EFSA i ECDC: Salmonella najčešći uzročnik oboljenja uzrokovanih hranom u EU

15. Januara 2020.

Salmonella je uzročnik svake treće epidemije povezane s hranom i prijavljene u zemljama Evropske unije u 2018. godini. To je jedan od zaključaka godišnjeg izvještaja Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) koje sadrži informacije o trendovima i uzročnicima zoonoza. U 2018. godini, zemlje EU prijavile su […]

Afrička kuga svinja: Rano otkrivanje ključno za suzbijanje bolesti

15. Januara 2020.

U skladu sa zaključcima procjene rizika koju je provela Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA), unaprjeđenje nadzora, komunikacija i saradnja su ključni faktori za kontrolu širenja afričke kuge svinja u Evropi. Na zahtjev Evropske komisije, EFSA je provela procjenu rizika od širenja navedene bolesti na području Jugoistočne Evrope. Procijenjena je mogućnost širenja bolesti na području […]

Održana Prva sjednica Vijeća za genetički modificirane organizme

9. Januara 2020.

Prva sjednica Vijeća za genetički modificirane organizme imenovanog u skladu sa Odlukom o imenovanju članova Vijeća za genetički modificirane organizme („Službeni glasnik BiH“, broj 82/19)  koja je donesena na 178. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održana je 27. decembra 2019. godine u Mostaru. Shodno odredbama Zakona o GMO („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09), radi […]

Dva propisa o hrani objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 84/19

8. Januara 2020.

Pravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za ishranu ljudi i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda objavljeni su u „Službenom glasniku BiH“, broj 84/19 od 24. decembra 2019. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je navedene propise na 178. sjednici na prijedlog […]

Omogućen nastavak izvoza prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda iz Bosne i Hercegovine na tržište Republike Hrvatske

20. Decembra 2019.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pružila je svu potrebnu tehničku podršku proizvođačima prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda proizvedenih u Bosni i Hercegovini s ciljem nastavka izvoza na tržište Republike Hrvatske. Naime, u Republici Hrvatskoj stupio je na snagu Zakon o poljoprivredi („Narodne novine”, broj 118/18), kojim je propisano da proizvođači prirodnih mineralnih […]

Obavijest o stupanju na snagu Pravilnika o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda

19. Decembra 2019.

Pravilnik o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda objavljen je u „Službenom glasniku BiH“, broj 82/19 od 17. decembra 2019. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”. Pravilnikom se propisuju izgled i način korištenja zaštićenog znaka […]