Biotehnologija

Pravni okvir iz oblasti genetički modificiranih organizama

 • Zakon o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04);
 • Zakon o genetički modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH”, broj 23/09);
 • Pravilnik o načinu vođenja jedinstvenog registra genetički modificiranih organizama („Službeni glasnik BiH“, broj 17/12);
 • Pravilnik o uspostavljanju sistema za razvoj i dodjeljivanje jedinstvenih kodova za genetički modificirane organizme („Službeni glasnik BiH“, broj 68/12);
 • Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“, broj 78/12 i 62/15);
 • Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište, uslova označavanja i pakovanja genetički modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potiču od genetički modificiranih organizama („Službeni glasnik BiH“, broj 78/12);
 • Pravilnik o sadržaju i obimu procjene rizika za stavljanje na tržište genetički modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potiču od genetički modificiranih organizama i metodologije za procjenu rizika („Službeni glasnik BiH“, broj 79/12);
 • Pravilnik o uslovima plana praćenja (monitoringa) uticaja genetički modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potiču od genetički modificiranih organizama i njihove upotrebe („Službeni glasnik BiH“, broj 64/14),
 • Odluka o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane i hrane za životinje („Službeni glasnik BiH“, broj 61/14) i
 • Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetički modificiranih organizama („Službenom glasniku BiH“, broj 73/17).

Sve navedene propise možete pogledati u rubrici „Propisi o hrani“.

Vijeće za genetički modificirane organizme

Radi praćenja stanja i razvoja u oblasti rukovanja GMO-om i pružanja stručne pomoći u provođenju Zakona o GMO-u, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće ministara BiH), na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), imenuje članove Vijeća za genetički modificirane organizme (u daljem tekstu: Vijeće za GMO).

Odluku o imenovanju Vijeća za GMO („Službeni glasnik BiH“, broj 82/19) možete pogledati na ovom linku.

Vijeće za GMO obavlja sljedeće poslove:

 • daje mišljenja o upotrebi GMO-a u upravnim postupcima i drugim postupcima po zahtjevu nadležnih organa,
 • daje mišljenje i prijedloge u pripremi propisa o upotrebi GMO-a,
 • daje mišljenja i prijedloge nadležnim organima državne uprave o pitanjima upotrebe GMO-a,
 • prati stanje i razvoj u oblasti korištenja genetičke tehnologije i upotrebe GMO-a,
 • prati naučno stručna dostignuća i daje mišljenja u vezi s upotrebom genetičke tehnologije i upotrebom GMO-a,
 • daje mišljenja u vezi sa socijalnim, etičkim, tehničkim i tehnološkim, naučnim i drugim uslovima korištenja GMO-a,
 • savjetuje nadležne organe o pitanjima vezanim za upotrebu GMO-a i genetičke tehnologije,
 • izvještava javnost putem medija i stručnih skupova o stanju i razvoju u oblasti upotrebe genetičke tehnologije i upotrebe GMO-a, te o svojim stavovima i mišljenjima,
 • obavlja i druge stručne poslove propisane Zakonom o GMO i propisima donesenim na osnovu njega.

U dosadašnjem radu Vijeće za GMO je dalo slijedeća mišljenja:

