Akreditovane laboratorije

Pod akreditacijom se podrazumijeva zvanično priznanje da je neko tijelo za ocjenjivanje usklađenosti (laboratorij, tijelo za certifikaciju, inspekcijsko tijelo) kompetentno da provodi aktivnosti ocjenjivanja usklađenosti u skladu sa međunarodno prihvaćenim pravilima. Razlika između akreditiranja i certifikacije je u tome što se akreditiranjem dokazuje kompetentnost za obavljanje određenih ispitivanja, mjerenja, certifikacije ili inspekcije, a cerifikacijom se dobija potvrda (certifikat) o usklađenosti sistema upravljanja, proizvoda ili osoba sa određenim standardom ili tehničkom specifikacijom. Akreditiranje tijela za ocjenjivanje usklađenosti u Bosni i Hercegovini provodi Institut za akreditiranje BiH (BATA).

Jedan od zahtjeva za ispitne laboratorije u Evropskoj uniji je akreditacija prema standardu ISO/IEC 17025 „Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija“ koji propisuje zahtjeve u vezi sa upravljanjem (organizacija, sistem upravljanja, kontrolu dokumenata, nabavke proizvoda), kao i tehničke zahtjeve (osoblje, uslove smještaja, metode ispitivanja, itd). Akreditaciju ispitnih i kalibracijskih laboratorija u BiH prema nacionalnom standardu BAS ISO EN/IEC 17025, a na osnovu Zakona o akreditaciji („Službeni glasnik BiH“, broj 19/01) obavlja Institut za akreditiranje BiH (BATA). Na slijedećem linku na web stranici Instituta za akreditiranje BiH možete pogledati spisak akreditiranih tijela, link.

Do sada su 24 laboratorija u BiH završila proces akreditacije za određene metode analize hrane. Određeni broj laboratorija se već nalazi u procesu akreditacije ili su u pripremnim fazama. Očekuje se vremenom da će uz sistemsku finansijsku podršku i ostale laboratorije započeti i završiti proces akreditacije.

Shodno navedenom, Agencija za sigurnost hrane BiH redovno i kontinuirano prati ažuriranje laboratorija koje završavaju proces akreditacije te se kao takve objavljuju na zvaničnoj stranici Instituta za akredititanje BiH (BATA). S tim u vezi, Agencija za sigurnost hrane BiH formirala je i bazu podataka o akreditiranim laboratorija za kontrolu hrane u BiH koja se ažurira svakih 15 dana.