. Kreševo, Resnik bb, 71260 Kreševo, Bosna i HercegovinaVLAŠIĆ VODANevraBosna i HercegovinaUP-1-26-9-5-8/1424.2.201524.2.2020
Stona vodaNEVRA d.o.o. Kreševo, Resnik bb, 71260 Kreševo, Bosna i HercegovinaKPLUSNevra - DeževiceBosna i HercegovinaUP-1-26-9-4-6/1318.2.201418.2.2019
Stona vodaNEVRA d.o.o. Kreševo, Resnik bb, 71260 Kreševo, Bosna i HercegovinaRIALNevra - DeževiceBosna i HercegovinaUP-1-26-9-5-8/1318.2.201418.2.2019
Stona vodaCELVIK KISELJAK d.o.o. Tešanj, Dolac bb, 74260 Tešanj, Bosna i HercegovinaTEŠANJSKA KRALJICADolac-TešanjBosna i HercegovinaUP-1-26-9-41-4/1119.8.201319.8.2018
Stona vodaCELVIK KISELJAK d.o.o. Tešanj, Dolac bb, 74260 Tešanj, Bosna i HercegovinaDOBRA VODADolac-TešanjBosna i HercegovinaUP-1-26-9-40-5/1119.8.201319.8.2018
Stona vodaSZR D&D Bosanski Brod, Posavska 2, 74450 Bosanski Brod, Bosna i HercegovinaSANBosanski BrodBosna i HercegovinaUP-1-26-9-2-4/1230.7.201330.7.2018
Stona vodaHERCEGOVAČKA PIVOVARA d.o.o. Mostar, Bišće polje bb, 88000 Mostar, Bosna i HercegovinaHERCEGOVKAIzvor Hercegovačka pivovaraMostar, Bišće polje bbBosna i HercegovinaUP-1-26-9-1-5/1323.7.201323.7.2018
Prirodna mineralna vodaRADENSKA d.d. Radenci, Boračeva 37, 9502 Radenci, Republika SlovenijaBILI BRIG d.o.o. Grude, Gojka Šuška 9, 88340 Grude, Bosna i HercegovinaRADENSKA KRALJEVI VRELECKraljevi VrelecRadenciSlovenijaUP-1-26-9-38-2/225.12.20225.12.2027
Prirodna mineralna vodaRADENSKA d.d. Radenci, Boračeva 37, 9502 Radenci, Republika SlovenijaBILI BRIG d.o.o. Grude, Gojka Šuška 9, 88340 Grude, Bosna i HercegovinaRADENSKA NATURELLERadenska NaturelleRadenciSlovenijaUP-1-26-9-35-2/225.12.20225.12.2027
Prirodna izvorska vodaPLANINSKI STUDENAC d.o.o. Caparde, Caparde bb, 75405 Caparde, Bosna i HercegovinaAQUA VITAPlaninski studenacVilčevići CapardeBosna i HercegovinaUP-1-26-9-30-2/226.9.20227.10.2028
Prirodna izvorska vodaSTOGLAV d.o.o. Rudo, Pazaije bb, 73260 Rudo, Bosna i HercegovinaSTOGLAVStoglavPazaljeBosna i HercegovinaUP-1-26-9-29-3/2230.8.202230.8.2027
Prirodna mineralna vodaSTUDENAC d.o.o. Lipik, Matije Gupca 120, 34551 Lipik, Republika HrvatskaBILI BRIG d.o.o. Grude, Gojka Šuška 9, 88340 Grude, Bosna i HercegovinaSTUDENAStudenaLipikHrvatskaUP-1-26-9-28-2/2230.8.202225.1.2028
Prirodna mineralna vodaPLANIKA a.d. Kuršumlija, Kosovska 38, 18430 Kuršumlija, Republika SrbijaOLD GOLD-KOMERC d.o.o. Dvorovi, Karađorđeva bb, 76311 Dvorovi, Bosna i HercegovinaPROLOM VODAVeliki PupovacProlom BanjaSrbijaUP-1-26-9-25-2/2230.6.202211.3.2028
Prirodna mineralna vodaTEŠANJSKA VRELA d.o.o. Tešanj, Karadaglije bb, 74260 Tešanj, Bosna i HercegovinaDIJAMANTCerikKardaglije TešanjBosna i HercegovinaUP-1-26-9-24-2/2230.6.202219.6.2028
Prirodna izvorska vodaTEŠANJSKA VRELA d.o.o. Tešanj, Karadaglije bb, 74260 Tešanj, Bosna i HercegovinaDIJAMANTCerik - ŠibKardaglije TešanjBosna i HercegovinaUP-1-26-9-23-2/2230.6.202219.6.2028
Prirodna mineralna vodaACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A., Viale Kennedy, 65-30337 Scorzé, Republika ItalijaLEBURIĆ KOMERC d.o.o. Prnjavor, Vijaka bb, 78430 Prnjavor, Bosna i HercegovinaBENEDICTA - gazirana prirodna mineralna vodaScorzéScorzéItalijaUP-1-26-9-10-2/2225.3.202225.3.2027
Prirodna mineralna vodaACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A., Viale Kennedy, 65-30337 Scorzé, Republika ItalijaLEBURIĆ KOMERC d.o.o. Prnjavor, Vijaka bb, 78430 Prnjavor, Bosna i HercegovinaBENEDICTA - prirodna mineralna voda negaziranaScorzéScorzéItalijaUP-1-26-9-11-2/2225.3.202225.3.2027
Prirodna izvorska vodaCOCA-COLA HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i HercegovinaOLIMPIJA NATURAQUA - gazirana prirodna izvorska vodaOlimpijaCoca-Cola HBC B-HBosna i HercegovinaUP-1-26-9-57-3/217.3.20227.3.2027
Prirodna mineralna vodaKNJAZ MILOŠ a.d. Aranđelovac, Krčevački put 26., 34300 Aranđelovac, Republika SrbijaKNJAZ MILOŠ d.o.o. Banja Luka, Kolubarska 15, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaAQUA VIVAParkAranđelovacSrbijaUP-1-26-9-3-2/2226.1.202225.1.2028
Prirodna mineralna vodaKNJAZ MILOŠ a.d. Aranđelovac, Krčevački put 26., 34300 Aranđelovac, Republika SrbijaKNJAZ MILOŠ d.o.o. Banja Luka, Kolubarska 15, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaKNJAZ MILOŠKnjaz MilošAranđelovacSrbijaUP-1-26-9-2-2/2226.1.202225.1.2028
Prirodna izvorska vodaPRIRODNI KISELJAK PRINCESS d.o.o. Jelah, Oraš Planje bb, 74264 Jelah, Bosna i HercegovinaPRINCESSBOP-2Oraš Planje TešanjBosna i HercegovinaUP-1-26-9-58-3/2126.1.202226.1.2027
