FAO objavio publikaciju o utjecaju klimatskih promjena na sigurnost hrane

22. Aprila 2020.

U povodu 22. aprila, Dana planeta Zemlje koji je ove godine posvećen klimatskim promjenama, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) objavila je dokument pod nazivom „Climate change: Unpacking the burden on food safety“. Klimatske promjene uzrokuju nenadoknadivu štetu našem ekosistemu. Porast temperature, zagrijavanje i acidifikacija […]