IPA 2018: Obnovljena IT infrastruktura nadležnih institucija u sektoru sigurnosti hrane u BiH

28. Decembra 2021.

Zahvaljujući finansijskim sredstvima Evropske unije osiguranim kroz Instrument pretpristupne pomoći Evropske komisije (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA) za 2018. godinu obnovljena je IT infrastruktura nadležnih institucija u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini. Nabavka informatičko-komunikacijske opreme izvršena je u sklopu lota 1 projekta („Podrška EU nabavci ICT opreme za unaprjeđenje kapaciteta u oblasti veterinarstva, […]

“Turizam Academy”: Besplatni online kursevi za sigurno rukovanje hranom

27. Decembra 2021.

USAID Projekt razvoja održivog turizma u BiH (Turizam) i Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine razvili su sedam specijalizovanih kurseva za sigurno rukovanje hranom, koji su dostupni na online edukativnoj platformi za turističku industriju (https://academy.turizambih.ba). Ova jedinstvena platforma u Bosni i Hercegovini nudi svima koji učestvuju u bilo kojoj fazi pripreme i posluživanja hrane […]

U 2021. godini priznate četiri vode iz Bosne i Hercegovine

23. Decembra 2021.

XV. sjednica Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini održana je 21. decembra 2021. godine u Mostaru. Redovnim radom Komisije održan je kontinuitet procesa priznavanja prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u Bosni i Hercegovini, a proizvođačima vode omogućena je konstantna podrška u postupku priznavanja prirodnih mineralnih, […]

Predstavljen Vodič za sigurno rukovanje hranom u ugostiteljstvu i avanturističkom turizmu

14. Decembra 2021.

Vodič za sigurno rukovanje hranom u ugostiteljstvu i avanturističkom turizmu, čiji je cilj osiguravanje adekvatnih zdravstvenih i sigurnosnih standarda za građane i posjetitoce Bosne i Hercegovine, predstavljen je 13. decembra 2021. godine, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u Sarajevu. Vodič može služiti kao podsjetnik […]

Smjernice za označavanje datuma i srodne informacije o hrani: prvi dio (označavanje datuma)

7. Decembra 2021.

Na zahtjev Evropske komisije, Panel za biološke opasnosti (BIOHAZ) Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) pripremio je naučno mišljenje sa smjernicama za označavanje datuma i srodnih informacija o hrani. Smjernice su namijenjene subjektima u poslovanju s hranom,  a vezane su za implementaciju Uredbe (EU) 1169/2011 kao sastavnog dijela njihovih sistema upravljanja sigurnošću hrane (FSMS). Smjernice […]

EFSA: Rizik od širenja bakterija rezistentnih na antibiotike u transportu životinja

29. Novembra 2021.

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) započela je novu procjenu rizika od širenja bakterija rezistentnih na antibiotike tokom transporta životinja. Procjena, koja je pokrenuta na zahtjev Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane Evropskog parlamenta, bit će usmjerena na rizik od širenja rezistentnih zoonotskih bakterija među peradi, svinjama i govedima […]

„Jesenska škola EFSA-e: Principi i praktični aspekti procjene rizika u oblasti sigurnosti hrane“

24. Novembra 2021.

Drugo izdanje „Jesenske škole“, koja je dio partnerske inicijative Evropske agencije za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) usmjerene na mlade eksperte i naučnike iz pretpristupnih zemalja, održano je 9. i 10. novembra 2021. godine. „Principi i praktični aspekti procjene rizika u oblasti sigurnosti hrane“ tema je ovogodišnjeg izdanja škole na kojem je učestvovalo […]

Posjeta studenata Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

22. Novembra 2021.

Dana 16. novembra 2021. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine posjetili su studenti Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, studijskog programa Sanitarno inžinjerstvo. Značaj ove posjete ogleda se u činjenici da studenti, u okviru nastavnog plana i programa, kroz različite predmete izučavaju oblast hrane, a naročito sigurnost hrane duž cjelokupnog prehrambenog lanca, baziran […]

FAO projekat u BiH: Jačanje administrativnog sistema za upravljanje i podršku zaštite oznake geografskog porijekla

17. Novembra 2021.

Geografska oznaka (GO) je znak koji se koristi na proizvodima koji imaju određeno geografsko porijeklo i koji imaju kvalitet ili ugled koji su posljedica tog porijekla. Da bi mogao funkcionisati kao geografska oznaka, znak mora identifikovati proizvod s porijeklom na određenom mjestu. Osim toga, kvalitet, karakteristike ili ugled proizvoda trebali bi u velikoj mjeri zavisiti […]

Smjernice za analitičku kontrolu kvaliteta i postupke za validaciju metoda za analizu ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje

20. Oktobra 2021.

S ciljem pružanja podrške laboratorijama uključenim u službenu kontrolu ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje u Bosni i Hercegovini pripremljen je prijevod Smjernica za analitičku kontrolu kvaliteta i postupke za validaciju metoda za analizu ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje. Smjernice su zasnovane na dokumentu Generalne direkcije za zdravlje i sigurnost […]