Smjernice za analitičku kontrolu kvaliteta i postupke za validaciju metoda za analizu ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje

20. Oktobra 2021.

S ciljem pružanja podrške laboratorijama uključenim u službenu kontrolu ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje u Bosni i Hercegovini pripremljen je prijevod Smjernica za analitičku kontrolu kvaliteta i postupke za validaciju metoda za analizu ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje. Smjernice su zasnovane na dokumentu Generalne direkcije za zdravlje i sigurnost […]

16. oktobar, Svjetski dan hrane

15. Oktobra 2021.

U povodu Svjetskog dana hrane, u saradnji s Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizovala je seminar na temu „Sigurnost hrane tokom pandemije COVID-19“, koji je održan 15. oktobra 2021. godine u Zenici. Seminaru su prisustvovali zdravstveni profesionalci iz oblasti javnog zdravstva, predstavnici nadležnih institucija i inspekcijskih […]

IPA 2018: EU donirala vozila za potrebe provođenja monitoringa i kontrolnih aktivnosti u BiH

1. Oktobra 2021.

Svečana primopredaja 14 vozila Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, koje je donirala Evropska unija, održana je 28. septembra 2021. godine u Sarajevu. Vrijednost vozila iznosi više od 200.000 eura, a dio su ukupne podrške Evropske unije jačanju kapaciteta sektora sigurnosti hrane […]

Smjernice o mikrobiološkim kriterijima za hranu

27. Septembra 2021.

U sklopu IPA Twinning projekta “Podrška EU izgradnji kapaciteta i postupnom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom EU“, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz stručnu podršku projektnog konzorcija, te u saradnji sa nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH, pristupila izradi Smjernica o mikrobiološkim kriterijima za […]

Obavijest o povlačenju proizvoda „dmBio mljeveni badem“, 200 g, L212091

10. Septembra 2021.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je dana 10. septembra 2021. godine obaviještena da je „dm drogerie markt d.o.o.“ , iz predostrožnosti, sa tržišta povukao sljedeći proizvod: Naziv proizvoda: dmBio mljeveni badem Pakovanje: 200 g Oznaka lota: L212091 Kako je navedeno u obavijesti dostavljenoj Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, proizvod je povučen […]

Obavijest o povlačenju proizvoda „Jana Vitamin naranča happy, 1,5 l”

10. Septembra 2021.

Na osnovu obavijesti kompanije „Sarajevski kiseljak d.o.o.“ od 09. septembra 2021. godine, informišemo potrošače o povlačenju sljedećeg proizvoda sa tržišta: Naziv proizvoda: Jana Vitamin naranča happy Pakovanje: 1,5 l Proizvođač: Jamnica Plus d.o.o., Zagreb Datum proizvodnje: 13.07.2021. Rok trajanja: 13.01.2022. Lot: 2107134GEC U obavijesti dostavljenoj Agenciji navodi se da je proizvod povučen sa tržišta, jer […]