Četiri bosanskohercegovačka prehrambena proizvoda zaštićena oznakama porijekla i geografskog porijekla

5. Juna 2020.

Predstavnicima udruženja koja proizvode „Livanjski izvorni sir“, „Visočku pečenicu“, „Livanjski sir“ i „Nevesinjski krompir“ danas su u Mostaru dodijeljena rješenja o registraciji oznake porijekla i geografskog porijekla. Nakon što je ispunio propisane uslove „Livanjski izvorni sir“ zaštićen je oznakom porijekla, dok su ostala tri proizvoda zaštićena oznakom geografskog porijekla. To su prvi bosanskohercegovački proizvodi zaštićeni […]

Svjetski dan sigurnosti hrane

5. Juna 2020.

U skladu sa Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 7. juna se širom svijeta obilježava Svjetski dan sigurnosti hrane. Na taj način želi se usmjeriti pažnja javnosti na značaj sigurnosti hrane za zdravlje ljudi i ekonomiju. Cilj je potaknuti aktivnosti koje će pomoći u prevenciji, otkrivanju i upravljanju rizicima porijeklom iz hrane te dati doprinos sigurnom […]

U Registar hrane za posebne prehrambene potrebe uneseni podaci za 225 proizvoda

3. Juna 2020.

U skladu s odredbama Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe („Službeni glasnik BiH“, broj 72/11), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine objavila je na svojoj web stranici Registar hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine. Registar se ažurira sukcesivno po prijemu podataka od nadležnih organa entiteta i […]

Održan sastanak direktora Agencije i ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS

1. Juna 2020.

Dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, održao je 29. maja 2020. godine u Banja Luci sastanak sa prof.dr. Borisom Pašalićem, ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske. Na sastanku je razgovarano o saradnji Agencije i Ministarstva u implementaciji zajedničkih aktivnosti čiji je cilj zaštita zdravlja i interesa potrošača. […]

FAO: 10 stvari koje subjekti u poslovanju s hranom trebaju znati o sigurnosti hrane i COVID-19

20. Maja 2020.

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) na različite načine učestvuje u odgovoru na pandemiju COVID-19. FAO, između ostalog, pruža zemljama savjete o politikama iz svoje nadležnosti te priprema i dijeli smjernice i najbolje prakse iz oblasti sigurnosti hrane. U okviru navedenih aktivnosti pripremljen je i […]

Objavljena dva izvještaja o kumulativnoj procjeni rizika od ostataka pesticida u hrani

14. Maja 2020.

Rizik za potrošače uslijed izloženosti ostacima pesticida u hrani trenutno se procjenjuje za svaku supstancu pojedinačno. Međutim, mnogi pesticidi imaju sličan efekt i njihov utjecaj na ljudsko zdravlje može biti veći u kombinaciji, nego individualno. Stoga je Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) razvila metodologiju za provođenje kumulativne procjene rizika (Cumulative […]

EFSA: Tehnički izvještaj o izvorima podataka o bolestima životinja u Bosni i Hercegovini

8. Maja 2020.

Mapiranje izvora podataka o bolestima životinja u zemljama Evropske unije i  pretpristupnim zemljama, uključujući Bosnu i Hercegovinu, jedna je od aktivnosti SIGMA projekta koji provodi Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA). Više informacija o projektu možete pronaći ovdje. Cilj navedene aktivnosti je identifikacija nadležnih organa za upravljanje podacima o bolestima životinja […]

Antimikrobna rezistencija

28. Aprila 2020.

Antimikrobna rezistencija (AMR) predstavlja glavnu globalnu prijetnju koja povećava zabrinutost za zdravlje ljudi i životinja. Osim toga, antimikrobna rezistencija utječe na sigurnost hrane i sigurno snabdijevanje hranom, kao i na ekonomski prosperitet miliona porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Antimikrobna rezistencija odnosi se na sposobnost mikroorganizama da razviju otpornost na antimikrobna sredstva, kao što su antibiotici. Nastaje kao […]

FAO objavio publikaciju o utjecaju klimatskih promjena na sigurnost hrane

22. Aprila 2020.

U povodu 22. aprila, Dana planeta Zemlje koji je ove godine posvećen klimatskim promjenama, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) objavila je dokument pod nazivom „Climate change: Unpacking the burden on food safety“. Klimatske promjene uzrokuju nenadoknadivu štetu našem ekosistemu. Porast temperature, zagrijavanje i acidifikacija […]

COVID-19 i sigurnost hrane: Smjernice za kompanije u prehrambenom sektoru

17. Aprila 2020.

Pandemija uzrokovana koronavirusom (COVID-19) ima značajan utjecaj i na prehrambeni sektor.  Da bi se sačuvalo povjerenje potrošača da će hrana biti sigurna i dostupna neophodno je omogućiti neometano kretanje hrane duž prehrambenog lanca. Jedan od bitnih preduslova za uspješno prevladavanje pandemije COVID-19 je očuvanje zdravlja svih osoba zaposlenih u proizvodnji hrane i lancu opskrbe hranom. […]