Propisi o hrani na snazi

Zakon o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04) objavljen dana 9.11.2004 godine propisuje, između ostalog, zadatak Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na: iniciranju, pripremi i organizaciji izrade provedbenih propisa iz ovog zakona.

Sa ciljem zaštite zdravlja potrošača, zaštite interesa proizvođača i stavljanja u ravnopravan položaj, pokrenut je proces izrade propisa o hrani usklađenih sa EU legislativom i standardima Codex Alimentarius, a sve u cilju ispunjenja preuzetih obaveza i napretka Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, u periodu od 2006. godine do danas inicirala je, pripremila i predložila propise koje možete vidjeti u nastavku.

NazivBSHRSRUsvojen/DonesenSG BiH brojDatum objave
Zakon o hranipreuzmipreuzmiпреузмиParlamentarna skupština BiH50/049.11.2004
Zakon o genetički modificiranim organizmimapreuzmipreuzmiпреузмиParlamentarna skupština BiH23/0924.3.2009
Naredba o privremenoj zabrani uvoza u BiH, prevoza preko teritorije BiH, povlačenju sa tržišta BiH mlijeka i mliječnih proizvoda i mjerama pojačane kontrole na tržištu BiH prehrambenih proizvoda složenog sastava koji sadrže mliječnu komponentu porijeklom ili isporučenih iz Narodne Republike KinepreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH85/0821.10.2008
Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima u hrani za životinjepreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH67/1228.8.2012
Pravilnik o načinu vođenja jedinstvenog registra genetički modificiranih organizamapreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH17/125.3.2012
Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH1/236.1.2023
Lista stonih voda u BiHpreuzmipreuzmiпреузмиAgencija za sigurnost hrane BiH1/236.1.2023
Odluka o davanju ovlaštenja ispitnim laboratorijama u BiH za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisutnosti GMO u hrani i hrani za životinjepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH15/101.3.2010
Odluka o obnovi ovlaštenja ispitnim laboratorijama u BiH za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisutnosti GMO u hrani i hrani za životinjepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH61/145.8.2014
Odluka o uvođenju posebnih uslova kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinimapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH90/162.12.2016
Odluka o povećanom nivou službenih kontrola pri uvozu kukuruza za ishranu ljudipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH48/1516.6.2015
Odluka o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište GMO hrane i hrane za životinjepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH61/145.8.2014
Pravilnik o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranompreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH25/114.4.2011
Pravilnik o analitičkim metodama za jaka alkoholna i alkoholna pićapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH50/1121.6.2011
Pravilnik o brzo smrznutoj hrani za ishranu ljudipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH51/1127.6.2011
Pravilnik o čaju, biljnom čaju, voćnom čaju i instant čajupreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH24/237.4.2023
Pravilnik o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti geografskih oznaka jakih alkoholnih pićapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH81/1215.10.2012
Pravilnik o dijetalnoj hrani za posebne medicinske potrebepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH71/116.9.2011
Pravilnik o formulama za dojenčad i formulama nakon dojenjapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH105/1231.12.2012
Pravilnik o higijeni hranepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH4/1321.1.2013
Pravilnik o higijeni hrane životinjskog porijeklapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH103/1225.12.2012
Pravilnik o hrani namijenjenoj za upotrebu u energetski ograničenoj ishrani za smanjenje tjelesne masepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH71/116.9.2011
Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentimapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH72/1112.9.2011
Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentima R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH68/141.9.2014
Pravilnik o hrani podvrgnutoj jonizirajućem zračenjupreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH50/1121.6.2011
Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH72/1112.9.2011
Pravilnik o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvodapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH82/1917.12.2019
Pravilnik o jestivim biljnim uljima, jestivim biljnim mastima i majonezamapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH21/1122.3.2011
Pravilnik o jestivim kazeinima i kazeinatimapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH21/1122.3.2011
Pravilnik o kafi, proizvodima od kafe, surogatima i proizvodima od surogatapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH72/1112.9.2011
Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodimapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH51/1127.6.2011
Pravilnik o keksima i proizvodima srodnim keksimapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH51/1127.6.2011
Pravilnik o keramičkim predmetima namijenjenim za kontakt s hranompreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH42/1024.5.2010
Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvodapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH12/1919.2.2019
Pravilnik o korištenju aktivnog aluminijeva oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih vodapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH18/1311.3.2013
Pravilnik o kvalitetu senfapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH18/1311.3.2013
Pravilnik o kvalitetu voćnih vinapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH68/141.9.2014
Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijeklapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH48/212.8.2021
Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama radioaktivne kontaminacije hrane i hrane za životinje nakon nuklearnog incidenta ili drugih slučajeva radiološke opasnostipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH39/1222.5.2012
Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hranipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH68/141.9.2014
Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH79/1621.10.2016
Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani R(02)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH84/1830.11.2018
Pravilnik o materijalima i predmetima izrađenim od filma od regenerirane celuloze namijenjenim za kontakt s hranompreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH42/1024.5.2010
Pravilnik o materijalima i predmetima koji sadrže vinil hlorid monomer i namijenjeni su za kontakt sa hranompreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH42/1024.5.2010
Pravilnik o materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranompreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH42/1024.5.2010
Pravilnik o mazivim mastimapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH21/1122.3.2011
Pravilnik o medu i drugim pčelinjim proizvodimapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH37/0912.5.2009
Pravilnik o medu i drugim pčelinjim proizvodima R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH25/114.4.2011
Pravilnik o metodama analiza šećerapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH77/1020.9.2010
Pravilnik o metodama analiza šećera R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH18/1311.3.2013
Pravilnik o metodama analiza toplinski obrađenog mlijeka za ishranu ljudipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH82/1322.10.2013
Pravilnik o metodama analize maslinovog uljapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH68/132.9.2013
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za kontrolu količina dioksina, dioksinima sličnim PCB-a i PCB-a koji nisu slični dioksinu u određenoj hranipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH62/1728.8.2017
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinatapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH82/1322.10.2013
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu za ishranu ljudipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH85/134.11.2013
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hranipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH37/0912.5.2009
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH68/123.9.2012
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani R(02)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH62/1728.8.2017
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine nitrata u hranipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH37/0912.5.2009
Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine olova, kadmija, žive, anorganskog kalaja, 3-monohlorpropandiola (3-MPCD) i benzo(a)pirena u hranipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH37/0912.5.2009
Pravilnik o metodama uzorkovanja za provođenje službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog porijeklapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH78/122.10.2012
Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvodapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH37/0912.5.2009
Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH84/1924.12.2019
Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranupreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH11/1312.2.2013
Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH79/1621.10.2016
Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu R(02)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH64/1818.9.2018
Pravilnik o načinu izdavanja naučnih mišljenja i pružanja naučno-tehničke pomoćipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH68/132.9.2013
Pravilnik o neželjenim supstancama u hrani za životinjepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH72/1112.9.2011
Pravilnik o neželjenim supstancama u hrani za životinje R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH70/1620.9.2016
Pravilnik o ograničavanju upotrebe epoksi derivata u materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranompreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH42/1024.5.2010
Pravilnik o organizaciji službenih kontrola proizvoda životinjskog porijekla namijenjenih ishrani ljudipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH103/1225.12.2012
Pravilnik o oslobađanju N-nitrozamina i prekursora N-nitrozamina supstanci iz elastomera ili gumenih duda za flašice i dudapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH42/1024.5.2010
Pravilnik o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih uljapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH74/1416.9.2014
Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda hranepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH27/106.4.2010
Pravilnik o pekarskim proizvodimapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH77/1020.9.2010
Pravilnik o pivupreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH77/1020.9.2010
Pravilnik o pivu R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH30/1217.4.2012
Pravilnik o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranompreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH66/1712.9.2017
Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnjepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH28/1112.4.2011
Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetski modificiranih organizamapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH73/1713.10.2017
Pravilnik o prehrambenim aditivimapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH33/1822.5.2018
Pravilnik o prehrambenim aditivima R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH6/2129.1.2021
Pravilnik o prehrambenim enzimimapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH66/1426.8.2014
Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za bebe za dojenčad i malu djecupreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH86/135.11.2013
Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodamapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH26/105.4.2010
Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH32/1224.4.2012
Pravilnik o proizvodima od jajapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH51/1127.6.2011
Pravilnik o proizvodima od mlijeka i starter kulturamapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH21/1122.3.2011
Pravilnik o proizvodima od mlijeka i starter kulturama R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH17/195.3.2019