 1. UP-1-50-4-17-4/15 od 28.08.2015. godine
 2. UP-1-50-4-18-5/15 od 28.08.2015. godine
 3. UP-1-50-4-20-4/15 od 28.08.2015. godine
 4. UP-1-50-4-22-2/15 od 28.08.2015. godine
 5. UP-1-50-4-23-2/15 od 28.08.2015. godine
 6. UP-1-50-4-19-5/15 od 28.08.2015. godine
 7. UP-1-50-4-25-3/15 od 28.08.2015. godine
 8. UP-1-50-4-26-5/15 od 28.08.2015. godine
 9. UP-1-50-4-27-3/15 od 28.08.2015. godine
 10. UP-1-50-4-24-4/15 od 16.09.2015. godine
 11. UP-1-50-4-29-2/15 od 16.06.2015. godine
 12. UP-1-50-4-30-3/15 od 16.09.2015. godine
 13. UP-1-50-4-28-2/15 od 16.09.2015. godine
 14. UP-1-50-4-31-2/15 od 16.09.2015. godine
 15. UP-1-50-4-21-2/15 od 28.08.2015. godine
 16. UP-1-1-50-4-1202-5/15 od 09.11.2015. godine
 17. UP-1-1-50-4-1202-4/15 od 09.11.2015. godine
 18. UP-1-50-4-35-3/15 od 10.12.2015. godine
 19. UP-1-50-4-33-3/15 od 05.01.2016. godine
 20. UP-1-50-4-39-1/15 od 05.01.2016. godine
 21. UP-1-50-4-37-3/15 od 05.01.2016. godine
 22. UP-1-50-4-3-5/16 od 05.02.2016. godine
 23. UP-1-50-4-6-4/16 od 02.03.2016. godine
 24. UP-1-50-4-8-2/16 od 02.03.2016. godine
 25. UP-1-50-4-10-3/16 od 25.03.2016. godine
 26. UP-1-50-4-16-3/16 od 05.05.2016. godine
 27. UP-1-50-4-26-4/16 od 01.08.2016. godine
 28. UP-1-50-4-29-6/16 od 26.09.2016. godine
 29. UP-1-50-4-36-2/16 od 26.09.2016. godine
 30. UP-1-50-4-38-4/16 od 30.12.2016. godine
 31. UP-1-50-4-1-4/17 od 27.01.2017. godine
 32. UP-1-50-4-5-4/17 od 03.04.2017. godine
 33. UP-1-50-4-7-3/17 od 05.06.2017. godine
 34. UP-1-50-4-10-5/17 od 31.07.2017. godine
 35. UP-1-50-4-15-5/17 od 31.08.2017. godine
 36. UP-1-50-4-12-7/18 od 31.10.2018. godine
 37. UP-1-50-4-16-6/19 od 27.02.2020. godine
 38. UP-1-50-4-22-6/19 od 27.02.2020. godine
 39. UP-1-50-4-9-2/20 od 13.10.2020. godine
 40. UP-1-50-4-10-2/20 od 13.10.2020. godine
 41. UP-1-50-4-12-2/20 od 13.10.2020. godine
 42. UP-1-50-4-18-2/20 od 13.10.2020. godine
 43. UP-1-50-4-19-2/20 od 13.10.2020. godine
 44. UP-1-50-4-24-3/20 od 18.12.2020. godine
 45. UP-1-50-4-36-7/20 od 04.02.2021. godine
 46. UP-1-50-4-37-2/20 od 04.02.2021. godine
 47. UP-1-50-4-2-2/21 od 04.02.2021. godine
 48. UP-1-50-4-11-4/20 od 04.02.2021. godine
 49. UP-1-50-4-9-3/21 od 08.03.2021. godine
 50. UP-1-50-4-10-2/21 od 08.03.2021. godine
 51. UP-1-50-4-5-3/21 od 08.03.2021. godine
 52. UP-1-50-4-6-2/21 od 08.03.2021. godine
 53. UP-1-50-4-7-2/21 od 08.03.2021. godine
 54. UP-1-50-4-8-2/21 od 08.03.2021. godine
 55. UP-1-50-4-11-4/21 od 21.06.2021. godine
 56. UP-1-50-4-21-2/21 od 21.06.2021. godine
 57. UP-1-50-4-22-2/21 od 21.06.2021. godine
 58. UP-1-50-4-23-2/21 od 21.06.2021. godine
 59. UP-1-50-4-24-2/21 od 21.06.2021. godine
 60. UP-1-50-4-25-2/21 od 21.06.2021. godine

Laboratorije za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetički modificiranih organizama

Na osnovu člana 16. Zakona o genetički modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i mišljenja Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine, donijelo Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetički modificiranih organizama („Službenom glasniku BiH“, broj 73/17), a koju možete pogledati na ovom linku.

Shodno odredbama gore navedenog Pravilnika, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Odjel za poljoprivredu Brčko Distrikta BiH provode proceduru i ovlaštuju ispitne laboratorije za kontrolu, ispitivanje i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO.

Nakon ovlaštivanja, Rješenja o ovlaštenju laboratorija se dostavljaju Agenciji za sigurnost hrane BiH, koja ih upisuje na jedinstvenu listu ispitnih laboratorija u BiH za oblast GMO. Lista će biti objavljena u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Agencije. Listu možete pogledati na ovom linku.

Protokol o saradnji

U skladu sa Zaključcima Vijeća ministara BiH sa 134. sjednice održane dana 05.10.2010. godine, a u cilju pružanja podrške ovlaštenim ispitnim laboratorijima i unapređenja sistem kontrole GMO-a u Bosni i Hercegovini, Agencija je potpisala Protokol o saradnji za razvoj ovlaštenih ispitnih laboratorija za genetički modificirane organizme u BiH sa „Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana“ (IZSLT), koji će služiti kao referentni laboratorij za područje Bosne i Hercegovine dok neki od ovlašteni laboratorij iz Bosne i Hercegovine ne dostigne nivo referentnosti. Protokol o saradnji možete pogledati na ovom linku.

