Održan ciklus radionica o deklarisanju proizvoda od mesa i mlijeka, nutritivnim vrijednostima i prehrambenim aditivima

14. Oktobra 2019.

U sklopu projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u BiH“, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa Češkom razvojnom agencijom, organizirala je radionice pod nazivom „Deklarisanje proizvoda od mesa i mlijeka, nutritivne vrijednosti i prehrambeni aditivi“ na kojima je učestvovalo 75 predstavnika nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini i subjekata u poslovanju sa […]

Radionice na temu “Deklarisanje proizvoda od mesa i mlijeka, nutritivne vrijednosti i prehrambeni aditivi“

19. Septembra 2019.

U periodu od 3.-7. oktobra 2019. godine, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Češkom razvojnom agencijom, održat će jednodnevne radionice na temu “Deklarisanje proizvoda od mesa i mlijeka, nutritivne vrijednosti i prehrambeni aditivi“. Radionice su namijenjene subjektima u poslovanju s hranom koji se bave proizvodnjom proizvoda od mesa i mlijeka, a […]

Realizacija projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u BiH“

20. Juna 2019.

Dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Jan Rosmus, tim lider projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u BiH“ održali su 18. juna 2019. godine u Sarajevu radno-konsultativni sastanak na kojem su analizirane ključne aktivnosti koje se provode u okviru navedenog projekta. Projekt „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, […]

Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima

27. Decembra 2018.

Kako bi se unaprijedila implementacija Pravilnika o prehrambenim aditivima („Službeni glasnik BiH“, broj 33/18), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u okviru projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane Bosne i Hercegovine“ pripremila „Smjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivima“. Smjernice su primarno namijenjene subjektima u poslovanju […]

Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“

8. Novembra 2018.

U okviru projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Češka razvojna agencija u periodu od 17.-19. oktobra 2018. godine provedene su aktivnosti na analizi potreba za tehničkim opremanjem laboratorija uključenih u projekt, a koje djeluju u sastavu Instituta za javno zdravstvo FBiH, Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Veterinarskog instituta „Dr. Vaso Butozan“ […]

VM BiH: Donesen Pravilnik o prehrambenim aditivima

14. Februara 2018.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 133. sjednici održanoj 14. februara 2018. godine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, donijelo Pravilnik o prehrambenim aditivima kojim se utvrđuju: liste odobrenih prehrambenih aditiva utvrđenih u Aneksima II i III ovoga Pravilnika, uslovi korištenja prehrambenih aditiva u hrani, uključujući u prehrambenim aditivima, u prehrambenim […]