RASFF

Sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje –
RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED (RASFF)

Šta je RASFF?

RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed, sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, osnovni je alat za razmjenu informacija između kompetentnih institucija u slučajevima kada postoji rizik za ljudsko zdravlje nastao hranom, zbog kojega. su pokrenute određene mjere poput povlačenja ili zabrane uvoza određenih proizvoda.

Ciljevi RASFF-a

 • Zaštita potrošača od rizika za zdravlje uslijed konzumacije zdravstveno neispravne hrane.
 • Brza razmjena informacija između zemalja članica RASFF.
 • Sprječavanje distribucije i povlačenje proizvoda sa tržišta koji predstavljaju rizik za zdravlje potrošača.

Članice RASFF-a

Članice RASFF mreže su zemlje članice EU i EEA.

Kompetentne ustanove “trećih zemalja”, koje nisu članice EU, također primaju RASFF obavijesti od Evropske komisije, ali samo u slijedećim slučajevima:

 • ukoliko se zna da je proizvod koji je predmet obavijesti izvezen u tu treću zemlju,
 • ukoliko je proizvod koji je predmet obavijesti porijeklom iz te treće zemlje.

Zašto RASFF?

Sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje konkretan je i vidljiv rezultat Evropske integracije. Brza razmjena informacija o rizicima koji potječu od hrane i hrane za životinje osigurava koherentne i simultane aktivnosti svih zemalja članica što je ogroman doprinos sigurnosti potrošača.

Sistem kontrole hrane mora biti razvijen i implementiran na transparentan način. Povjerenje potrošača u sigurnoi kvalitetno snabdijevanje hranom zavisi od njihovog razumijevanja i povjerenja u cjelishodnost i efikasnost sistema kontrole sigurnosti hrane.

Podjela RASFF obavijesti

Obavijesti o opasnosti (vijesti uzbune)

Obavijesti o opasnosti šalju se kada su hrana i hrana za životinje rizik jer se nalaze na tržištu. Ovakve obavijesti daju zemlje članice mreže koje su uočile problem i koje pokreću mjere kao što je povlačenje proizvoda sa tržišta. Obavijesti imaju za cilj da svim članicama mreže daju informaciju kako bi one povjerile nalazi li se zdravstveno neispravan proizvod na njihovom tržištu te kako bi mogle poduzeti određene potrebne mjere. Potrošači moraju biti uvjereni da je predmet obavijesti povučen sa tržišta.

Informativne obavijesti

Obavijest na znanje je obavijest vezana uz hranu i hranu za životinje, kada je rizik prepoznat, no zemlje članice ne moraju poduzeti hitnu akciju jer proizvod nije ušao na njihovo tržište.

Ove obavijesti se uglavnom odnose na pošiljke hrane i hrane za životinje koje su ispitane i vraćene sa vanjskih granica EU. Potrošači moraju biti uvjereni da proizvod koji je predmet obavijesti nije ušao na tržište te da su poduzete sve potrebne mjere.

RASFF – novosti

Svaku vijest koja nije uzbunjujuća ili informativna, a ocjenjena je kao interesantna od strane kontrolnih tijela, Komisija čini dostupnom članicama mreže kao ‘’NOVOST’’.

Odbijeno na granici

Ove obavijesti tiču se pošiljki hrane i hrane za životinje koje su, nakon izvršene provjere i ustanovljenog rizika po zdravlje ljudi, odbijene na vanjskim granicama EU i EEA (European Economic area). Ove obavijesti se prenose svim graničnim ispostavama EEA-a, s ciljem pojačavanja kontrola i osiguravanja da odbijeni proizvod nije ponovno ušao u Zajednicu preko druge granične ispostave.

Sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje u Bosni i Hercegovini

Zakon o hrani („Službeni glasnik BiH”, broj 50/04) slijedi osnovna načela Evropskog zakona o hrani, osniva Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine te donosi pretpostavke za uspostavljanje RASFF sistema na nivou Bosne i Hercegovine.

Agencija za sigurnost hrane BiH predstavlja kontakt autoritet Bosne i Hercegovine, kao treće zemlje za EU RASFF Evropske Komisije i koordinira bh. sistemom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, kao nacionalna kontakt tačka.

U sistemu na nivou BiH učestvuju institucije BiH, entiteta i BD BiH, odgovorne za sigurnost hrane, zaštitu zdravlja i interesa potrošača, zdravlja i dobrobiti životinja te zdravlja bilja na teritoriju naše zemlje. Pri svakoj instituciji u sistemu određene su kontakt tačke/službena lica zadužena sa protok informacija i postupanje po obavijestima na efikasan način u skladu sa procijenjenim rizikom.

Institucije uključene u sistem su:

 • Agencija za sigurnost hrane BiH
  • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
  • Ured za veterinarstvo BiH
  • Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja
  • Ministarstvo trgovine FBiH
  • Ministarstvo zdravstva FBiH
  • Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH
  • Uprava za inspekcijske poslove FBiH
  • Ministarstvo trgovine i turizma RS
  • Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS
  • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS
  • Uprava za inspekcijske poslove RS
  • Vlada Brčko distrikta BiH Pododjel za javno zdravstvo
  • Inspektorat Brčko distrikta BiH

Šemu sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje u Bosni i Hercegovini možete vidjeti na ovome linku.