Postupak izdavanja rješenja o odobrenju

Vijeća ministara BiH je, na prijedlog Agencije u skladu sa odredbama Zakona o genetički modificiranim organizmima, donijelo Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje. Navedeni Pravilnik, između ostalog, reguliše proceduru za podnošenje zahtjeva za stavljanje na tržište GM hrane i hrane za životinje te izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište GM hrane i hrane za životinje uzimajući u obzir mišljenje Vijeća za GMO, sve važeće propise i druge činjenice važne za donošenje rješenja o odobrenju za koje je u skladu sa članom 3. stav (2) tačka c) Zakona o GMO nadležna Agencija.

Za izdavanje rješenja o odobrenju podnosi se zahtjev u pisanom obliku preporučenom poštom ili lično na adresu Agencije. Podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju ili njegov zastupnik mora imati registrovano sjedište u Bosni i Hercegovini. Agencija potvrđuje podnositelju zahtjeva prijem zahtjeva u pisanom obliku u roku od 14 dana od dana prijema zahtjeva. U potvrdi se navodi datum prijema zahtjeva.

Zahtjev mora sadržavati sljedeće dokumente:

 • ime i adresu podnosioca zahtjeva;
 • naziv uvoznika/distributera ili onoga koji hranu za životinje proizvodi, pakuje i/ili stavlja na tržište, a registrovan je u Bosni i Hercegovini;
 • certifikat izdan od strane nadležnog organa zemlje porijekla iz kojeg je vidljivo da hrana za životinje sadrži genetički modificirani organizam koji je odobren za stavljanje na tržište Evropske unije;
 • broj i/ili kopiju Odluke Evropske komisije kojom se potvrđuje da je upotreba datog GMO odobrena na tržištu Evropske unije;
 • spisak trgovačkih naziva proizvoda koji sadrže dati GMO;
 • ovjerenu Izjavu sa obrazloženjem da se proizvod ili proizvodi koji su predmet zahtjeva koriste isključivo kao hrana za životinje;
 • dokaz o uplati naknade za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju (kopija uplatnice) u iznosu od 30,00 KM, u skladu sa Odlukom o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane i hrane za životinje.

Svi priloženi službeni dokumenti moraju biti na jednom od jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Zaprimljene zahtjeve subjekta u poslovanju sa hranom za životinje za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje razmatra Vijeće za GMO i donosi mišljenje, a na osnovu člana 56. Zakona o GMO, Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje i člana 2. Poslovnika o radu Vijeća za GMO.

U slučaju da Vijeće za GMO da pozitivno mišljenje, Agencija subjektu u poslovanju sa hranom za životinje koji je podnio zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO izdaje rješenje o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane za životinje koja će se koristiti isključivo kao hrana za životinje. Registar rješenja subjekata u poslovanju sa hranom i genetički modificirane hrane za životinje Bosne i Hercegovine, možete pogledati na ovom linku. Izvod iz Registra možete pogledati na dnu ove stranice.

Do sada su objavljena slijedeća rješenja:

