Prva sjednica novog saziva Vijeća za genetski modificirane organizme Bosne i Hercegovine

14/12/2023

Prva sjednica novog saziva Vijeća za genetski modificirane organizme Bosne i Hercegovine, koje je imenovano Odlukom o imenovanju članova Vijeća za genetski modificirane organizme („Službeni glasnik BiH“ br. 82/23), održana je 11. decembra 2023. godine u Mostaru. Shodno odredbama Zakona o genetski modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09), Vijeće za GMO obavlja sljedeće poslove: […]

Publikacija „Genetički modificirani organizmi u Bosni i Hercegovini”

21/11/2022

Vijeće za genetički modificirane organizme Bosne i Hercegovine je u prethodnom periodu aktivno radilo na pripremi teksta publikacije „Genetički modificirani organizmi u Bosni i Hercegovini“. Cilj ovog teksta nije u afirmaciji ili osporavanju genetičkog inženjerstva (uključujući i GMO), nego u realnom upoznavanju čitaoca s dostignućima i mogućnostima ove tehnologije. Ovo je pokušaj da se predstave […]

Održana Prva sjednica Vijeća za genetički modificirane organizme

09/01/2020

Prva sjednica Vijeća za genetički modificirane organizme imenovanog u skladu sa Odlukom o imenovanju članova Vijeća za genetički modificirane organizme („Službeni glasnik BiH“, broj 82/19)  koja je donesena na 178. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održana je 27. decembra 2019. godine u Mostaru. Shodno odredbama Zakona o GMO („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09), radi […]

Donesena Odluka o imenovanju članova Vijeća za genetički modificirane organizme

09/12/2019

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 178. sjednici održanoj 13. novembra 2019. godine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, donijelo Odluku o imenovanju članova Vijeća za genetički modificirane organizme. Vijeće za GMO obavlja sljedeće poslove: daje mišljenja o upotrebi GMO-a u upravnim postupcima i drugim postupcima po zahtjevu nadležnih organa, daje […]

Promocija monografije „Genetički modificirani organizmi – stanje i perspektive“

22/11/2019

U okviru programa obilježavanja 70. godišnjice Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 21. novembra 2019. godine održana je promocija monografije „Genetički modificirani organizmi – stanje i perspektive“, čiji je nakladnik Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Genetički modificirani organizmi i tehnologija kojom oni nastaju već su postali ili će sve više postajati dio našeg života, […]

Banja Luka: Održana promocija monografije „Genetički modificirani organizmi – stanje i perspektive“

05/07/2019

U prisustvu visokih zvanica, predstavnika Vijeća za GMO, Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, nadležnih institucija Republike Srpske i akademske zajednice, u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci je 4. jula 2019. godine održana promocija monografije „Genetički modificirani organizmi – stanje i perspektive“. O doprinosu monografije široj društvenoj diskusiji o […]

Saopćenje za javnost Vijeća za GMO

13/11/2017

U skladu sa članom 56. stav (1), tačka h) Zakona o genetički modificiranim organizmima („Službeni glasnik BiH”, broj 23/09) (u daljem tekstu: Zakon o GMO), članom 2. Poslovnika o radu Vijeća za genetički modificirane organizme od 15.09.2015. godine, nakon razmatranja aktuelnih dešavanja u vezi sa izvještavanjem javnosti o stanju i razvoju u području upotrebe genetske […]

Donesen Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama (GMO) i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO

13/09/2017

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 114. sjednici donijelo Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama (GMO) i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO. Pravilnikom se propisuje ovlašćivanje laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO […]

Usvajanje Pravilnika o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potiču od GMO

16/03/2017

Imajući u vidu da Odluka o obnovi ovlaštenja ispitnim laboratorijima u BiH za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisustva genetički modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje („Službeni glasnik BiH“, broj 61/14) prestaje da važi 8. jula 2017. godine, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizovala je sastanak sa predstavnicima ovlaštenih ispitnih laboratorija za kontrolu GMO-a […]

Informacija o aktivnostima na uspostavljanju sistema kontrole prisustva genetički modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje u BiH

13/03/2017

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, na 93. sjednici održanoj 8. marta 2017. godine, razmatralo je i usvojilo Informaciju o aktivnostima na uspostavljanju sistema kontrole prisustva genetički modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje u Bosni i Hercegovini. Zaključkom Vijeća ministara, Agencija za sigurnost hrane Bosne […]