Ugovori

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao Ugovorni organ iz člana 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), nakon što dostavi izvještaj o postupku javne nabavke Agenciji za javne nabavke, dužan je na svojoj internetskoj stranici, objaviti osnovne elemente ugovora za postupak javne nabavke, kao i sve izmjene ugovora do kojih dođe u toku realizacije ugovora. Objava osnovnih elemenata obavezna je i u slučaju zaključenja okvirnog sporazuma. Objava se vrši na obrascu koji je sastavni dio Uputstva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 56/15).

Podaci u Objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora, za svaki pojedinačni ugovor se ažuriraju najmanje svaka tri mjeseca i moraju biti dostupni na inernetskoj stranici ugovornog organa najmanje tri godine od datuma potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma.

Pregled osnovnih elemenata ugovora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine možete pogledati na linkovima ispod:

Pregled Odluka o prihvatanju cijena ponuda za javne nabavke vrijednosti:

Predmet nabavkeProcijenjena vrijednost
(bez PDV-a)
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu5.520,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog materijala dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar1.788,45 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluge servisa službenog motornog vozila Dacia Duster, registarskih oznaka T31-A-731"151,98 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Octavia“, registarskih oznaka K09-E-421221,63 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača PARAMETAR d.o.o. Sarajevo1.794,90 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Fibula Air Travel Agency Sarajevo2.452,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluge montaže i balansiranja guma” na službenom motornom vozilu Dacia Duster, registarskih oznaka T31-A-73141,04 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluge montaže i balansiranja guma” na službenom motornom vozilu Škoda Oktavia registarskih oznaka K09-E-42134,19 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluge montaže i balansiranja guma” na službenom motornom vozilu Škoda Kodiaq, registarskih oznaka T31-A-74134,19 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja dva putnička motorna vozila, dobavljača EUROHERC osiguranje dd Sarajevo, Podružnica Mostar3.290,79 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Oktavia“, registarskih oznaka K09-E-421335,43 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge štampanja Smjernica iz TWINNING projekta5.980,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog namještaja dobavljača Interijer Dedić d.o.o. Mostar3.720,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Fibula Air Travel Agency Sarajevo2.670,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu „Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Kodiaq, registarskih oznaka T31-A-741”543,28 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog materijala dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar1.931,52 KM
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za nabavku goriva26.200,00 KM
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za laboratorijske usluge analiza na prisustvo pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla70.773,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja putničkog motornog vozila 1.706,17 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Leftor d.o.o.200,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za uslugu zamjene zimskih za ljetne gume” na službenom motornom vozilu Dacia Duster, registarskih oznaka T31-A-73150,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za uslugu zamjene zimskih za ljetne gume na službenom motornom vozilu Škoda Kodiaq, registarskih oznaka T31-A-74150,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku usluge zamjene zimskih za ljetne gume na službenom motornom vozilu Škoda Octavia, registarskih oznaka K09-E-42150,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača Fibula Air Travel Agency Sarajevo1.404,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog materijala dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar975,17 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Oktavia“, registarskih oznaka K09-E-421600,00 KM
Odluka o prihvatanju ponude ponuđača „SIVRIĆ“ d.o.o. Mostar6.120,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku tonera od dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar658,88 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača „Hercegovina auto“ d.d. Mostar598,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Kodiaq“, registarskih oznaka T31-A-741349,87 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog namještaja dobavljača Euro-Hit d.o.o. Mostar5.114,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog materijala dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar1.926,02 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge štampanja Vodiča iz Tvining projekta,od dobavljača ZR Svijet5.928,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluga zamjene guma na felgama” na službenom motornom vozilu Škoda Oktavia, registarskih oznaka K09-E-42115,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Usluge montaže i balansiranja guma” na službenom motornom vozilu Škoda Kodiaq, registarskih oznaka T31-A-74134,19 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za Usluge servisa službenog motornog vozila Dacia Duster, registarskih oznaka T31-A-731292,92 