EFSA: Završena reevaluacija boja

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) izvršila je reevaluaciju svih boja koje su do 2009. godine odobrene za upotrebu u hrani na području Evropske unije. Na kraju reevaluacije, eksperti EFSA-e zaključili su da dostupni podaci o titanij dioksidu (E171) u hrani ne ukazuju na povezanost sa zdravljem potrošača. Međutim, preporučili su da se sprovedu nova ispitivanja kako bi se otklonili nedostaci u podacima o mogućem efektu E171 na reproduktivni sistem, što bi omogućilo određivanje prihvatljivog dnevnog unosa za ovu boju (Acceptable Daily Intake, ADI).

Kroz proteklih sedam godina, Panel o aditivima i tvarima koje se dodaju hrani preispitao je sigurnost 41 boje imajući u vidu sve dostupne naučne studije i podatke. Gdje je bilo moguće, Panel je odredio ili izmijenio ADI za određene supstance.

„Završetak reevaluacije prehrambenih boja je važna prekretnica za EFSA-u, ali naš posao s tim ne završava. Još uvijek postoji značajan broj drugih prehrambenih aditiva za koje je potrebno izvršiti reevaluaciju do kraja 2020. godine. Mi smo, naravno, spremni odgovoriti na sve dodatne zahtjeve Evropske komisije za preispitivanje boja i drugih aditiva ukoliko budu dostupna nova naučna saznanja“, izjavio je povodom završetka reevaluacije boja u hrani Ruud Woutersen, potpredsjednik ANS Panela.

Opširnije informacije možete pronaći OVDJE.