Pravilnik o proizvodima od žitaricapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH76/1014.9.2010
Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodimapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH78/122.10.2012
Pravilnik o provođenju plana praćenja – monitoringa hranepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH21/1122.3.2011
Pravilnik o pružanju informacija potrošačima o hranipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH68/132.9.2013
Pravilnik o sadržaju i obimu procjene rizika za stavljanje na tržište genetički modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetički modificiranih organizama i metodologija za izradu procjene rizikapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH79/128.10.2012
Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište, uslova označavanja i pakovanja genetički modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetički modificiranih organizamapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH78/122.10.2012
Pravilnik o sastavu i označavanju prehrambenih proizvoda pogodnih za osobe netolerantne na glutenpreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH105/1231.12.2012
Pravilnik o sirovom mlijekupreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH21/1122.3.2011
Pravilnik o sirovom mlijeku R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH62/1411.8.2014
Pravilnik o sirovom mlijeku R(02)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH17/195.3.2019
Pravilnik o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvodepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH90/1818.12.2018
Pravilnik o skrobu i proizvodima na bazi skrobapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH80/129.10.2012
Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinjapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH5/1322.1.2013
Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH62/1728.8.2017
Pravilnik o soli za ljudsku ishranupreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH39/0919.5.2009
Pravilnik o soli za ljudsku ishranu R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH30/1217.4.2012
Pravilnik o standardima za stavljanje jaja na tržištepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH25/1030.3.2010
Pravilnik o standardima za stavljanje jaja na tržište R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH62/1411.8.2014
Pravilnik o stonim vodamapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH40/1017.5.2010
Pravilnik o šećerimapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH25/1030.3.2010
Pravilnik o tjesteninama, tijestu i proizvodima od tijestapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH77/1020.9.2010
Pravilnik o tržišnim standardima za konzerviranu sardinu i kakvoći za konzerviranu sardinu i proizvode tipa sardinepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH78/122.10.2012
Pravilnik o tržišnim standardima za konzerviranu tunu i palamidupreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH73/1218.9.2012
Pravilnik o tržišnim standardima za maslinovo uljepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH81/1215.10.2012
Pravilnik o tržišnim standardima za maslinovo ulje R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH79/1621.10.2016
Pravilnik o tržišnim standardima za meso živinepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH74/1416.9.2014
Pravilnik o tržišnim standardima za soju, suncokret i uljanu repicu u otkupupreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH61/145.8.2014
Pravilnik o upotrebi aroma u hranipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH78/1430.9.2014
Pravilnik o usitnjenom mesu, poluproizvodima i proizvodima od mesapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH82/1322.10.2013
Pravilnik o usitnjenom mesu, poluproizvodima i proizvodima od mesa R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH84/1724.11.2017
Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje nove hrane prvi put na tržište BiH i zahtjevima za posebno označavanje nove hranepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH68/123.9.2012
Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište BiH i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanjepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH78/122.10.2012
Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište BiH i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH62/154.8.2015
Pravilnik o uslovima plana praćenja (monitoring) uticaja genetički modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potiču od genetički modificiranih organizama i njihove upotrebepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH64/1418.8.2014
Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorijapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH37/0912.5.2009
Pravilnik o uspostavljanju sistema za razvoj i dodjeljivanje jedinstvenih kodova za genetički modificirane organizmepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH68/123.9.2012
Pravilnik o utvrđivanju metoda za uzorkovanje i kriterija efikasnosti za metode analize za službenu kontrolu nivoa eruka kiseline u hranipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH62/1728.8.2017
Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezima i zaslađenom kesten pireupreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH85/1229.10.2012
Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezima i zaslađenom kesten pireu R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH35/2111.6.2021
Pravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za ishranu ljudipreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH84/1924.12.2019
Pravilnik o začinima, ekstraktima začina i mješavinama začinapreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH51/1127.6.2011
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pićepreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH40/1017.5.2010
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće R(01)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH30/1217.4.2012
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće R(02)preuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH62/1728.8.2017
Pravilnik o zgusnutom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahupreuzmipreuzmiпреузмиVijeće ministara BiH21/1122.3.2011