Prirodna izvorska vodaNOALAND-NOAZEMLJA d.o.o. Bugojno, Rostovska bb 70230 Bugojno, Bosna i HercegovinaNOAZlataricaLjubnić-BugojnoBosna i HercegovinaUP-1-26-9-55-2/2123.12.202123.12.2026
Prirodna izvorska vodaCOCA-COLA HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i HercegovinaOLIMPIJA NATURAQUAOlimpijaCoca-Cola HBC B-HBosna i HercegovinaUP-1-26-9-56-3/2123.12.202123.12.2026
Prirodna izvorska vodaBIO POOL d.o.o. Kladanj, Starići 1, 75280 Kladanj, Bosna i HercegovinaMELIPod BratiloStarići KladanjBosna i HercegovinaUP-1-26-9-23-10/193.12.20213.12.2026
Prirodna izvorska vodaAQUA TIM d.o.o. Laktaši, Svetosavska bb - Glamočani, 78250 Laktaši, Bosna i HercegovinaAQUA VODAGornji SrđevićiGornji SrđevićiBosna i HercegovinaUP-1-26-9-37-3/2110.12.202120.2.2027
Prirodna izvorska vodaSARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo, Franjevačka 15, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaLEJLABunar B3Sarajevska pivara izvorište B3Bosna i HercegovinaUP-1-26-9-32-4/2110.12.202119.6.2027
Prirodna izvorska vodaSARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo, Franjevačka 15, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaSARAJEVSKA GAZIRANA PRIRODNA IZVORSKA VODABunar B2Izvorište Sarajevske pivareBosna i HercegovinaUP-1-26-9-34-2/218.10.20219.8.2026
Prirodna izvorska vodaSARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo, Franjevačka 15, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaSARAJEVSKA PRIRODNA IZVORSKA VODABunar B2Izvorište Sarajevske pivareBosna i HercegovinaUP-1-26-9-33-2/218.10.20219.8.2026
Prirodna izvorska vodaVILIĆ d.o.o. Odžak, Potočani 256, 76290 Odžak, Bosna i HercegovinaVILABunar P-1PotočaniBosna i HercegovinaUP-1-26-9-19-4/218.10.202116.9.2026
Prirodna mineralna vodaTEUTOBURGER MINERALBRUNNEN GmbH & Co. KG, Brockhagener Str. 200 D, 33649 Bielefeld, Savezna Republika NjemačkaEUROPA TRADING MATTEO d.o.o. Tuzla, 2. Tuzlanske brigade 52, 75000 Tuzla, Bosna i HercegovinaCHRISTINEN - prirodna mineralna voda negaziranaSteinhagen, FelsenquelleSteinhagenNjemačkaUP-1-26-9-31-2/212.9.20212.9.2026
Prirodna mineralna vodaSOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'EVIAN, Siege social 11, Avenue du General Dupas - BP 87 - 74503 Evian Cedex FrancePLANET d.o.o. Posušje, Bage bb, 88240 Posušje, Bosna i HercegovinaEVIANCachatEvian (Haute - Sovie)FrancuskaUP-1-26-9-30-2/219.2.202128.5.2024
Prirodna mineralna vodaBB MINAQUA d.o.o. Novi Sad, Futoški put 93b, 21000 Novi Sad, Republika SrbijaOLD GOLD-KOMERC d.o.o. Dvorovi, Karađorđeva bb, 76311 Dvorovi, Bosna i HercegovinaMINAQUA - gazirana prirodna mineralna vodaMinaquaFutoški put 93b, Novi Sad, SrbijaSrbijaUP-1-26-9-17-4/212.8.202125.7.2026
Prirodna izvorska vodaNEVRA d.o.o. Kreševo, Resnik bb, 71260 Kreševo, Bosna i HercegovinaNEVRANevraDeževiceBosna i HercegovinaUP-1-26-9-18-3/212.8.202122.8.2026
Prirodna izvorska vodaOAZA d.o.o. Tešanj, Karadaglije 6, 74260 Tešanj, Bosna i HercegovinaOAZABušotina “Hala”Crni vrh - KiseljakBosna i HercegovinaUP-1-26-9-14-4/2121.6.202129.4.2026
Prirodna mineralna vodaOAZA d.o.o. Tešanj, Karadaglije 6, 74260 Tešanj, Bosna i HercegovinaOAZAKiseljak - Bušotina 7Crni vrh - KiseljakBosna i HercegovinaUP-1-26-9-13-4/2121.6.202129.4.2026
Prirodna izvorska vodaLUKAS TP NAKIĆ d.o.o. Široki Brijeg, fra Dominika Mandića 19, 88220 Široki Brijeg, Bosna i HercegovinaLEDABorakŠiroki BrijegBosna i HercegovinaUP-1-26-9-12-4/2127.5.202116.9.2026
Prirodna izvorska vodaHERCEGOVAČKA PIVOVARA d.o.o. Mostar, Bišće polje bb (zgrada „Destilerije"), 88000 Mostar, Bosna i HercegovinaDIVAHercegovačka pivovaraHercegovačka pivovaraBosna i HercegovinaUP-1-26-9-19-10/1927.5.20213.6.2025
Prirodna mineralna vodaHAMIDIYE d.d. Mitatpaşa Mah., Selanik Bulevari No 1 Kemerbürgaz Eyup Istanbul/Republika TurskaOTTOMAN GROUP COMPANY d.o.o. Sarajevo, Baščaršija 16, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaHAMIDIYEGölyaka/DüzceSaçmalipinar Gölyaka/DüzceTurskaUP-1-26-9-3-5/2023.4.202123.4.2026
Prirodna izvorska vodaBIOLIFE d.o.o. Sarajevo - Podružnica Hadžići, Boce 16, 71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina.ELLAVilenacBlažuj IlidžaBosna i HercegovinaUP-1-26-9-4-3/2123.4.202125.7.2026
Prirodna izvorska vodaPAPAGO d.o.o. Lukavac, Devetak-Hodžići bb, 75300 Lukavac, Bosna i HercegovinaBISTRIKPlaninsko vreloDevetak - LukavacBosna i HercegovinaUP-1-26-9-26-7/2019.4.20215.6.2026
