EU RASFF obavijest: Komadi stakla u organskom pestu porijeklom iz Italije

28. Aprila 2021.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), obaviještena je da je u Bosnu i Hercegovinu isporučen proizvod organski pesto, porijeklom iz Italije, u kojem je utvrđena prisutnost komada stakla te kao takav predstavlja rizik po zdravlje potrošača. Neusklađenost je utvrđena u procesu samokontrole, […]

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovlašćivanje službenih panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja

14. Aprila 2021.

Na osnovu Pravilnika o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH,“ broj 74/14), pozivamo sva zainteresirana pravna lica da prijave panele koji će provoditi postupke službene provjere usklađenosti organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja prema odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13). Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela […]

Konferencija „Certifikacijom do uspjeha!“

7. Aprila 2021.

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) 07. aprila 2021. godine održana je online konferencija „Certifikacijom do uspjeha! Stjecanje geografskih oznaka za poljoprivredne proizvode Bosne i Hercegovine“ na kojoj je učestvovalo više od 70 predstavnika udruženja proizvođača, subjekata u poslovanju s hranom, institucija i međunarodnih projekata. […]

Održan sastanak o izradi prijedloga izmjena i dopuna Zakona o hrani

2. Aprila 2021.

U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u Mostaru je 01. aprila 2021. godine održan sastanak na kojem je razgovarano o mogućnostima podrške radu Interresorne radne grupe za izradu prijedloga izmjene i dopune Zakona o hrani, Zakona o veterinarstvu i Zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju koju je formiralo Ministarstvo vanjske trgovine […]

EU pomaže BiH u napretku sistema sigurnosti hrane po evropskim standardima

26. Marta 2021.

Mostar, 26.03.2021. O  napretku od strane Evropske unije (EU) finansiranog twinning projekta “Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom EU” razgovarano je na 2. sastanku Upravnog odbora projekta održanom 16. marta 2021. Tim stručnjaka iz Litvanije, Italije i Mađarske, iako radeći na daljinu zbog […]

Covid-19 i sigurnost hrane: Preporuke potrošačima

18. Marta 2021.

Shodno mišljenju Evropske agencije za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA), kao i nacionalnih nadležnih organa za sigurnost hrane u Evropi i svijetu, dosad nema dokaza da je hrana vjerovatni izvor ili put prenosa virusa koji je uzrokovao pandemiju koronavirusa COVID-19. S obzirom na svakodnevni kontakt sa hranom, mnogi potrošači zainteresovani su i za […]

Konferencija “ONE – Health, Environment, Society 2022”

15. Marta 2021.

Prehrambeni sistemi nalaze se na raskršću mnogih izazova s kojima se danas suočavamo – od borbe protiv klimatskih promjena, preko zaustavljanja gubitaka do reduciranja otpada od hrane. Kao što je definisano ciljevima za održivu budućnost, koji su u centru Razvojnih ciljeva UN-a i „Green Deal-a“ Evropske komisije, suočavanje sa navedenim izazovima zahtijeva hitnu akciju. U […]

EFSA/ECDC: Broj oboljenja uzrokovanih bakterijama Campylobacter i Salmonella stabilan

11. Marta 2021.

U skladu sa Izvještajem o zoonozama za 2019. godinu, koji su pripremili Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC),  broj prijavljenih slučajeva oboljenja ljudi uzrokovanih bakterijama Campylobacter i Salmonella u Evropi stabilan je u posljednjih pet godina. Od kampilobakterioze, najčešće prijavljivane gastrointestinalne bolesti u Evropskoj uniji od […]

Agencija podržava „Projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini“

4. Marta 2021.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, podržat će, shodno svojim nadležnostima, „Projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini“, te će aktivno učestvovati u implementaciji dijela projekta koji se odnosi na sigurnost hrane i proces certifikacije i promocije tradicionalnih bosanskohercegovačkih prehrambenih proizvoda. O projektnim aktivnostima i mogućnostima saradnje s Američkom agencijom za međunarodni razvoj […]

Općina Konjic iskazala interes za registraciju oznaka prehrambenih proizvoda

5. Februara 2021.

Dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine bio je 3. februara 2021. godine u zvaničnoj posjeti Konjicu, te je tom prilikom održao radni sastanak s Osmanom Ćatićem, načelnikom Općine Konjic i saradnicima. Predstavnici Općine Konjic i Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic iskazali su interes za pokretanje procesa zaštite tradicionalnih prehrambenih proizvoda oznakama […]