Agencija i BfR pripremaju Radionicu o epidemijama uzrokovanim hranom

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Njemački savezni institut za procjenu rizika (BfR) pripremaju Radionicu namijenjenu predstavnicima nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini na kojoj će tema biti epidemije uzrokovane hranom. Kako se pripremiti za kriznu situaciju? Kako procijeniti rizik? Kada je pravo vrijeme za krizno komuniciranje komunikaciju i kako ga pravilno provesti? To su samo neka pitanja koja će biti razmotrena u okviru četverodnevne interaktivne Radionice na kojoj će sa teorijskog i praktičnog aspekta biti obrađene sve komponente analize rizika (procjena rizika, upravljanje rizikom i komunikacija rizika).

Tim povodom Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 14. septembra 2018. godine posjetile su predstavnice BfR-a dr. Nicole Gollnick i dr. Anja Buschulte koje su održale sastanak sa dr.sci Džemilom Hajrićem, direktorom Agencije, koji ih je upoznao sa nadležnostima i trenutnim aktivnostima koje Agencija provodi sa ciljem unaprjeđenja sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini. Također je održan radni sastanak sa službenicima Agencije na kojem je pripremljen program Radionice i definisani tehnički detalji i obaveze koje je potrebno realizirati.

BfRworksh2

U organizaciju je uključen i Njemački savezni ured za zaštitu potrošača i sigurnost hrane (BVL), a sva potrebna finansijska sredstva osiguralo je Njemačko savezno ministarstvo hrane i poljoprivrede (BMEL).

Ova aktivnost pripremljena je i dogovorena kao jedan od segmenata tehničke podrške njemačke strane za unapređenje poljoprivrednog sektora u Bosni i Hercegovini koja je dogovorena u okviru procesa prilagodbe trgovinskog dijela Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji.