EFSA: Naučno mišljenje o fosfatima

Prema navodima iz Naučnog mišljenja Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) objavljenog povodom reevaluacije fosforne kiseline, fosfata, -di, -tri i polifosfata (E 338–341, E 343, E 450–452) kao prehrambenih aditiva, procijenjeni ukupni unos fosfata putem hrane može preći sigurni nivo. EFSA preporučuje uvođenje maksimalno dopuštenog nivoa kako bi se reducirao sadržaj fosfata kao aditiva u dodacima ishrani, obzirom da osobe koje ih redovno koriste mogu biti izložene riziku.

Fosfati su esencijalni nutrijenti koji su prirodno prisutni u ljudskom organizmu i važan su dio naše ishrane. Grupa tvari koje se zajednički nazivaju fosfatima odobreni su za korištenje kao prehrambeni aditivi u Evropskoj uniji. Dodaju se velikom broju namirnica zbog njihove tehnološke funkcije (npr. emulgatori, antioksidansi). Neki od njih mogu se koristiti i u hrani za dojenčad i malu djecu.

Dr Ursula Gundert-Remy, predsjedavajuća Radne grupe za fosfate pri EFSA-i izjavila je kako je izvršena ponovna procjena sigurnosti fosfata te je po prvi put za ovu grupu aditiva određen prihvatljivi dnevni unos (Acceptable Daily Intake, ADI) od 40 miligrama po kilogramu tjelesne težine (mg/kg bw) dnevno. Objasnila je da su fosfati kao nutrijenti veoma značajni za našu ishranu te je stoga prilikom određivanja ADI uzet u obzir vjerovatni unos fosfora iz različitih izvora, uključujući prirodne izvore i prehrambene aditive.

Ovaj ADI korespondira unosu 2,8 grama fosfora dnevno za prosječnu odraslu osobu tjelesne težine 70 kg.

Dr Maged Younes, predsjedavajući EFSA Panela za aditive i arome naglasio je da navedeni ADI nije primjenjiv za osobe sa umjereno i ozbiljno smanjenom funkcijom bubrega, koje se smatraju ranjivom grupom populacije. Ovaj zaključak utemeljen je na prepoznatom efektu visokog unosa fosfata na bubrege.

Izloženost je izračunata za ukupan unos fosfora iz svih izvora ishrane i nije ograničena na nivoe u prehrambenim aditivima koje su prijavili proizvođači. Prema procjenama eksperata, prehrambeni aditivi sudjeluju sa 6-30% u ukupnom prosjeku unosa fosfora.

Naučno mišljenje o reevaluaciji fosforne kiseline, -di, -tri i polifosfata (E 338–341, E 343, E 450–452) kao prehrambenih aditiva i sigurnosti predloženog produženja njihove upotrebe dostupno je na sljedećem linku:

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5674