Prijavite korupciju

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije preduzela sve potrebne mjere u cilju implementacije Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj 100/13) i Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije („Službeni glasnik BiH”, br. 103/09 i 58/13).

Agencija će po zaprimljenim podnescima s indicijama koruptivnog ponašanja postupiti u skladu sa važećim zakonskim propisima. Provjerit ćemo informacije iz Vaše prijave i o tome Vas obavijestiti.

Obrazac za prijavu korupcije u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koji možete preuzeti na ovom linku.