ICMSF: Ne postoje dokumentirani dokazi da je hrana značajan izvor i/ili put prenosa virusa SARS-CoV-2

7. Septembra 2020.

Međunarodna komisija za mikrobiološke specifikacije za hranu (International Commission on Microbiological Specifications for Foods, ICMSF) objavila je 3. septembra 2020. godine „Mišljenje o SARS-CoV-2 i njegovoj vezi sa sigurnošću hrane“. U dokumentu se, između ostalog, navodi da je COVID-19 uzrokovao velike poremećaje u proizvodnji, trgovini i distribuciji hrane, a u nekoliko regiona širom svijeta to […]

EFSA: Kampanja „Zaustavite afričku svinjsku kugu“ u devet zemalja Jugoistočne Evrope

2. Septembra 2020.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) započela je veliku kampanju s ciljem podizanja svijesti javnosti i pružanja pomoći u zaustavljanju širenja afričke svinjske kuge na području jugoistočne Evrope. Kampanja je usmjerena na zemlje koje je EFSA, na osnovu procjene rizika (link na dokument), identificirala kao rizične zbog njihove blizine zemljama u […]

Kod prakse za smanjenje kontaminacije hrane sa policikličnim aromatskim ugljikovodicima iz procesa dimljenja i direktnog sušenja

14. Avgusta 2020.

Postupci poput dimljenja i direktnog sušenja pružaju širok izbor tekstura i okusa hrane, a samim tim i širi izbor za potrošače. Mnoge vrste dimljene i sušene hrane tradicionalne su prehrambene namirnice, a navedeni postupci upotrebljavaju se za produženje vremena skladištenja, održavanje kvaliteta i pružanje okusa i konzistencije potrebne potrošačima. Produženje roka trajanja može utjecati i […]

EFSA: Naučno mišljenje o glikoalkaloidima u hrani i hrani za životinje

13. Avgusta 2020.

Na zahtjev Evropske komisije, Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) izvršila je procjenu rizika od glikoalkaloida u hrani i hrani za životinje, posebno u krompiru i proizvodima od krompira. Glikoalkaloidi su spojevi koji se na prirodan način javljaju u vrstama porodice Solanaceae (pomoćnice) u koju spadaju krompir, paradajz i patlidžan. Glikoalkaloidi imaju važnu ulogu u […]

Preporuke potrošačima za prevenciju COVID-19

13. Avgusta 2020.

Shodno mišljenju Evropske agencije za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA), kao i nacionalnih nadležnih organa za sigurnost hrane u Evropi i svijetu, dosad nema dokaza da je hrana vjerovatni izvor ili put prenosa virusa koji je uzrokovao pandemiju koronavirusa COVID-19. S obzirom na svakodnevni kontakt sa hranom, mnogi potrošači zainteresovani su i za […]

Projekat „EU4Agri“: Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava

10. Avgusta 2020.

Projekat Evropske unije „EU4Agri“ objavio je prvi javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške  investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 3 miliona KM, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane pandemijom COVID-19. Na javni poziv mogu se prijaviti preduzeća, obrti/preduzetnici i zadruge koje se bave […]