 1. UP-1-50-4-17-7/15 od 10.09.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 2. UP-1-50-4-18-8/15 od 07.09.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 3. UP-1-50-4-20-7/15 od 07.09.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 4. UP-1-50-4-22-5/15 od 07.09.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 5. UP-1-50-4-23-5/15 od 07.09.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 6. UP-1-50-4-19-8/15 od 02.10.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 7. UP-1-50-4-25-6/15 od 10.09.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 8. UP-1-50-4-26-8/15 od 07.09.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 9. UP-1-50-4-27-6/15 od 07.09.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 82/15
 10. UP-1-50-4-24-7/15 od 07.10.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 94/15
 11. UP-1-50-4-29-6/15 od 07.10.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 94/15
 12. UP-1-50-4-28-5/15 od 03.11.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 94/15
 13. UP-1-50-4-31-6/15 od 30.10.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 94/15
 14. UP-1-50-4-21-7/15 od 30.10.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 94/15
 15. UP-1-50-4-30-6/15 od 14.10.2015. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 97/15
 16. UP-1-50-4-33-6/15 od 11.01.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 6/16
 17. UP-1-50-4-39-3/15 od 11.01.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 6/16
 18. UP-1-50-4-37-6/15 od 25.01.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 16/16
 19. UP-1-50-4-3-8/16 od 15.02.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 16/16
 20. UP-1-50-4-35-6-1/15 od 18.02.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 16/16
 21. UP-1-50-4-34-5-1/15 od 18.02.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 16/16
 22. UP-1-50-4-32-8-1/15 od 18.02.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 16/16
 23. UP-1-50-4-6-7/16 od 16.03.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 30/16
 24. UP-1-50-4-8-5/16 od 16.03.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 30/16
 25. UP-1-50-4-10-6/16 od 05.04.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 30/16
 26. UP-1-50-4-16-6/16 od 01.06.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 63/16
 27. UP-1-50-4-26-7/16 od 14.09.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 74/16
 28. UP-1-50-4-29-9/16 od 18.10.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 86/16
 29. UP-1-50-4-36-5/16 od 18.10.2016. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 86/16
 30. UP-1-50-4-38-8/16 od 07.02.2017. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 13/17
 31. UP-1-50-4-1-7/17 od 07.02.2017. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 13/17
 32. UP-1-50-4-5-7/17 od 14.04.2017. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 35/17
 33. UP-1-50-4-7-6/17 od 21.07.2017. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 52/17
 34. UP-1-50-4-15-8/17 od 15.09.2017. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 73/17
 35. UP-1-50-4-10-8/17 od 18.12.2017. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 4/18
 36. UP-1-50-4-12-10/18 od 04.03.2019. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 22/19
 37. UP-1-50-4-16-9/19 od 08.06.2020. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 38/20
 38. UP-1-50-4-22-9/19 od 08.06.2020. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 38/20
 39. UP-1-50-4-9-5/20 od 04.12.2020. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 78/20
 40. UP-1-50-4-10-5/20 od 04.12.2020. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 78/20
 41. UP-1-50-4-12-5/20 od 04.12.2020. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 78/20
 42. UP-1-50-4-18-5/20 od 04.12.2020. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 78/20
 43. UP-1-50-4-19-5/20 od 04.12.2020. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 78/20
 44. UP-1-50-4-24-5/20 od 28.12.2020. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 4/21
 45. UP-1-50-4-36-9/20 od 05.02.2021. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 11/21
 46. UP-1-50-4-37-4/20 od 19.02.2021. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 15/21
 47. UP-1-50-4-2-5/21 od 22.02.2021. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 15/21
 48. UP-1-50-4-11-7/20 od 22.02.2021. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 15/21
 49. UP-1-50-4-9-6/20 od 13.04.2021. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 26/21
 50. UP-1-50-4-10-5/20 od 13.04.2021. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 26/21
 51. UP-1-50-4-11-7/21 od 24.06.2021. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 43/21
 52. UP-1-50-4-21-5/21 od 02.07.2021. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 52/21
 53. UP-1-50-4-21-5/21 od 02.07.2021. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 52/21
 54. UP-1-50-4-23-4/21 od 02.07.2021. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 52/21
 55. UP-1-50-4-24-4/21 od 02.07.2021. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 52/21
 56. UP-1-50-4-25-4/21 od 02.07.2021. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 52/21
 57. UP-1-50-4-5-8/21 od 18.08.2021. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 57/21
 58. UP-1-50-4-6-4/21 od 18.08.2021. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 57/21
 59. UP-1-50-4-7-4/21 od 18.08.2021. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 57/21
 60. UP-1-50-4-8-4/21 od 18.08.2021. godine, objavljeno u „Službeni glasnik BiH“, broj 57/21

Agencija je donijela Instrukciju o popunjavanju uplatnice za uplatu posebne naknade (akt broj: 01-17-738-1/20 od 21.07.2020. godine), a na osnovu Odluke o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište genetički modificirane hrane i hrane za životinje i Naredbe o uplatnim računima za administrativne takse („Službeni glasnik BiH“, br. 19/14 i 15/17). Instrukciju o popunjavanju uplatnice za uplatu posebne naknade možete pogledati na ovom linku.

Iz svega navedenog vidljivo je, da je postupajući u skladu sa svojom nadležnosti, Agencija dala doprinos u pripremi i donošenju pravnog okvira kojim je uređen postupak donošenja odobrenja za stavljanje GM hrane za životinje na tržište Bosne i Hercegovine. Subjekti u poslovanju sa hranom za životinje u Bosni i Hercegovini koji trebaju rješenje o odobrenju za stavljanje na tržište GM hrane za životinje i koji žele da plasiraju takvu vrstu hrane na bh. tržište to mogu ostvariti. Naravno, cijeli proces izdavanja rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište GM hrane i hrane za životinje će se voditi uz stroge mjere kontrole i na transparentan način, uz stalni stručni nadzor od strane Vijeća za GMO.

