Izvještaji

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama Zakona o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04), postupajući prema svojoj nadležnosti, uz saradnju sa laboratorijama za kontrolu hrane u Bosni i Hercegovini iz oblasti javnog zdravstva, veterinarstva, poljoprivrede i privatnog sektora, objedinjava i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dostavlja godišnje izvještaje iz oblasti sigurnost hrane.