Kampanja „EU bira sigurnu hranu“

29.05.2023.

Nakon uspjeha u prethodne dvije godine, Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i njezini partneri u državama članicama Evropske unije pokrenuli su treće izdanje kampanje „EU bira sigurnu hranu“ (#EUChooseSafeFood). Cilj kampanje je pomoći građanima u donošenju informisanih odluka o izboru hrane. Kampanja će obuhvatiti 16 zemalja i pružit će potrošačima praktične i lako dostupne […]

Predstavnici Agencije na Prvom međunarodnom kongresu živinarstva/peradarstva

11.05.2023.

Dr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine sa saradnicima učestvuje na Prvom međunarodnom kongresu živinarstva/peradarstva, koji se održava u periodu od 10.-12. maja 2023. godine u Banja Luci. Kongresu u organizaciji Koordinacijskog odbora peradara/živinara Bosne i Hercegovine, Udruženja peradara Federacije BiH i Udruženja živinara “Zajednica živinara RS” prisustvuje oko 300 predstavnika […]

EFSA: Konkurs za pripravnički staž

05.05.2023.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je konkurs za plaćeni pripravnički staž u sjedištu EFSA-e u Parmi. Pripravnike će tokom staža nadzirati, usmjeravati i pratiti mentori. Poziv je otvoren i za kandidate iz zemalja u procesu pristupanja EU, među kojima je Bosna i Hercegovina. Pripravnički staž služi za stjecanje radnog iskustva i znanja u […]

Tehnička radionica o korištenju sekvenciranja cijeloga genoma (WGS) u upravljanju sigurnošću hrane

28.04.2023.

U periodu od 18. – 20.04.2023. godine, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) organizirala je, u svome sjedištu u Rimu, ”Tehničku radionicu o korištenju sekvenciranja cijeloga genoma (WGS) u upravljanju sigurnošću hrane”, pozivajući profesionalce iz vladinog sektora iz zemalja u razvoju da razgovaraju o stvarnim potrebama i praktičnim primjenama tehnologije za poboljšanje sigurnosti […]

Direktor Agencije učestvovao na “Konferenciji o izazovima za sigurnost hrane i sigurnost snabdjevanja hranom u jugoistočnoj Evropi”

21.04.2023.

Na poziv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore, dr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, učestvovao je na “Konferenciji o izazovima za sigurnost hrane i sigurnost snabdjevanja hranom u jugoistočnoj Evropi”, koja je održana 11. i 12. aprila u Podgorici. Konferencija je organizirana u sklopu predsjedavanja Crne Gore „Procesom saradnje […]

Obuka o prikupljanju podataka za potrebe procjene rizika u skladu sa zahtjevima EFSA-e

07.04.2023.

U sklopu IPA 2018 Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom EU“, a u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u Mostaru je 04. i 05. aprila 2023. godine održana obuka na temu “Prikupljanje podataka za potrebe procjene rizika u […]

Obavijest o povlačenju proizvoda „dmBio bademi začinjeni japanskim tamari umakom od soje“, 50g

31.03.2023.

Kompanija „dm drogerie markt d.o.o.“ obavijestila je 31. marta 2023. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da iz predostrožnosti povlači iz prodaje sljedeći proizvod: Naziv proizvoda: dmBio bademi začinjeni japanskim tamari umakom od soje Pakovanje: 50g Lot: 0722121202 s rokom trajanja 15.12.2023. i 0722112901 s rokom trajanja 1.12.2023. Kako je navedeno u obavijesti, […]

Podneseni zahtjevi za registraciju proizvoda “Krajiški omač“ i “Krajiška trahana“ oznakom “garantirano tradicionalni specijalitet”

31.03.2023.

Udruženje proizvođača “Stari-novi okus“, koje djeluje pri Obrtničkoj komori Unsko-sanskog kantona, podnijelo je zahtjeve za registraciju proizvoda “Krajiški omač“ i “Krajiška trahana“”oznakom “garantirano tradicionalni specijalitet”. Obavijesti o zahtjevima za registraciju navedenih proizvoda oznakom “garantirano tradicionalni specijalitet” objavljene su u “Službenom glasniku BiH“, broj 20/23 od 24. marta 2023. godine, a proizvođačke specifikacije dostupne su na […]

EU RASFF: Povlačenje proizvoda „Organska čokolada 57% badem-višnja“, lot: 22302

30.03.2023.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da je na tržište Bosne i Hercegovine isporučen proizvod koji sadrži bademe s nedozvoljenom količinom aflatoksina B1. Obavijest o neusklađenosti dostavila je Belgija, a odnosi se isključivo na proizvod sa sljedećim podacima: Naziv na […]

Obavijest o povlačenju proizvoda „dmBio tahin pasta od susama“, 250g, rokovi trajanja: 21.02.2025. i 25.02.2025.

24.03.2023.

Dm drogerie markt d.o.o. obavijestio je 24. marta 2023. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da iz predostrožnosti povlači iz prodaje sljedeći proizvod: Naziv proizvoda: dmBio tahin pasta od susama Pakovanje: 250g Rokovi trajanja: 21.02.2025. i 25.02.2025. Kako je navedeno u obavijesti, proizvod se povlači, jer se  ne može isključiti mogućnost prisustva salmonele […]