Propisi o hrani

Zakon o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04) objavljen dana 9.11.2004 godine propisuje, između ostalog, zadatak Agenciji za sigurnost hrane BiH na iniciranju, pripremi i organiziraciji izrade provedbenih propisa iz ovog zakona. Zakon o hrani možete preuzeti na ovom linku.

Sa ciljem zaštite zdravlja potrošača, zaštite interesa proizvođača i stavljanja u ravnopravan položaj, pokrenut je proces izrade propisa o hrani usklađenih sa EU legislativom i standardima Codex Alimentarius, a sve u cilju ispunjenja preuzetih obaveza i napretka Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH, u periodu od 2006. godine do danas inicirala je, pripremila i predložila propise koje možete vidjeti u rubrici “propisi na snazi”.

Spisak propisa koji su na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH, stavljeni van snage možete pogledati u rubrici “propisi van snage”.