Ugovori

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao Ugovorni organ iz člana 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), nakon što dostavi izvještaj o postupku javne nabavke Agenciji za javne nabavke, dužan je na svojoj internetskoj stranici, objaviti osnovne elemente ugovora za postupak javne nabavke, kao i sve izmjene ugovora do kojih dođe u toku realizacije ugovora. Objava osnovnih elemenata obavezna je i u slučaju zaključenja okvirnog sporazuma. Objava se vrši na obrascu koji je sastavni dio Uputstva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 56/15).

Podaci u Objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora, za svaki pojedinačni ugovor se ažuriraju najmanje svaka tri mjeseca i moraju biti dostupni na inernetskoj stranici ugovornog organa najmanje tri godine od datuma potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma.

Pregled osnovnih elemenata ugovora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine možete pogledati na linkovima ispod:

Pregled Odluka o prihvatanju cijena ponuda za javne nabavke vrijednosti:

Redni broj Predmet nabavke Procijenjena vrijednost
(bez PDV-a)
Pregledaj dokument
1 Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za laboratorijske usluge ispitivanja kvaliteta meda na tržištu Bosne i Hercegovine 12.038,40 KM link
2 Odluka o odabiru najuspješnijih dobavljača za: Usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini LOT 1 1.342,05 KM link
3 Odluka o odabiru najuspješnijih dobavljača za: Usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini LOT 2  2.004,00 KM link
4 Odluka o odabiru najuspješnijih dobavljača za: Usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini LOT 3  851,98 KM link
5 Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za LOT 1 Nabavka kancelarijskog materijala 4.892,15 KM link
6 Odluka o poništenju postupka nabavke za LOT 2 Nabavka tonera link
7 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača GUMA M d.o.o. Mostar 990,00 KM link
8 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača IMTEC d.o.o. Mostar 861,55 KM link
9 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja putničkih motornih vozila dobavljača EUROHERC osiguranje dd Sarajevo Podružnica Mostar 3.862,37 KM link
10 Odluka o prihvatanju ponude ponuđača “SIVRIĆ” d.o.o. Mostar 596,70 KM link
11 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu (nabavka avio karte) dobavljača “FIBULA AIR TRAVEL AGENCY” Sarajevo 1.535,00 KM link
12 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu nabavka usluga smještaja u inostranstvu dobavljača “FIBULA AIR TRAVEL AGENCY” Sarajevo 1.809,00 KM link
13 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača “IPRESS” d.o.o. Široki Brijeg 789,36 KM link
14 Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača AUTO-SERVIS „ALFA“ Mostar 427,00 KM link
15 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Fortuna Lufthanza Siti Centar Mostar 807,00 KM link
16 Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za laboratorijske usluge analiza na prisustvo pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla 84.507,00 KM link
17 Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku putničkog motornog vozila 40.597,44 KM link
18 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Leftor d.o.o. 200,00 KM link
19 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača MEDIA MONITORING Sarajevo 1.548,00 KM link
20 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog materijala 2.333,34 KM link
21 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku auto guma (ljetnih) 875,20 KM link
22 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku tonera za mobilne printere 313,50 KM link
23 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge održavanja vozila od dobavljača Hercegovina Auto d.d. 3.979,47 KM link
24 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Fortuna Lufthanza Siti Centar Mostar 787,00 KM link
25 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu “Održavanje informatičke opreme” 5.118,00 KM link
26 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku usluga smještaja u inostranstvu (Brisel, Belgija) dobavljača Fibula Air Travel Agency Sarajevo 788,00 KM link
27 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku vizit karti od dobavljača Print centar Green Mostar 60,00 KM link
28 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge prevođenja na engleski jezik monografije „Genetički modifikovani organizmi-stanje i perspektive“ 2.268,00 KM link
29 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku tonera od dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar 2.465,80 KM link
30 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge štampanja Smjernica, od dobavljača ZTR Štamparija Badizajn 5.085,00 KM link
31 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja putničkih motornih vozila 2.623,32 KM link
32 Odluka o prihvatanju ponude ponuđača „SIVRIĆ d.o.o. Mostar link
33 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge štampanja monografije „Genetički modifikovani organizmi – stanje i perspektive“ od dobavljača ZTR Štamparija Badizajn 5.120,00 KM link
34 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge prevođenja na engleski jezik Pravilnika o prehrambenim aditivima 780,00 KM link
35 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača IPRESS d.o.o. Široki Brijeg 789,36 KM link
36 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge prevođenja na engleski jezik dva dokumenta iz oblasti sigurnosti hrane 500,00 KM link
37 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača AUTO-SERVIS „FRESH“ Mostar link
38 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku usluga smještaja u inostranstvu (Berlin, Republika Njemačka) dobavljača “Fibula Air Travel Agency” Sarajevo 528,00 KM link
39 Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za laboratorijske usluge analiza na prisustvo pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla 83.136,90 KM link
40 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku dva banera za organizaciju svečanosti povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane 198,00 KM link
41 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja putničkog motornog vozila 1.820,15 KM link
42 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Leftor d.o.o. 200,00 KM link
43 Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku goriva 27.015,33 KM link
44 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Parametar d.o.o. Sarajevo 1.788,00 KM link
45 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge održavanja vozila od dobavljača Hercegovina Auto d.d. 4.250,65 KM link
46 Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Fortuna Lufthanza Siti Centar Mostar 1.820,00 KM link
47

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja putničkih motornih vozila dobavljača EUROHERC osiguranje dd Sarajevo, Podružnica Mostar

2.477,51 KM link