Prirodna mineralna vodaDM-DROGERIE MARKT GmbH+CO. KG, Am-dm Platz 1, DE 76227 Karlsruhe, Njemačka.DM-DROGERIE MARKT d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i HercegovinaBABYLOVEFelsenquelle - SteinhagenWiesenburgNjemačkaUP-1-26-9-33-2/203.3.202121.9.2026
Prirodna izvorska vodaBIHAĆKA PIVOVARA d.d. Bihać, Vinička bb, 77000 Bihać, Bosna i HercegovinaLIPA VODALipa vodaPodgrede i DobrenicaBosna i HercegovinaUP-1-26-9-3-3/213.3.202122.7.2026
Prirodna izvorska vodaSAMS GROUP d.o.o. Kakanj, lvnica bb, 72240 Kakanj, Bosna i HercegovinaHLADIVODAHladivodaKakanjBosna i HercegovinaUP-1-26-9-32-3/205.2.20215.2.2026
Prirodna izvorska vodaCOCA-COLA HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i HercegovinaOLIMPIJA - gazirana prirodna izvorska vodaOlimpijaCoca-Cola HBC B-HBosna i HercegovinaUP-1-26-9-29-3/205.2.202125.10.2026
Prirodna izvorska vodaCOCA-COLA HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i HercegovinaOLIMPIJAOlimpijaCoca-Cola HBC B-HBosna i HercegovinaUP-1-26-9-30-2/205.2.202118.10.2026
Prirodna mineralna vodaVODA VODA d.o.o. Mionica, Gornja Toplica bb, 14, 242 Mionica, Republika SrbijaFRUTELA GROUP d.o.o. Banja Luka, Branka Popovića 41B, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaVODA VODAVoda VodaGornja ToplicaSrbijaUP-1-26-9-28-2/2028.12.202018.3.2026
Prirodna izvorska vodaUTD BEST d.o.o. Travnik, Donje Putićevo bb, 72270 Travnik, Bosna i HercegovinaVLAŠIĆKA ROSAKanare Dolac na LašviDolac na LašviBosna i HercegovinaUP-1-26-9-23-2/2028.12.20209.5.2026
Prirodna mineralna vodaKNJAZ MILOŠ a.d. Aranđelovac, Južna industrijska zona bb, 34300 Aranđelovac, Republika SrbijaKNJAZ MILOŠ d.o.o. Banja Luka, Kolubarska 15, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaAQUA VIVABanjaAranđelovacSrbijaUP-1-26-9-22-2/2024.11.202026.4.2026
Prirodna mineralna vodaMATTONI 1873 a.s. Češka Republika, Borova 3, 360 21 Karlovy Vary, Republika ČeškaKNJAZ MILOŠ d.o.o. Banja Luka, Kolubarska 15, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaMATTONIMattoniKyselka Karlove VaryČeškaUP-1-26-9-20-2/2024.11.202024.11.2025
Prirodna mineralna vodaKOLINSKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. PPE Rogaški vrelci, Kidričeva 35, Rogaška Slatina, Republika SlovenijaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava 14 P.P. 25, 88101 Mostar, Bosna i HercegovinaDONAT MgDonatRogaška SlatinaSlovenijaUP-1-26-9-21-2/2024.11.202025.7.2026
Prirodna mineralna vodaSTUDENAC d.o.o. Lipik, Matije Gupca 120, 34551 Lipik, Republika HrvatskaBILI BRIG d.o.o. Grude, Gojka Šuška 9, 88340 Grude, Bosna i HercegovinaLIPIČKI STUDENAC GROFOVA VRELALipički Studenac Grofova VrelaLipikHrvatskaUP-1-26-9-17-2/205.10.20208.4.2025
Prirodna mineralna vodaMATTONI 1873 a.s. Češka Republika, Borova 3, 360 21 Karlovy Vary, Republika ČeškaKNJAZ MILOŠ d.o.o. Banja Luka, Kolubarska 15, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaMATTONI GAZIRANA PRIRODNA MINERALNA VODAMattoniKyselka Karlove VaryČeškaUP-1-26-9-15-2/205.10.20205.10.2025
Prirodna izvorska vodaBLUE GOLD d.o.o. Brčko, Maoča bb, Brčko Distrikt, Bosna i HercegovinaMAJARašljansko vreloMaočaBosna i HercegovinaUP-1-26-9-6-4/205.10.202011.8.2025
Prirodna izvorska vodaNATURALIS d.o.o. Civljane, Ivetići 1, 22310 Civljane, Republika HrvatskaINTRA d.o.o. Mostar, Vokića i Lorkovića 91, 88000 Mostar, Bosna i HercegovinaCETINACetinaCivljaneHrvatskaUP-1-26-9-5-2/2019.8.202019.8.2025
Prirodna mineralna vodaSARAJEVSKI KISELJAK d.d. Kiseljak, Kraljice mira 7, 71250 Kiseljak, Bosna i HercegovinaSARASaraKreševoBosna i HercegovinaUP-1-26-9-2-3/2019.8.202019.8.2025
Prirodna izvorska vodaNIŠ a.d. Novi Sad - Pogon za proizvodnju pijaće vode, Cara Uroša bb, 22409 Jazak, Republika SrbijaGALEB KOMERC d.o.o. Banja Luka, Gundulićeva 78, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaJAZAKJaz-1/xNiš a.d. Novi Sad, Pogon za proizvodnju pijaće vodeSrbijaUP-1-26-9-11-7/1919.8.202019.8.2025
Prirodna mineralna vodaSANPELLEGRINO S.P.A. 20090 Assago (MI) Via del Mulino 6.San Pellegrino Terme (Bergamo) ItalijaBINVEST d.o.o. Posušje, Čitluk bb, 88240 Posušje, Bosna i HercegovinaACQUA PANNAScarperia (Firenca) PannaScarperia San Piero (FI) ItalijaItalijaUP-1-26-9-21-2/1921.7.202021.7.2025
Prirodna mineralna vodaSANPELLEGRINO S.P.A. 20090 Assago (MI) Via del Mulino 6.San Pellegrino Terme (Bergamo) ItalijaBINVEST d.o.o. Posušje, Čitluk bb, 88240 Posušje, Bosna i HercegovinaS. PELLEGRINOS. PellegrinoSan Pellegrino Terme (Bergamo-Italija)ItalijaUP-1-26-9-20-2/1921.7.202021.7.2025