BrojPodnosilac zahtjevaAdresa podnosioca zahtjevaMišljenje Vijeća za GMOBroj Rješenje o odobrenjuDatum važenja rješenjaOdobrena genetski modificirana hrana / hrana za životinjeStatus
88"SANO" d.o.o. LaktašiMaglajani bb, LaktašiUP-1-50-4-26-2-1/22UP-1-50-4-26-6/2207/25/2027genetički modificirane soje MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“) Na snazi
87"SANO" d.o.o. LaktašiMaglajani bb, LaktašiUP-1-50-4-27-3-2/22UP-1-50-4-27-7/2207/25/2027genetski modificirane soje MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)Na snazi
86"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-19-3/22UP-1-50-4-19-6/2206/07/2027genetski modificirane soje MON 87708 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø8-9 (kvantifikacija „Real-time PCR“)Na snazi
85"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-18-3/22UP-1-50-4-18-6/2206/07/2027genetski modificirane soje MON 87701 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø1-2 (kvantifikacija „Real-time PCR“)Na snazi
84"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-17-3/22UP-1-50-4-17-6/2206/07/2027genetski modificirane soje 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)Na snazi
83"DALPROM" d.o.o. ZvornikČelopek bb, ZvornikUP-1-50-4-16-3/22UP-1-50-4-16-6/2206/07/2027genetski modificirane soje MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“ >95%)Na snazi
82"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-15-3/22UP-1-50-4-15-6/2206/07/2027genetski modificirane soje DAS-44406-6 jedinstvenog identifikacijskog koda DAS-444Ø6-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)Na snazi
81"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-14-3/22UP-1-50-4-14-6 2206/07/2027genetski modificirane soje MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)Na snazi
80"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-13-3/22UP-1-50-4-13-6/2206/07/2027genetski modificirane soje MON 87751 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-87751-7 (kvantifikacija „Real-time PCR“)Na snazi
79"WINGS" d.o.o. Banja Luka I Krajiškog korpusa 140, Banja LukaUP-1-50-4-20-3/22UP-1-50-4-20-6/2205/18/2027genetski modificirane soje MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“ >95%)Na snazi
78"WINGS" d.o.o. Banja Luka I Krajiškog korpusa 140, Banja LukaUP-1-50-4-5-5/22UP-1-50-4-5-7/2205/13/2027genetski modificirane soje MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“ >95%)Na snazi
77"MILEKS“ d.o.o. MilićiCara Dušana 8A, 75446 MilićiUP-1-50-4-4-4/22UP-1-50-4-4-7/2205/13/2027genetski modificirane soje 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)Na snazi
76"TRIO“ d.o.o. ZvornikTršići 278B, 75413 ZvornikUP-1-50-4-7-5/22UP-1-50-4-7-8/2205/12/2027genetski modificirane soje 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)Na snazi
75"TRIO“ d.o.o. ZvornikTršići 278B, 75413 ZvornikUP-1-50-4-6-7/22UP-1-50-4-6-9/2205/12/2027genetski modificirane soje MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)Na snazi
74„ILIĆ-TRGOVINA" d.o.o. ZvornikSvetog Save 150, 75413 ZvornikUP-1-50-4-9-5/22UP-1-50-4-9-8/2205/09/2027genetski modificirane soje MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)Na snazi
73"ILIĆ-TRGOVINA" d.o.o. ZvornikSvetog Save 150, 75400 ZvornikUP-1-50-4-8-4/22UP-1-50-4-8-7/2205/09/2027genetski modificirane soje 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)Na snazi
72"AGROMIX“ d.o.o. DobojPoljice bb, 74000 DobojUP-1-50-4-44-2/21UP-1-50-4-44-6/2102/20/2027genetički modificirane soje MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“ >95%)Na snazi
71"BRAĆA PAVLOVIĆ" d.o.o. Obudovac, ŠamacObudovac bb, 76235 Obudovac, ŠamacUP-1-50-4-59-5/21UP-1-50-4-59-8/2102/21/2027genetički modificirane soje MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)Na snazi
