EFSA i ECDC: Visoka stopa antimikrobne rezistencije u EU

Bakterije izolovane kod ljudi, životinja i iz hrane i dalje pokazuju rezistenciju na antibiotike koji su u širokoj upotrebi, potvrđeno je u posljednjem izvještaju o antimikrobnoj rezistenciji, koji su pripremili Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC). Prema navodima iz navedenog izvještaja, antimikrobna rezistencija predstavlja ozbiljnu prijetnju po zdravlje ljudi i životinja. Infekcije uzrokovane bakterijama rezistentnim na antibiotike dovele su do 25 000 smrtnih slučajeva godišnje na području EU.

„Antimikrobna rezistencija je alarmantna prijetnja koja dovodi zdravlje ljudi i životinja u opasnost. Uložili smo značajan napor da zaustavimo njezin rast, ali to nije dovoljno. Moramo biti brži, snažniji i djelovati na više frontova. Stoga će Evropska komisija ovog ljeta pokrenuti akcioni plan koji će predstavljati novi okvir za predstojeće koordinisane aktivnosti kako bi se reduciralo širenje antimikrobne rezistencije“, izjavio je Vytenis Andriukaitis, komesar EU za zdravstvo i sigurnost hrane.

Izvještaj pokazuje da je rezistencija na više lijekova kod bakterije Salmonella velika širom EU. Međutim, eksperti naglašavaju da je i dalje niska stopa rezistencije na antibiotike koji su od ključnog značaja za tretiranje teških oboljenja ljudi uzrokovanih bakterijom Salmonella. Salmoneloza, bolest uzrokovana spomenutom bakterijom, na drugom je mjestu najčešće prijavljivanih oboljenja porijeklom iz hrane u EU.

Mike Catchpole, ECDC, tvrdi kako je izuzetno zabrinjavajuće što je kod pojedinih uobičajenih sojeva Salmonella kod ljudi, kao što su monofazni sojevi Salmonella Typhimurium, dokazana izuzetno visoka rezistencija na različite lijekove. „Racionalna upotreba antibiotika u liječenju ljudi, kao i u veterinarskoj medicini, izuzetno je značajna kako bi se odgovorilo na izazove koje donosi antimikrobna rezistencija“, smatra Catchpole.

U izvještaju je, takođe, naglašeno da stopa antimikrobne rezistencije u Evropi nastavlja varirati ovisno o geografskim regijama, te je u zemljama sjeverne i zapadne Evrope općenito niska rezistencija u odnosu na zemlje južne i istočne Evrope.  Marta Hugas, šefica Odsjeka za biološke opasnosti i kontaminante pri EFSA-i, smatra da su te geografske varijacije najvjerovatnije povezane sa različitim pristupom upotrebi antibiotika u Evropi, te navodi kako je stopa antimikrobne rezistencije niža u zemljama koje su smanjile upotrebu antibiotika ili pronašle alternativu istoj pri liječenju životinja.

Detaljnije informacije, kao i kompletan izvještaj možete pronaći na sljedećem linku.