Prirodna izvorska vodaAQUA DORIA d.o.o. Derventa - P.J. Aqua Doria Brod, Donja Vrela bb, 74450 Brod, Bosna i HercegovinaAQUA DORIAVrela donjaDonja vrelaBosna i HercegovinaUP-1-26-9-13-9/1921.7.202021.7.2025
Prirodna izvorska vodaRUDING d.o.o. Istočno Sarajevo, Miljevići bb, 71123 Istočno Sarajevo, Bosna i HercegovinaKIYAJablanicaTrnovoBosna i HercegovinaUP-1-26-9-15-5/192.12.20192.12.2024
Prirodna izvorska vodaKUSTURA d.o.o. Zagreb, Svetošimunska cesta 84, 10000 Zagreb, Republika HrvatskaSARAJEVSKI KISELJAK d.d. Kiseljak, Kraljice mira 7, 71250 Kiseljak, Bosna i HercegovinaGODAGodaLičko LešćeHrvatskaUP-1-26-9-9-2/197.10.201911.6.2024
Prirodna mineralna vodaDANONE Francuska, Pariz 15 rue du Heider 75439 Paris Cedex 09, FranceVIOLETA d.o.o. Grude, Stjepana Radića 21, 88340 Grude, Bosna i HercegovinaEVIANCachatEvian (Haute - Sovie)FrancuskaUP-1-26-9-4-2/1928.5.201928.5.2019
Prirodna mineralna vodaTILEA d.o.o. Kiseljak, Gromljak bb, 71250 Kiseljak, Bosna i HercegovinaTILEABM-1KiseljakBosna i HercegovinaUP-1-26-9-21-4/1817.5.20198.4.2024
Prirodna izvorska vodaBIJELA VODA d.o.o. Prača, Kriva Draga bb, 73290 Prača, Bosna i HercegovinaBIJELA VODABijele vodeBijele vode - PračaBosna i HercegovinaUP-1-26-9-17-4/1826.4.201926.4.2024
Prirodna izvorska vodaVITINKA a.d. Kozluk, Drinska dva br 30, 75413 Kozluk, Bosna i HercegovinaVIVIABanjicaRaševoBosna i HercegovinaUP-1-26-9-19-2/181.2.20191.2.2024
Prirodna mineralna vodaVITINKA a.d. Kozluk, Drinska dva br 30, 75413 Kozluk, Bosna i HercegovinaVITINKAVitinkaKozlukBosna i HercegovinaUP-1-26-9-20-2/181.2.20191.2.2024
Prirodna mineralna vodaPRIRODNI KISELJAK PRINCESS d.o.o. Jelah, Oraš Planje bb, 74264 Jelah, Bosna i HercegovinaPRINCESSBOP 1 Oraš Planje-TešanjOraš Planje-TešanjBosna i HercegovinaUP-1-26-9-6-6/181.2.201922.8.2023
Prirodna mineralna vodaVODA VRNJCI a.d. Vrnjačka Banja, Kneza Miloša 162, 36210 Vrnjačka Banja, Republika SrbijaFRUTELA d.o.o. Banja Luka, Branka Popovića 41 b, Banja Luka, Bosna i HercegovinaVODA VRNJCIBorjakVrnjačka BanjaSrbijaUP-1-26-9-9-3/1817.9.201815.7.2023
Prirodna izvorska vodaKOBENS d.o.o. Živinice, Priluk bb, 75275 Živinice, Bosna i HercegovinaKRISTALKristalPrilukBosna i HercegovinaUP-1-26-9-7-2/1828.6.201817.2.2024
Prirodna mineralna vodaSTUDENAC d.o.o. Lipik, Matije Gupca 120, 34551 Lipik, Republika HrvatskaBILI BRIG d.o.o. Grude, Gojka Šuška 9, 88340 Grude, Bosna i HercegovinaLIPIČKI STUDENAC GROFOVA VRELALipički Studenac Grofova VrelaLipikHrvatskaUP-1-26-9-13-3/187.10.20198.4.2020
Prirodna mineralna vodaSTUDENAC d.o.o. Lipik, Matije Gupca 120, 34551 Lipik, Republika HrvatskaPODRAVKA d.o.o. Sarajevo, Safeta Zajke 269, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaLIPIČKI STUDENAC GROFOVA VRELAGrofova vrelaLipikHrvatskaUP-1-26-9-13-2/1828.6.20188.4.2020
Prirodna mineralna vodaVODA VRNJCI a.d. Vrnjačka Banja, Kneza Miloša 162, 36210 Vrnjačka Banja, Republika SrbijaFRUTELA d.o.o. Banja Luka, Branka Popovića 41 b, Banja Luka, Bosna i HercegovinaVRNJCIBorjak IIIVrnjačka BanjaSrbijaUP-1-26-9-10-2/1828.6.201815.7.2023
Prirodna mineralna vodaZEMA d.o.o. Tešanj, Raduša bb, 74260 Tešanj, Bosna i HercegovinaTEŠANJSKI KISELJAKRadušaRaduša - TešanjBosna i HercegovinaUP-1-26-9-11-3/1828.6.201811.3.2023
Prirodna mineralna vodaVODA VRNJCI a.d. Vrnjačka Banja, Kneza Miloša 162, 36210 Vrnjačka Banja, Republika SrbijaFRUTELA d.o.o. Banja Luka, Branka Popovića 41 b, Banja Luka, Bosna i HercegovinaELEMENTBelimarkovacVrnjačka BanjaSrbijaUP-1-26-9-8-2/1828.6.201815.7.2023
Prirodna izvorska vodaVALLEY AQUA d.o.o. Bugojno, Vesela bb (Husića Vrelo), 70230 Bugojno, Bosna i HercegovinaEIGHTHusića vreloVesela - BugojnoBosna i HercegovinaUP-1-26-9-22-4/1830.3.201830.3.2023
Prirodna mineralna vodaJAMNICA d.d., Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, Republika HrvatskaSARAJEVSKI KISELJAK d.d. Kiseljak, Kraljice mira 7, 71250 Kiseljak, Bosna i HercegovinaJANASveta JanaGorica SvetojanskaHrvatskaUP-1-26-9-2-3/1830.3.201819.8.2023
Prirodna mineralna vodaJAMNICA d.d., Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, Republika HrvatskaSARAJEVSKI KISELJAK d.d. Kiseljak, Kraljice mira 7, 71250 Kiseljak, Bosna i HercegovinaJAMNICAJanino vreloPisovarnaHrvatskaUP-1-26-9-1-3/1830.3.201817.8.2023
Prirodna mineralna vodaSARAJEVSKI KISELJAK d.d. Kiseljak, Kraljice mira 7, 71250 Kiseljak, Bosna i HercegovinaSARAJEVSKI KISELJAKVrelo ParkKiseljakBosna i HercegovinaUP-1-26-9-3-3/1830.3.201819.8.2023
