IPA 2018: Obnovljena IT infrastruktura nadležnih institucija u sektoru sigurnosti hrane u BiH

28. Decembra 2021.

Zahvaljujući finansijskim sredstvima Evropske unije osiguranim kroz Instrument pretpristupne pomoći Evropske komisije (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA) za 2018. godinu obnovljena je IT infrastruktura nadležnih institucija u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini. Nabavka informatičko-komunikacijske opreme izvršena je u sklopu lota 1 projekta („Podrška EU nabavci ICT opreme za unaprjeđenje kapaciteta u oblasti veterinarstva, […]

“Turizam Academy”: Besplatni online kursevi za sigurno rukovanje hranom

27. Decembra 2021.

USAID Projekt razvoja održivog turizma u BiH (Turizam) i Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine razvili su sedam specijalizovanih kurseva za sigurno rukovanje hranom, koji su dostupni na online edukativnoj platformi za turističku industriju (https://academy.turizambih.ba). Ova jedinstvena platforma u Bosni i Hercegovini nudi svima koji učestvuju u bilo kojoj fazi pripreme i posluživanja hrane […]

U 2021. godini priznate četiri vode iz Bosne i Hercegovine

23. Decembra 2021.

XV. sjednica Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini održana je 21. decembra 2021. godine u Mostaru. Redovnim radom Komisije održan je kontinuitet procesa priznavanja prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini, a proizvođačima vode omogućena je konstantna podrška u postupku priznavanja prirodnih mineralnih, […]

Predstavljen Vodič za sigurno rukovanje hranom u ugostiteljstvu i avanturističkom turizmu

14. Decembra 2021.

Vodič za sigurno rukovanje hranom u ugostiteljstvu i avanturističkom turizmu, čiji je cilj osiguravanje adekvatnih zdravstvenih i sigurnosnih standarda za građane i posjetitoce Bosne i Hercegovine, predstavljen je 13. decembra 2021. godine, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u Sarajevu. Vodič može služiti kao podsjetnik […]

Smjernice za označavanje datuma i srodne informacije o hrani: prvi dio (označavanje datuma)

7. Decembra 2021.

Na zahtjev Evropske komisije, Panel za biološke opasnosti (BIOHAZ) Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) pripremio je naučno mišljenje sa smjernicama za označavanje datuma i srodnih informacija o hrani. Smjernice su namijenjene subjektima u poslovanju s hranom,  a vezane su za implementaciju Uredbe (EU) 1169/2011 kao sastavnog dijela njihovih sistema upravljanja sigurnošću hrane (FSMS). Smjernice […]

EFSA: Rizik od širenja bakterija rezistentnih na antibiotike u transportu životinja

29. Novembra 2021.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) započela je novu procjenu rizika od širenja bakterija rezistentnih na antibiotike tokom transporta životinja. Procjena, koja je pokrenuta na zahtjev Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane Evropskog parlamenta, bit će usmjerena na rizik od širenja rezistentnih zoonotskih bakterija među peradi, svinjama i govedima […]