EFSA:  Povodom Međunarodne godine zdravlja bilja pokrenuta specijalizirana web stranica

6. Aprila 2020.

Biljke koje čine oko 80 procenata naše ishrane  izložene su djelovanju različitih štetočina. Prema procjenama Organizacije za poljoprivredu i hranu Ujedinjenih nacija (United Nations Food and Agriculture Organization, UN FAO), na godišnjem nivou propadne oko 40% usjeva. Milioni ljudi zbog toga pate od gladi, a istovremeno nastaje velika šteta za poljoprivredu i okoliš. Faktori kao […]

Sigurnost hrane i pandemija COVID-19

1. Aprila 2020.

Shodno mišljenju Evropske agencije za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA), kao i nacionalnih nadležnih organa za sigurnost hrane u Evropi i svijetu, dosad nema dokaza da je hrana vjerovatni izvor ili put prenosa virusa koji je uzrokovao pandemiju koronavirusa COVID-19. S obzirom na svakodnevni kontakt sa hranom, mnogi potrošači zainteresovani su i za […]

WHO: Osnovne mjere zaštite od novog koronavirusa (2019- nCoV)

28. Marta 2020.

Agencija za sigurnost hrane Bosne  Hercegovine, kroz praćenje i prenošenje najnovijih informacija Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization, WHO) o pandemiji COVID-19, nastoji dati doprinos informisanju građana Bosne i Hercegovine o načinima prevencije navedenog oboljenja.  Većina ljudi koji se zaraze imaju blaži oblik bolesti i oporave se, ali kod nekih se može razviti i teža […]

WHO: Savjeti za javnost o koronavirusnoj bolesti (COVID-19) – razbijmo mitove

23. Marta 2020.

COVID-19 virus može se prenijeti u područjima s vrućom i vlažnom klimom. Iz dosadašnjih dokaza virus COVID-19 može se prenijeti u svim područjima, uključujući područja s vrućim i vlažnim vremenom. Bez obzira na klimu, usvojite mjere zaštite ako živite ili putujete u područje koje prijavljuje COVID-19. Najbolji način da se zaštitite od COVID-19 je često […]

Obavijest o trenutnom režimu rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

20. Marta 2020.

U skladu s „Odlukom o postupanju institucija BiH u vezi s prijetnjom opasnosti po život i zdravlje zaposlenih uzrokovanih prisutnošću virusa Covid – 19“ koja je donesena na 5. vanrednoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 17. marta 2020. godine, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine propisala je interne procedure kojima se osigurava […]

EFSA: Nema dokaza da je hrana uzrok ili put prenosa koronavirusa

10. Marta 2020.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) pažljivo prati situaciju u vezi sa epidemijom koronavirusa (COVID-19) kojom je zahvaćen veliki broj zemalja širom svijeta. Trenutno nema dokaza da je hrana vjerovatni izvor ili put prenosa virusa koji je uzročnik COVID-19. Marta Hugas, vodeća naučnica u EFSA-i izjavila je kako iskustva iz prethodnih […]