Prirodna izvorska vodaCOCA-COLA HBC-Srbija d.o.o. Zemun (Fabrika vode Topli Do), 11080 Beograd, Batajnički drum 14-16, 17530 Surdulica Republika SrbijaCOCA-COLA HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i HercegovinaROSAVlasina - Topli doVlasinka d.o.o., Beograd - ZemunSrbijaUP-1-26-9-19-5/177.3.201811.3.2023
Prirodna mineralna vodaNOVA SLOGA a.d., Kneginje Milice 81/1, 37240 Trstenik, Republika SrbijaSARAJEVSKI KISELJAK d.d. Kiseljak, Kraljice mira 7, 71250 Kiseljak, Bosna i HercegovinaMIVELA MgMivela-1VelućeSrbijaUP-1-26-9-24-3/177.3.201819.6.2023
Prirodna mineralna vodaKNJAZ MILOŠ a.d. Aranđelovac, Južna industrijska zona bb, 34300 Aranđelovac, Republika SrbijaKNJAZ MILOŠ d.o.o. Banja Luka, Kolubarska 15, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaKNJAZ MILOŠKnjaz MilošAranđelovacSrbijaUP-1-26-9-17-3/1725.1.201811.3.2023
Prirodna mineralna vodaKNJAZ MILOŠ a.d. Aranđelovac, Južna industrijska zona bb, 34300 Aranđelovac, Republika SrbijaKNJAZ MILOŠ d.o.o. Banja Luka, Kolubarska 15, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaAQUA VIVAParkAranđelovacSrbijaUP-1-26-9-18-3/1725.1.201811.3.2023
Prirodna izvorska vodaSTUDENAC d.o.o. Lipik, Matije Gupca 120, 34551 Lipik, Republika HrvatskaBILI BRIG d.o.o. Grude, Gojka Šuška 9, 88340 Grude, Bosna i HercegovinaSTUDENAStudenaLipikHrvatskaUP-1-26-9-16-4/177.10.201911.3.2023
Prirodna izvorska vodaSTUDENAC d.o.o. Lipik, Matije Gupca 120, 34551 Lipik, Republika HrvatskaPODRAVKA d.o.o. Sarajevo, Safeta Zajke 269, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaSTUDENAStudenaLipikHrvatskaUP-1-26-9-16-3/1725.1.201811.3.2023
Prirodna izvorska vodaPLANINSKI STUDENAC d.o.o. Caparde, Caparde bb, 75405 Caparde, Bosna i HercegovinaAQUA VITAPlaninski studenacVilčevići CapardeBosna i HercegovinaUP-1-26-9-13-4/1712.7.20177.10.2023
Prirodna mineralna vodaPLANIKA a.d. Kuršumlija, Kosovska 38, 18430 Kuršumlija, Republika SrbijaOLD GOLD-KOMERC d.o.o. Dvorovi, Karađorđeva bb, 76311 Dvorovi, Bosna i HercegovinaPROLOM VODAVeliki PupovacProlom BanjaSrbijaUP-1-26-9-14-2/1712.7.201711.3.2023
Prirodna mineralna vodaTEŠANJSKA VRELA d.o.o. Tešanj, Karadaglije bb, 74260 Tešanj, Bosna i HercegovinaTEŠANJSKI DIJAMANTCerikKardaglije TešanjBosna i HercegovinaUP-1-26-9-12-3/1719.6.201711.3.2023
Prirodna izvorska vodaTEŠANJSKA VRELA d.o.o. Tešanj, Karadaglije bb, 74260 Tešanj, Bosna i HercegovinaTEŠANJSKI DIJAMANTCerik - ŠibKardaglije TešanjBosna i HercegovinaUP-1-26-9-11-4/1719.6.201711.3.2023
Prirodna izvorska vodaSARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo, Franjevačka 15, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaLEJLABunar B3Sarajevska pivara izvorište B3Bosna i HercegovinaUP-1-26-9-9-5/1719.6.201719.6.2022
Prirodna izvorska vodaYIMOR d.o.o., Stjepana Radića 22, 76233 Domaljevac, Bosna i HercegovinaDOMA AQUAMalo Blato Y1DomaljevacBosna i HercegovinaUP-1-26-9-42-7/1610.4.20171.2.2022
Prirodna mineralna vodaKARLOVARSKE MINERALNI VODY a.s., Horovo 3,36021 Karlovy Vary, Republika ČeškaDŽAJIĆ COMMERCE d.o.o. Ljubuškii, Međugorska bb, 88320 Ljubuški, Bosna i HercegovinaMAGNESIAMagnesiaMnichov u Marianskych LazniČeškaUP-1-26-9-3-3/1722.2.201722.2.2022
Prirodna izvorska vodaAQUA TIM d.o.o. Laktaši, Svetosavska bb - Glamočani, 78250 Laktaši, Bosna i HercegovinaAQUA VODAGornji SrđevićiGornji SrđevićiBosna i HercegovinaUP-1-26-9-41-5/1620.2.201720.2.2022
Prirodna mineralna vodaDM-DROGERIE MARKT GmbH+CO. KG carlmetz-Str. 1,76785 Karlsruhe, Savezna Republika NjemačkaDM-DROGERIE MARKT d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i HercegovinaBABYLOVEFläming-FelsenquelleWiesenburgNjemačkaUP-1-26-9-32-4/1621.9.201621.9.2021
Prirodna izvorska vodaLUKAS TP NAKIĆ d.o.o. Široki Brijeg, fra Dominika Mandića 19, 88220 Široki Brijeg, Bosna i HercegovinaLEDABorakŠiroki BrijegBosna i HercegovinaUP-1-26-9-15-8/1616.9.201616.9.2021
Prirodna izvorska vodaVILIĆ d.o.o. Odžak, Potočani 256, 76290 Odžak, Bosna i HercegovinaVILABunar P-1PotočaniBosna i HercegovinaUP-1-26-9-27-10/1616.9.201616.9.2021
Prirodna izvorska vodaSARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo, Franjevačka 15, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaSARAJEVSKA PRIRODNA IZVORSKA VODABunar B1 i B2Izvorište Sarajevske pivareBosna i HercegovinaUP-1-26-9-30-3/169.8.20161.2.2022
Prirodna izvorska vodaSARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo, Franjevačka 15, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaBH2OBunar B3Izvorište Sarajevske pivareBosna i HercegovinaUP-1-26-9-31-3/168.8.20161.2.2022
