Javni poziv: EFSA GUEST program 2019

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) objavila je javni poziv kandidatima zainteresovanim za privremeni radni angažman u ovoj instituciji u okviru EFSA GUEST programa 2019. Javni poziv namijenjen je naučnicima, doktorandima i profesionalcima koji žele podijeliti svoje stručno znanje u oblastima rada EFSA-e i onima koji su zainteresovani za specifične projekte u naučnim područjima u djelokrugu rada EFSA-e. Riječ je o besplatnom programu za koji EFSA ne snosi finansijske troškove, osim onih koji se odnose na vršenje poslova za vrijeme privremenog rada.

Trajanje privremenog rada određuje se nakon sprovedene procedure javnog poziva, zavisno o tome da li se radni angažman realizuje u kontinuitetu ili sa pauzama, ali ne može biti duže od:

  • 12 mjeseci za kandidate iz javnog sektora i međunarodnih organizacija,
  • šest mjeseci za doktorande.

Kandidati iz zemalja izvan EU moraju dobiti odgovarajuću vizu. Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 31. decembra 2019. godine, a detaljne informacije o uslovima koje kandidati moraju ispunjavati i načinu prijave možete pogledati na sljedećem linku.