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Octavia registarskih oznaka K09-E-421279,07 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku roba pod nazivom „Nabavka stručne literature“120,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja dva putnička motorna vozila dobavljača EUROHERC osiguranje dd Sarajevo, Podružnica Mostar3.402,77 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog materijala dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar1.495,74 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Kodiaq registarskih oznaka T31-A-741273,41 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku tonera dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar754,38 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Zamjena guma za službeno vozilo Škoda Kodiaq registarskih oznaka34,19 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za „Zamjena guma za službeno vozilo Škoda Octavia registarskih oznaka K09-E-421“15,00 KM
Odluka o prihvatanju cijene po direktnom sporazumu dobavljača Auto-servis „Fresh” Mostar427,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog materijala dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar1.444,85 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku roba pod nazivom „Nabavka stručne literature“68,38 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge servisa službenog motornog vozila Dacia Duster registarskih oznaka T31-A-731311,96 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge servisa službenogmotornog vozila Škoda Octavia registarskih oznaka K09-E-421
475,70 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Kodiaq registarskih oznaka T31-A-741295,41 KM
Odluka o prihvatanju ponude ponuđača „SIVRIĆ“ d.o.o. Mostar596,70 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge štampanja kalendara, od dobavljača ZR Svijet432,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za usluge interneta (govorne telefonske usluge i ADSL/VDSL pristupa internetu)3.240,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku tonera dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar757,80 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu „Održavanje informatičke opreme”5.118,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene dobavljača hotel „AMICUS“ Mostar po direktnom sporazumu za usluge hotelskog smještaja
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača PARAMETAR d.o.o. Sarajevo 1.788,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene i odobravanju online kupovine licence za aplikaciju Zoom meeting (paket Pro)149,90$
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za kupovinu prostirača za službeno vozilo Dacia Duster registarskih oznaka T31-A-73185,47 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene dobavljača Hercegovina Auto d.d. Mostar po direktnom sporazumu za nabavku zimskih guma1.651,13 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za Usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Octavia registarskih oznaka K09-E-421287,17 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za kupovinu prostirača za službeno vozilo Škoda Kodiaq registarskih oznaka T31-A-741127,94 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja dva putnička motorna vozila dobavljača EUROHERC osiguranje dd Sarajevo, Podružnica Mostar3.592,48 KM
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača za laboratorijske usluge analiza na prisustvo pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla55.416,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge prevođenja sa engleskog jezika Nacrta pravilnika o definisanju, opisivanju, prezentovanju, označavanju i zaštiti geografskih oznaka jakih alkoholnih pića, Smjernica iz oblasti službenih kontrola i Vodiča analize rizika o sigurnosti hrane4.225,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog materijala1.089,62 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge osiguranja putničkog motornog vozila dobavljača EUROHERC osiguranje dd Sarajevo, Podružnica Mostar1.685,46 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene dobavljača „Guma M d.o.o. Mostar“ po direktnom sporazumu za nabavku ljetnih guma454,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene dobavljača po direktnom sporazumu za „Nabavku materijala za popravku i održavanje informatičke opreme-računarske komponente za server“5.995,36 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača AUTO-SERVIS „FRESH” Mostar427,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge prevođenja na engleski jezik dokumenta Procjena rizika od unosa teških metala konzumiranjem ribe i ribljih proizvoda sa tržišta Bosne i Hercegovine420,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku slušalica sa mikrofonom i web kamera810,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku tonera586,77 KM
Odluka o prihvatanju ponude ponuđača „SIVRIĆ“ d.o.o. Mostar
596,70 KM (s PDV-om)
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za nabavku kancelarijskog materijala dobavljača Antonio Commerce d.o.o. Mostar992,26 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Octavia registarskih oznaka K09-E-421 91,45 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za usluge interneta (govorne telefonske usluge i ADSL/VDSL pristupa internetu)3.240,00 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu dobavljača PARAMETAR d.o.o. Sarajevo1.794,90 KM
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene po direktnom sporazumu za usluge servisa službenog motornog vozila Škoda Kodiaq, registarskih oznaka T31-A-741402,69 KM