Prirodna izvorska vodaMILKOS d.d. Sarajevska mljekara Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, 71240 Sarajevo, Bosna i HercegovinaELLAVilenacBlažuj IlidžaBosna i HercegovinaUP-1-26-9-1-13/1225.7.201625.7.2021
Prirodna mineralna vodaBB MINAQUA d.o.o. Novi Sad, Futoški put 93b, 21000 Novi Sad, Republika SrbijaSAŠA I MIMI d.o.o. Bijeljina, Račanska cesta bb, 76300 Bijeljina, Bosna i HercegovinaMINAQUA - gazirana prirodna mineralna vodaMinaquaNovi SadSrbijaUP-1-26-9-25-4/1625.7.201625.7.2021
Prirodna izvorska vodaBIHAĆKA PIVOVARA d.d. Bihać, Vinička bb, 77000 Bihać, Bosna i HercegovinaLIPA VODALipa vodaPodgrede i DobrenicaBosna i HercegovinaUP-1-26-9-24-6/1622.7.201622.7.2021
Prirodna mineralna vodaRADENSKA d.d. Radenci, Boračeva 37, 9502 Radenci, Republika SlovenijaORBICO d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje 7, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaRADENSKA CLASSIC KRALJEVI VRELECRadenska Kraljevi vrelecRadenciSlovenijaUP-1-26-9-22-2/1617.5.201617.5.2021
Prirodna mineralna vodaRADENSKA d.d. Radenci, Boračeva 37, 9502 Radenci, Republika SlovenijaORBICO d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje 7, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaRADENSKA NATURELLERadenska NaturelleRadenciSlovenijaUP-1-26-9-21-4/1617.5.201617.5.2021
Prirodna izvorska vodaCOCA-COLA HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i HercegovinaOLIMPIJA - gazirana prirodna izvorska vodaOlimpijaCoca-Cola HBC B-HBosna i HercegovinaUP-1-26-9-19-2/1616.5.201625.10.2021
Prirodna izvorska vodaCOCA-COLA HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i HercegovinaOLIMPIJAOlimpijaCoca-Cola HBC B-HBosna i HercegovinaUP-1-26-9-18-5/1616.5.201618.10.2021
Prirodna izvorska vodaUTD BEST d.o.o. Travnik, Donje Putićevo bb, 72270 Travnik, Bosna i HercegovinaVLAŠIĆKA ROSAKanare Dolac na LašviDolac na LašviBosna i HercegovinaUP-1-26-9-1-12/169.5.20169.5.2021
Prirodna izvorska vodaOAZA d.o.o. Tešanj, Karadaglije 6, 74260 Tešanj, Bosna i HercegovinaOAZAKiseljak - Izvor 1Crni vrh - KiseljakBosna i HercegovinaUP-1-26-9-17-6/1629.4.201629.4.2021
Prirodna mineralna vodaOAZA d.o.o. Tešanj, Karadaglije 6, 74260 Tešanj, Bosna i HercegovinaOAZAKiseljak - Bušotina 1Crni vrh - KiseljakBosna i HercegovinaUP-1-26-9-7-9/1629.4.201629.4.2021
Prirodna mineralna vodaKNJAZ MILOŠ a.d. Aranđelovac, Južna industrijska zona bb, 34300 Aranđelovac, Republika SrbijaKNJAZ MILOŠ d.o.o. Banja Luka, Kolubarska 15, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaAQUA VIVABanjaAranđelovacSrbijaUP-1-26-9-36-9/1526.4.201626.4.2021
Prirodna izvorska vodaNEVRA d.o.o. Kreševo, Resnik bb, 71260 Kreševo, Bosna i HercegovinaNEVRANevraDeževiceBosna i HercegovinaUP-1-26-9-11-6/1626.4.201622.8.2021
Prirodna izvorska vodaPAPAGO d.o.o. Lukavac, Devetak-Hodžići bb, 75300 Lukavac, Bosna i HercegovinaBISTRIKPlaninsko vreloDevetak - LukavacBosna i HercegovinaUP-1-26-9-5-11/165.4.20165.4.2021
Prirodna mineralna vodaVODA VODA d.o.o. Mionica, Gornja Toplica bb, 14, 242 Mionica, Republika SrbijaFRUTELA d.o.o. Banja Luka, Branka Popovića 41 b, Banja Luka, Bosna i HercegovinaVODA VODAVoda VodaGornja ToplicaSrbijaUP-1-26-9-12-4/1618.3.201618.3.2021
Prirodna mineralna vodaDROGA KOLINSKA d.d. Ljubljana, Kolinska ulica I, Republika SlovenijaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava 14 P.P. 25, 88101 Mostar, Bosna i HercegovinaDONAT MgDonatRogaška SlatinaSlovenijaUP-1-26-9-5-3/1629.1.201625.7.2021
Prirodna izvorska vodaBLUE GOLD d.o.o. Brčko, Maoča bb, Brčko Distrikt, Bosna i HercegovinaMAJARašljansko vreloMaočaBosna i HercegovinaUP-1-26-9-16-5/1511.8.201511.8.2020
Prirodna mineralna vodaMIONI d.o.o. Novi Beograd, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd, Republika SrbijaOLD GOLD-KOMERC d.o.o. Dvorovi, Karađorđeva bb, 76311 Dvorovi, Bosna i HercegovinaAQUA GALAGalaKljuč MionicaSrbijaUP-1-26-9-9-5/1523.6.201523.6.2020
Prirodna izvorska vodaHERCEGOVAČKA PIVOVARA d.o.o. Mostar, Bišće polje bb, 88000 Mostar, Bosna i HercegovinaDIVAHercegovačka pivovaraHercegovačka pivovaraBosna i HercegovinaUP-1-26-9-15-4/153.6.20153.6.2020
Prirodna izvorska vodaGPG INŽINJERING d.o.o. Lukavac, Septembarska ulica 10, 75300 Lukavac, Bosna i HercegovinaDEWAOsmići - Brdo DevetakDevetak - LukavacBosna i HercegovinaUP-1-26-9-4-5/1417.11.201417.11.2019
Prirodna mineralna vodaDANA d.d., Glavna cesta 34. 3233 Mirna, Republika SlovenijaCENTRO-PRES d.o.o. Bijeljina, Hase bb, 76300 Bijeljina, Bosna i HercegovinaDANADanaMirnaSlovenijaUP-1-26-9-3-2/1414.8.201414.8.2019
