FUZIP: Krompir s nedozvoljenom količinom kadmija uništen

30.12.2022.

Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavljen je zapisnik Federalne uprave za inspekcijske poslove od 29. decembra 2022. godine u kojem se navodi da je „bio organski krompir“, preduzeća „Marinada“ d.o.o. u količini od 24580 kg u kojem je utvrđena nedozvoljena količina kadmija uništen na depou Općine Čitluk. Uništavanje je izvršeno od strane J.P. […]

Objavljen Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla

10.08.2021.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 48/21 objavljen je Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla, koji je donesen na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na 41. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Navedenim pravilnikom određuju se najveći nivoi ostataka pesticida (Maximum […]

ZENODO: Objavljeni rezultati monitoringa ostataka pesticida i veterinarsko-medicinskih proizvoda u BiH

27.01.2021.

Rezultati Monitoringa ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2017. i 2018. godinu, te rezultati Monitoringa ostataka veterinarsko-medicinskih proizvoda i drugih supstanci kod živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla u BiH za 2018. godinu objavljeni su na digitalnom repozitoriju Zenodo (https://zenodo.org). Radi se o podacima koje je […]

Ostaci pesticida u hrani u EU i BiH u 2018. godini

14.04.2020.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je Izvještaj o ostacima pesticida u hrani u Evropskoj uniji u 2018. godini. Izvještaj se zasniva na podacima dobijenim  u sklopu službenih nacionalnih kontrolnih planova koje provode države članice EU, Island i Norveška i uključuje ciljano i nasumično uzrokovanje. U 2018. godini, od ukupno […]

Rezultati Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu

12.01.2018.

Oko 98% uzoraka hrane analiziranih u okviru Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu ne sadrži ostatke pesticida ili ih sadrži u tragovima koji su u dozvoljenim granicama. Procjenom rizika utvrđeno je da je malo vjerovatno da dugotrajna i kratkotrajna izloženost utvrđenim koncentracijama pesticida predstavlja […]

Obuka o izgradnji kapaciteta za procjenu rizika u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje i razvoju baze podataka o hemijskim kontaminantima

30.06.2017.

Obuka na temu „Izgradnja kapaciteta za procjenu rizika u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje i razvoju baze podataka o hemijskim kontaminantima“ održana je u okviru Projekta razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II), u periodu od 20.- 22. juna 2017. godine u Mostaru. Obuka je bila namijenjena službenicima Agencije za sigurnost hrane Bosne i […]

VM BiH: Usvojen Izvještaj o sprovedenom programu praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini u 2016. godini

30.12.2016.

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 87. sjednici održanoj 29. decembra 2016. godine usvojilo Izvještaj o sprovedenom programu praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini u 2016. godini. Navedeni monitoring sprovela je Agencija za sigurnost hrane Bosne i […]

Održana ekspertska misija na temu „Laboratorijska analiza prisustva pesticida i kontaminanata u hrani“

08.07.2016.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, u saradnji sa TAIEX-om (Technical Assistance and Information Exchange), instrumentom Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija, u periodu od 20.-24.06.2016. godine u Mostaru održala ekspertsku misiju na temu „Laboratorijska analiza prisustva pesticida i kontaminanata u hrani“. Organizacija misije je imala za cilj pružanje pomoći nadležnim […]

Praćenje rezidua pesticida u i na hrani biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini

21.06.2016.

Kako bi se utvrdio nivo rezidua pesticida u proizvodima biljnog porijekla na tržištu Bosne i Hercegovine, provjerilo da li isti odgovara važećim propisima, te preduzele odgovarajuće mjere u cilju zaštite zdravlja potrošača Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim entitetskim, kantonalnim, gradskim, općinskim, te inspekcijskim organima Brčko distrikta BiH u periodu […]