29. septembar, Međunarodni dan svijesti o gubitku hrane i otpadu od hrane

27.09.2023.

Kako bi razvila svijest i potaknula zajedničke aktivnosti na smanjenju gubitka hrane i otpada od hrane, Generalna skupština Ujedinjenih naroda je, Rezolucijom 74/209 od 19. decembra 2019. godine, proglasila 29. septembar Međunarodnim danom svijesti o gubitku hrane i otpadu od hrane. Međunarodni dan svijesti o gubitku hrane i otpadu od hrane 2023. obilježava se u […]

EFSA: „Čuvajte zdravlje bilja, zaštitite život!”

20.09.2023.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA), u saradnji sa Evropskom komisijom i zemljama članicama, pokrenula je kampanju o zdravlju bilja (#PlantHealth4Life).  Kampanjom se promiče svijest o zdravlju bilja i njegovoj povezanosti sa našom svakodnevicom. Bilje čini jezgru života na Zemlji: daje nam zrak koji udišemo i hranu koju jedemo. Danas je bilje pod teškim pritiskom […]

Od 184 uzorka, dva neodgovarajuća/Program kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu

19.09.2023.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine provela je, u saradnji s nadležnim entitetskim, kantonalnim, gradskim i općinskim te inspekcijskim organima Brčko distrikta BiH u 2022. godini redovni godišnji Program kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini. U sklopu Programa kontrole (monitoringa) ostataka pesticida u i na […]

Smjernice za tumačenje i provođenje Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu

23.08.2023.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s predstavnicima nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH i međunarodnim ekspertima, izradila je i objavila Smjernice za tumačenje i provođenje Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu. Ove Smjernice daju objašnjenja i preporuke za provođenje odredbi Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Službeni […]

Agencija podržava kampanju „Niko gladan. Niko sam.“

13.07.2023.

Sastanak na kojem su razmatrane aktivnosti u vezi s implementacijom Zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost koji propisuje oslobađanje od oporezivanja donacija datih u hrani održan je danas u Sarajevu. Uime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na sastanku su učestvovali dr.sci Džemil Hajrić, direktor i prof.dr. Katica Arar, šefica Odsjeka […]