Prirodna izvorska vodaKUSTURA d.o.o. Zagreb, Svetošimunska cesta 84, 10000 Zagreb, Republika HrvatskaSARAJEVSKI KISELJAK d.d. Kiseljak, Kraljice mira 7, 71250 Kiseljak, Bosna i HercegovinaGODAGodaLičko LešćeHrvatskaUP-1-26-9-2-2/1411.6.201411.6.2019
Prirodna mineralna vodaTILEA d.o.o. Kiseljak, Gromljak bb, 71250 Kiseljak, Bosna i HercegovinaTILEABM-1KiseljakBosna i HercegovinaUP-1-26-9-1-2/148.4.20148.4.2019
Prirodna izvorska vodaKOBENS d.o.o. Živinice, Priluk bb, 75275 Živinice, Bosna i HercegovinaKRISTALKristalPrilukBosna i HercegovinaUP-1-26-9-39-9/1117.2.201417.2.2019
Prirodna mineralna vodaMIONI d.o.o. Novi Beograd, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd, Republika SrbijaDELHAIZE BiH d.o.o. Banja Luka, Branka Popovića 115, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaPREMIARaj 4KljučSrbijaUP-1-26-9-3-2/134.11.20134.11.2018
Prirodna izvorska vodaMIONI d.o.o. Novi Beograd, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd, Republika SrbijaKREIS BiH d.o.o. Sarajevo, Tvornička 3, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaAQUA GALARaj 4Ključ MionicaSrbijaUP-1-26-9-27-3/114.11.20134.11.2018
Prirodna izvorska vodaAGROCENTAR d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje, Pajić polje bb, 70240 Gornji Vakuf - Uskoplje, Bosna i HercegovinaBISTRICAVranicaPajić polje, Gornji Vakuf - UskopljeBosna i HercegovinaUP-1-26-9-37-5/111.11.20131.11.2018
Prirodna izvorska vodaPLANINSKI STUDENAC d.o.o. Caparde, Caparde bb, 75405 Caparde, Bosna i HercegovinaAQUA VITAPlaninski studenacVilčevići CapardeBosna i HercegovinaUP-1-26-9-28-4/117.10.20137.10.2018
Prirodna mineralna vodaMINERALNA VODA d.o.o. Neresnica, Neresnica bb, 12242 Neresnica, Republika SrbijaKMK d.o.o. Sarajevo, Trg Djece Dobrinje 31, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaDUBOKAKB-2NeresnicaSrbijaUP-1-26-9-8-5/127.10.20137.10.2018
Prirodna mineralna vodaPRINCESS d.o.o. Tešanj, Oraš Planje bb, 74264 Jelah, Bosna i HercegovinaPRIRODNI KISELJAK PRINCESSBOP 1 Oraš Planje-TešanjOraš Planje-TešanjBosna i HercegovinaUP-1-26-9-44-4/1122.8.201322.8.2018
Prirodna izvorska vodaVITINKA a.d. Kozluk, Drinska dva br 30, 75413 Kozluk, Bosna i HercegovinaVIVIABanjicaRaševoBosna i HercegovinaUP-1-26-9-36-4/1119.8.201319.8.2018
Prirodna mineralna vodaVITINKA a.d. Kozluk, Drinska dva br 30, 75413 Kozluk, Bosna i HercegovinaVITINKAVitinkaKozlukBosna i HercegovinaUP-1-26-9-35-4/1119.8.201319.8.2018
Prirodna mineralna vodaSARAJEVSKI KISELJAK d.d. Kiseljak, Kraljice mira 7, 71250 Kiseljak, Bosna i HercegovinaSARAJEVSKI KISELJAKVrelo ParkKiseljakBosna i HercegovinaUP-1-26-9-34-3/1119.8.201319.8.2018
Prirodna mineralna vodaJAMNICA d.d., Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, Republika HrvatskaSARAJEVSKI KISELJAK d.d. Kiseljak, Kraljice mira 7, 71250 Kiseljak, Bosna i HercegovinaJANASveta JanaGorica SvetojanskaHrvatskaUP-1-26-9-32-4/1119.8.201319.8.2018
Prirodna mineralna vodaJAMNICA d.d., Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, Republika HrvatskaSARAJEVSKI KISELJAK d.d. Kiseljak, Kraljice mira 7, 71250 Kiseljak, Bosna i HercegovinaJAMNICAJanino vreloPisovarnaHrvatskaUP-1-26-9-31-3/1117.8.201317.8.2018
Prirodna izvorska vodaDANONE Francuska, Pariz 15 rue du Heider 75439 Paris Cedex 09, FranceVIOLETA d.o.o. Tomislavgrad, Stjepana Radića 21, 88340 Grude, Bosna i HercegovinaEVIANS.A. des EAUX MINERALES D'EVIANEvianFrancuskaUP-1-26-9-50-2/1115.7.201315.7.2013
Prirodna izvorska vodaBIJELA VODA d.o.o. Prača, Kriva Draga bb, 73290 Prača, Bosna i HercegovinaBIJELA VODABijele vodeBijele vode - PračaBosna i HercegovinaUP-1-26-9-38-4/1115.7.201315.7.2018
Prirodna mineralna vodaVODA VRNJCI a.d. Vrnjačka Banja, Kneza Miloša 162, 36210 Vrnjačka Banja, Republika SrbijaFRUTELA d.o.o. Banja Luka, Branka Popovića 41 b, Banja Luka, Bosna i HercegovinaVODA VRNJCIBorjakVrnjačka BanjaSrbijaUP-1-26-9-3/2-2/1215.7.201315.7.2018
Prirodna mineralna vodaVODA VRNJCI a.d. Vrnjačka Banja, Kneza Miloša 162, 36210 Vrnjačka Banja, Republika SrbijaFRUTELA d.o.o. Banja Luka, Branka Popovića 41 b, Banja Luka, Bosna i HercegovinaVRNJCIBorjak IIIVrnjačka BanjaSrbijaUP-1-26-9-3/3-2/1215.7.201315.7.2018
Prirodna mineralna vodaVODA VRNJCI a.d. Vrnjačka Banja, Kneza Miloša 162, 36210 Vrnjačka Banja, Republika SrbijaFRUTELA d.o.o. Banja Luka, Branka Popovića 41 b, Banja Luka, Bosna i HercegovinaELEMENTBelimarkovacVrnjačka BanjaSrbijaUP-1-26-9-3-2/1215.7.201315.7.2018