70"POLJOGRADNJA" d.o.o. ŽiviniceDubravska 104, 75270 ŽiviniceUP-1-50-4-49-5/21UP-1-50-4-49-8/2102/20/2027genetički modificirane soje MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)Na snazi
69"AGREKS" d.o.o. Donji ŽabarNikole Tesle 39. 76273 Donji ŽabarUP-1-50-4-46-7/21UP-1-50-4-46-11/2102/21/2027genetički modificirane soje MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)Na snazi
68"OKTUM" d.o.o. SarajevoAvde Jabučice 11, 71000 SarajevoUP-1-50-4-54-3/21UP-1-50-4-54-6/2102/09/2027genetički modificirane soje MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“ >95%)Na snazi
67"INTERVENT" d.o.o. BijeljinaSrpske Vojske 296, 76300 BijeljinaUP-1-50-4-53-3/21UP-1-50-4-53-5/2102/08/2027genetički modificirane soje MON 87701 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø1-2 (kvantifikacija „Real-time PCR“)Na snazi
66"INTERVENT" d.o.o. BijeljinaSrpske Vojske 296, 76300 BijeljinaUP-1-50-4-52-3/21UP-1-50-4-52-5/2102/09/2027genetički modificirane soje 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“Na snazi
65"INTERVENT" d.o.o. BijeljinaSrpske Vojske 296, 76300 BijeljinaUP-1-50-4-51-3/21UP-1-50-4-51-6/2102/09/2027genetički modificirane soje MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)Na snazi
64"AGROPEX" d.o.o. Obudovac ŠamacObudovac broj 1, 76235 Obudovac ŠamacUP-1-50-4-45-9/21UP-1-50-4-45-12/2102/09/2027genetički modificirane soje MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)Na snazi
63"DD MIX" d.o.o. TrebinjeSerafima Perovića 33, 89000 TrebinjeUP-1-50-4-42-2/21UP-1-50-4-42-5/2111/22/2026genetički modificirane soje MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)Na snazi
62"KLAS-PERVAN" d.o.o. ŽepčeGrabovica bb, 72230 ŽepčeUP-1-50-4-36-5/21UP-1-50-4-36-8/2111/21/2026genetički modificirane soje MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“ >95%)Na snazi
61"MMB-INEXCOOP" d.o.o. ŠamacPut srpskih dobrovoljaca bb, ŠamacUP-1-50-4-28-4/21UP-1-50-4-28-7/2111/21/2026genetički modificirane soje MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“ >95%)Na snazi
60"AGROEKONOMIK" d.o.o. ZenicaZmaja od Bosne bb, 72000 ZenicaUP-1-50-4-8-2/21UP-1-50-4-8-4/2108/17/2026Genetički modificirana soja 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6Na snazi
59"AGROEKONOMIK" d.o.o. ZenicaZmaja od Bosne bb, 72000 ZenicaUP-1-50-4-7-2/21UP-1-50-4-7-4/2108/17/2026Genetički modificirana soja A5547-127 jedinstvenog identifikacijskog koda ACS-GMØØ6-4Na snazi
58"AGROEKONOMIK" d.o.o. ZenicaZmaja od Bosne bb, 72000 ZenicaUP-1-50-4-6-2/21UP-1-50-4-6-4/2108/17/2026Genetički modificirana soja MON 87701 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø1-2Na snazi
57"AGROEKONOMIK" d.o.o. ZenicaZmaja od Bosne bb, 72000 ZenicaUP-1-50-4-5-3/21UP-1-50-4-5-8/2108/17/2026Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1Na snazi
56"NUCA-MERC" d.o.o. CazinStijena bb, 77224 CazinUP-1-50-4-25-2/21UP-1-50-4-25-4/2107/01/2026Genetički modificirana soja 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6Na snazi
55"NUCA-MERC" d.o.o. CazinStijena bb, 77224 CazinUP-1-50-4-24-2/21UP-1-50-4-24-4/2107/01/2026Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1Na snazi
54"NUCA-MERC" d.o.o. CazinStijena bb, 77224 CazinUP-1-50-4-23-2/21UP-1-50-4-23-4/2107/01/2026Genetički modificirana soja MON 87701 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø1-2Na snazi
53"NUCA-MERC" d.o.o. CazinStijena bb, 77224 CazinUP-1-50-4-22-2/21UP-1-50-4-22-4/2107/01/2026Genetički modificirana soja MON 87701 x 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø1-2 x MON-89788-1Na snazi
52"NUCA-MERC" d.o.o. CazinStijena bb, 77224 CazinUP-1-50-4-21-2/21UP-1-50-4-21-5/2107/01/2026Genetički modificirana soja A5547-127 jedinstvenog identifikacijskog koda ACS-GMØØ6-4Na snazi
36"ASSAULT" d.o.o. ŽepčePrva bb, 74000 ŽepčeUP-1-50-4-12-7/18UP-1-50-4-12-10/1803/03/2024Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Na snazi
