Maslinovo ulje

Aktivnosti ovlaštenog Službenog panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja u svrhu službene kontrole

Zakonski osnov za donošenje Rješenja za ovlaštenje službenog panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja u svrhu službene kontrole, definisan je članom 17. stav 2. i članom 72. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), članom 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), članom 9. stav (1) Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13) i odredbama člana 3. stav (1) Pravilnika o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja (“Službeni glasnik BiH”, broj 74/14).

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na 103. sjednici dana 30.05.2017. godine, Rješenje za ovlašćivanje Službenog panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja u svrhu službene kontrole, kojim je Federalni agromediteranski zavod Mostar imenovan za nosioca službenog panela i ovlašten na dvije godine. Rješenje je stupilo na snagu objavom u „Službeni glasnik BiH“, broj 50/17, od 11.07.2017. godine.

U Bosni i Hercegovini navedeni propisi su nacionalni propisi i ne usklađuju se sa legislativom Evropske unije (acquis communautaire).

Tokom 2017/2018 godine organizovano je više treninga i obuka ocjenjivača, među kojima je izuzetno značajna Ekspertska misija u okviru Instrumenta za tehničku podršku i razmjenu informacija (Technical Assistance and Information Exchange instrument, TAIEX) Europske komisije u saradnji sa Agencijom za sigurnost hrane BiH. Ekspertsku misiju je vodila dr.sc. Karolina Brkić Bubola, voditeljica akreditiranog Panela, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, RH. Obuka je održana u periodu 12.-16. marta 2018. godine u Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar uz učestvanje svih članova panela. U radu ove ekspertske misije prenesena su iskustva Republike Hrvatske u pogledu formiranja i djelovanja Službenog panela koji je priznat i ovlašten na nivou Europske Unije, te su panelu date smjernice za provođenje selekcije i treninga ocjenjivača maslinovih ulja i za akreditaciju panela prema smjernicama IOC-a (International Olive Council). Organoleptički ocjenjivači koji su članovi ovlaštenog službenog panela, do sada su u svom dvogodišnjem radu stekli zavidno znanje koje će u okviru daljeg rada i obuke panela nastaviti usvajati i sticati daljnja znanja iz područja organoleptičkih analiza djevičanskih maslinovih ulja te njima dodirnih područja (uticaja uzgoja i prerade maslina te dorade i čuvanja ulja na organoleptička i fizikalno-hemijska svojstva djevičanskih maslinovih ulja).

Kao krajnji cilj ovlaštenja službenog panela jeste provođenje postupka službene provjere usklađenosti organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja, na osnovu odredbi Pravilnika o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja i odredbi Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13).