Prirodna mineralna vodaNOVA SLOGA a.d., Kneginje Milice 81/1, 37240 Trstenik, Republika SrbijaSARAJEVSKI KISELJAK d.d. Kiseljak, Kraljice mira 7, 71250 Kiseljak, Bosna i HercegovinaMIVELA MgMivela-1VelućeSrbijaUP-1-26-9-33-2/1119.6.201319.6.2018
Prirodna izvorska vodaVLASINKA d.o.o. Beograd - Zemun Fabrika vode Topli Do, 17530 Surdulica, Republika SrbijaCOCA-COLA HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i HercegovinaROSAVlasina - Topli doVlasinka d.o.o., Beograd - ZemunSrbijaUP-1-26-9-20-6/1111.3.201311.3.2018
Prirodna mineralna vodaTEŠANJSKA VRELA d.o.o. Tešanj, Karadaglije bb, 74260 Tešanj, Bosna i HercegovinaESPERANZACerik - Cerik - ŠibKardaglije TešanjBosna i HercegovinaUP-1-26-9-18-5/1111.3.201311.3.2018
Prirodna mineralna vodaTEŠANJSKA VRELA d.o.o. Tešanj, Karadaglije bb, 74260 Tešanj, Bosna i HercegovinaTEŠANJSKI DIJAMANTCerikKardaglije TešanjBosna i HercegovinaUP-1-26-9-17-5/1111.3.201311.3.2018
Prirodna izvorska vodaTEŠANJSKA VRELA d.o.o. Tešanj, Karadaglije bb, 74260 Tešanj, Bosna i HercegovinaTEŠANJSKI DIJAMANTCerik - ŠibKardaglije TešanjBosna i HercegovinaUP-1-26-9-16-5/1111.3.201311.3.2018
Prirodna mineralna vodaKNJAZ MILOŠ a.d. Aranđelovac, Južna industrijska zona bb, 34300 Aranđelovac, Republika SrbijaKNJAZ MILOŠ d.o.o. Banja Luka, Pave Radana 5, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaAQUA VIVAParkAranđelovacSrbijaUP-1-26-9-14-6/1111.3.201311.3.2018
Prirodna mineralna vodaPLANIKA a.d. Kuršumlija, Kosovska 38, 18430 Kuršumlija, Republika SrbijaOLD GOLD-KOMERC d.o.o. Dvorovi, Karađorđeva bb, 76311 Dvorovi, Bosna i HercegovinaPROLOM VODAVeliki PupovacProlom BanjaSrbijaUP-1-26-9-15-7/1111.3.201311.3.2018
Prirodna mineralna vodaKNJAZ MILOŠ a.d. Aranđelovac, Južna industrijska zona bb, 34300 Aranđelovac, Republika SrbijaKNJAZ MILOŠ d.o.o. Banja Luka, Pave Radana 5, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaKNJAZ MILOŠKnjaz MilošAranđelovacSrbijaUP-1-26-9-13-6/1111.3.201311.3.2018
Prirodna mineralna vodaZEMA d.o.o. Tešanj, Raduša bb, 74260 Tešanj, Bosna i HercegovinaTEŠANJSKI KISELJAKRadušaRaduša - TešanjBosna i HercegovinaUP-1-26-9-12-4/1111.3.201311.3.2018
Prirodna izvorska vodaYIMOR d.o.o., Stjepana Radića 22, 76233 Domaljevac, Bosna i HercegovinaDOMA AQUAMalo Blato Y1DomaljevacBosna i HercegovinaUP-1-26-9-29-3/111.2.20121.2.2017
Prirodna izvorska vodaSARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo, Franjevačka 15, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaBH2OBunar B3Izvorište Sarajevske pivareBosna i HercegovinaUP-1-26-9-21-4/111.2.20121.2.2017
Prirodna izvorska vodaSARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo, Franjevačka 15, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaSARAJEVSKA PRIRODNA IZVORSKA VODABunar B1 i B2Izvorište Sarajevske pivareBosna i HercegovinaUP-1-26-9-8-8/111.2.20121.2.2017
Prirodna mineralna vodaAD BB MINAQUA Novi Sad, Ružin gaj 1A, 21000 Novi Sad, Republika SrbijaKRIŠKA d.o.o. Bijeljina, Račanska cesta bb, 76300 Bijeljina, Bosna i HercegovinaMINAQUAFruška goraNovi SadSrbijaUP-1-26-9-30-4/1123.11.201123.11.2016
Prirodna izvorska vodaCOCA-COLA HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće 1, 71240 Hadžići, Bosna i HercegovinaOLIMPIJAOlimpijaCoca-Cola HBC B-HBosna i HercegovinaUP-1-26-9-9-7/1118.10.201118.10.2016
Prirodna izvorska vodaNEVRA d.o.o. Kreševo, Resnik bb, 71260 Kreševo, Bosna i HercegovinaNEVRANevraDeževiceBosna i HercegovinaUP-1-26-9-6-6/1122.8.201122.8.2016
Prirodna mineralna vodaDROGA KOLINSKA d.d. Ljubljana, Kolinska ulica I, Republika SlovenijaATACO d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava 14 P.P. 25, 88101 Mostar, Bosna i HercegovinaDONAT MgDonatRogaška SlatinaSlovenijaUP-1-26-9-7-4/1125.7.201125.7.2016
Prirodna mineralna vodaRADENSKA d.d. Radenci, Boračeva 37, 9502 Radenci, Republika SlovenijaPTP HERCEGOVINAVINO d.o.o. Mostar, Bišće polje bb, 88000 Mostar, Bosna i HercegovinaRADENSKA NATURELLERadenska NaturelleRadenciSlovenijaUP-1-26-9-4-2/115.5.20115.5.2016
Prirodna mineralna vodaRADENSKA d.d. Radenci, Boračeva 37, 9502 Radenci, Republika SlovenijaPTP HERCEGOVINAVINO d.o.o. Mostar, Bišće polje bb, 88000 Mostar, Bosna i HercegovinaRADENSKA KRALJEVI VRELECKraljevi VrelecRadenciSlovenijaUP-1-26-9-3-2/115.5.20115.5.2016
Prirodna izvorska vodaLEDA d.d. Široki Brijeg, Stjepana Radića 37c, 88220 Široki Brijeg, Bosna i HercegovinaLEDALišticaŠiroki BrijegBosna i HercegovinaUP-1-26-9-1-7/113.6.20113.6.2016