35"FSH SITA" d.o.o. GradiškaKočićevo bb, 78418 GradiškaUP-1-50-4-10-5/17 UP-1-50-4-10-8/1712/17/2022Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Na snazi
34"AGROMIX" d.o.o. DobojPoljice bb, 74101 DobojUP-1-50-4-15-5/17UP-1-50-4-15-8/1709/14/2022Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Na snazi
28"MILEKS" d.o.o. MilićiCara Dušana 8a, 75446 MilićiUP-1-50-4-29-6/16UP-1-50-4-29-9/1610/17/2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
27"KLAS-PERVAN" d.o.o. ŽepčeGrabovica bb, 72230 ŽepčeUP-1-50-4-26-4/16UP-1-50-4-26-7/1609/13/2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
26"DALPROM" d.o.o. ZvornikČelopek bb, 75400 ZvornikUP-1-50-4-16-3/16UP-1-50-4-16-6/1605/31/2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
23"ILIĆ-TRGOVINA" d.o.o. ZvornikSvetog Save 67, 75400 Zvornik UP-1-50-4-6-4/16UP-1-50-4-6-7/1603/15/2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
51"LEBO-COMMERCE" d.o.o. PosušjeRastovača bb, 88240 Posušje UP-1-50-4-11-4/21UP-1-50-4-11-7/2106/23/2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Na snazi
50"JERKIĆ" d.o.o. PosušjeVrpolje bb, 88245 PosušjeUP-1-50-4-10-2/21UP-1-50-4-10-5/2104/12/2026Genetički modificirana soja MON-89788-1Na snazi
49"JERKIĆ" d.o.o. PosušjeVrpolje bb, 88245 PosušjeUP-1-50-4-9-3/21UP-1-50-4-9-6/2104/12/2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Na snazi
47"BOKŠIĆ" d.o.o. ČapljinaTasovčići bb, ČapljinaUP-1-50-4-2-2/21UP-1-50-4-2-5/2102/21/2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Na snazi
46"MEGAMARKET-KOMPANI" d.o.o. BrčkoGorice bb, BrčkoUP-1-50-4-37-2/20UP-1-50-4-37-4/2002/18/2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Na snazi
45"IMI-TRANZIT" d.o.o. PrijedorVojvode stepe Stepanovića 55, PrijedorUP-1-50-4-36-7/20UP-1-50-4-36-9/2002/04/2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Na snazi
44"GOLIĆ TRADE" d.o.o. GradiškaRomanovci bb, 78400 GradiškaUP-1-50-4-24-3/20UP-1-50-4-24-5/2002/18/2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Na snazi
43"MUZURI" d.o.o. VisokoMuhašinovići bb, VisokoUP-1-50-4-19-2/20UP-1-50-4-19-5/2010/30/2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Na snazi
42"FARMA LAND" d.o.o. PosušjeRastovača bb, 88240 PosušjeUP-1-50-4-18-2/20UP-1-50-4-18-5/2009/07/2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Na snazi
41"SARIĆ" d.o.o. KozlukPađine bb, KozlukUP-1-50-4-12-2/20UP-1-50-4-12-5/2002/18/2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Na snazi
40"KALIN" d.o.o. BrčkoKrepšić bb, 76100 BrčkoUP-1-50-4-10-2/20UP-1-50-4-10-5/2009/10/2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Na snazi
39"AGRO GROUP" d.o.o. BrčkoIve Andrića 4, BrčkoUP-1-50-4-9-2/20UP-1-50-4-9-5/2003/16/2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Na snazi
38"COMP-ASTOR" d.o.o. Novi GradRakani bb, Novi GradUP-1-50-4-22-6/19UP-1-50-4-22-9/1912/03/2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Na snazi
37"RAPIĆ" d.o.o. GradiškaPut srpske vojske 69, 78400 GradiškaUP-1-50-4-16-6/19UP-1-50-4-16-9/1909/07/2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Na snazi
33"MMB-INEXCOOP" d.o.o. ŠamacPut srpskih dobrovoljaca bb, ŠamacUP-1-50-4-7-3/17UP-1-50-4-7-6/1706/21/2022Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Na snazi
32"WINGS" d.o.o. Banja Luka I Krajiškog korpusa 140, Banja LukaUP-1-50-4-5-4/17UP-1-50-4-5-7/1704/14/2022Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
31"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, CazinUP-1-50-4-1-4/17UP-1-50-4-1-7/1702/07/2022Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
30"OKTUM" d.o.o. SarajevoHamze Hume 8, SarajevoUP-1-50-4-38-4/16UP-1-50-4-38-8/1602/07/2022Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
