Donesena Odluka o povećanom nivou službenih kontrola pri uvozu kukuruza za ishranu ljudi

12/05/2015

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, u saradnji sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH donijelo Odluku o povećanom nivou službenih kontrola pri uvozu kukuruza za ishranu ljudi. Ovom Odlukom propisuju se pravila o povećanom nivou službenih kontrola pri uvozu kukuruza za ishranu ljudi […]