EFSA: „Čuvajte zdravlje bilja, zaštitite život!”

20.09.2023.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA), u saradnji sa Evropskom komisijom i zemljama članicama, pokrenula je kampanju o zdravlju bilja (#PlantHealth4Life).  Kampanjom se promiče svijest o zdravlju bilja i njegovoj povezanosti sa našom svakodnevicom. Bilje čini jezgru života na Zemlji: daje nam zrak koji udišemo i hranu koju jedemo. Danas je bilje pod teškim pritiskom […]

Xylella fastidiosa: Primijenjena istraživanja su ključ uspjeha

20.05.2021.

Naučnici i drugi zainteresovani učesnici iz više od 60 zemalja učestvovali su na on-line konferenciji na kojoj je razmatran značaj primijenjenih istraživanja u suzbijanju bakterije Xylella fastidiosa, biljne štetočine koja ima razarajući efekat na evropsku poljoprivredu od 2013. godine kada je prvi put identifikovana u regionu. Zaključeno je da je posebno velik napredak ostvaren u […]

Najava: Webinar „Visokorizično bilje – kako EU provodi procjenu rizika za biljne proizvode?“

11.06.2020.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) organizira webinar na temu „Visokorizično bilje – kako EU provodi procjenu rizika za biljne proizvode?“ Webinar će biti održan 26. juna 2020. godine, a detaljnije informacije i link za registraciju možete pronaći ovdje. Cilj webinara je pružiti podršku nacionalnim institucijama „trećih zemalja“ nadležnim za zdravlje […]