29"VINČIĆ" d.o.o. DerventaMiškovci bb, 74440 DerventaUP-1-50-4-36-2/16UP-1-50-4-36-5/1610/18/2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
25"LEBO-COMMERCE" d.o.o. PosušjeRastovača bb, PosušjeUP-1-50-4-10-3/16UP-1-50-4-10-6/1604/05/2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
24"AGRO GROUP" d.o.o. BrčkoIve Andrića 4, BrčkoUP-1-50-4-8-2/16UP-1-50-4-8-5/1603/16/2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
22"MEGAMARKET-KOMPANI" d.o.o. BrčkoGorice bb, BrčkoUP-1-50-4-3-5/16UP-1-50-4-3-8/1602/15/2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
21"TERRACOM" d.o.o. Banja LukaNenada Kostića 170, Banja LukaUP-1-50-4-37-3/15UP-1-50-4-37-6/1501/25/2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
20"IMI-TRANZIT" d.o.o. PrijedorVojvode stepe Stepanovića 55, PrijedorUP-1-50-4-39-1/15UP-1-50-4-39-3/1501/11/2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
19"BOKŠIĆ" d.o.o. ČapljinaTasovčići bb, ČapljinaUP-1-50-4-33-3/15UP-1-50-4-33-6/1501/11/2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
18"SARIĆ" d.o.o. KozlukPađine bb, KozlukUP-1-50-4-35-3/15UP-1-50-4-35-6-1/1512/18/2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
17"COMP-ASTOR" d.o.o. Novi GradRakani bb, Novi Grad01-1-50-4-1202-4/15UP-1-50-4-34-5-1/1512/03/2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
16"GOLIĆ TRADE" d.o.o. Nova Topola, PJ Tvornica stočne hrane "GOLMIX"Agroindustrijska zona bb, Nova Topola01-1-50-4-1202-5/15UP-1-50-4-32-8-1/1512/03/2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
15"AGROPEX" d.o.o. Obudovac ŠamacObudovac broj 1, Obudovac ŠamacUP-1-50-4-21-2/15UP-1-50-4-21-7/1510/30/2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
14"MUZURI" d.o.o. VisokoMuhašinovići bb, VisokoUP-1-50-4-31-2/15UP-1-50-4-31-6/1510/30/2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
13"D+V AGROS" d.o.o. Nova TopolaKočićevo bb, Nova Topola, GradiškaUP-1-50-4-28-2/15UP-1-50-4-28-5/1511/03/2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
12"TIBEX ROYAL GROUP" d.o.o. SarajevoKalmija Baruha bb, SarajevoUP-1-50-4-30-3/15UP-1-50-4-30-6/1510/14/2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
11"AGROEKONOMIK" d.o.o. ZenicaZmaja od Bosne bb, Poslovna zona 1, ZenicaUP-1-50-4-29-2/15UP-1-50-4-29-6/1510/07/2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
10"KALIN-SK" d.o.o. ZenicaTopčić polje bb, ZenicaUP-1-50-4-24-4/15UP-1-50-4-24-7/1510/07/2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
9"REMI MORIS" d.o.o. BrčkoSlobodna carinska zona bb, 76100 BrčkoUP-1-50-4-27-3/15UP-1-50-4-27-6/1509/07/2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
8"FARMA LAND" d.o.o. PosušjeRastovača bb, 88240 PosušjeUP-1-50-4-26-5/15UP-1-50-4-26-8/1509/07/2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
7"KALIN" d.o.o. BrčkoKrepšić bb, 76100 BrčkoUP-1-50-4-25-3/15UP-1-50-4-25-6/1509/10/2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
6"ŽIVANIĆ DS" d.o.o. PrnjavorGornji Smrtići bb, 78438 PrnjavorUP-1-50-4-19-5/15UP-1-50-4-19-8/1510/02/2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
5"STELT TRADE" d.o.o. Banja LukaSlobodana Kusturića broj 11, 78000 Banja LukaUP-1-50-4-23-2/15UP-1-50-4-23-5/1509/07/2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
4"RAPIĆ" d.o.o. GradiškaPut srpske vojske 69, 78400 GradiškaUP-1-50-4-22-2/15UP-1-50-4-22-5/1509/07/2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
3"SAVIĆ COMPANY" d.o.o. BijeljinaKomitska bb, 76300 BijeljinaUP-1-50-4-20-4/15UP-1-50-4-20-7/1509/07/2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
2"DEMETRA" d.o.o. ŽepčeAdže bb, 72230 ŽepčeUP-1-50-4-18-5/15UP-1-50-4-18-8/1509/07/2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo
1"GT SATELIT" d.o.o. Banja LukaVeljka Mlađenovića bb, 78000 Banja LukaUP-1-50-4-17-4/15UP-1-50-4-17-7/1509/10/2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6Isteklo