Slobodan pristup informacijama

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 i 100/13) svi subjekti sa javnim ovlaštenjima dužni su osigurati pristup informacijama koje su u njihovom posjedu.

U cilju realizacije tog zadatka Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, u skladu sa zakonskom obavezom kreirala za Vas slijedeće sadržaje:

  • Vodič za pristup informacijama i Indeks registar, koji možete preuzeti na ovom linku i
  • Zahtjev za pristup informacijama, koji možete preuzeti na ovom linku.

Rješenja i odgovori na zahtjeve za pristup informacijama podnesene u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini:

  • UP-1-35-1-14-1/18
  • UP-1-35-1-15-1/18