Agencija podržava kampanju „Niko gladan. Niko sam.“

Sastanak na kojem su razmatrane aktivnosti u vezi s implementacijom Zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost koji propisuje oslobađanje od oporezivanja donacija datih u hrani održan je danas u Sarajevu. Uime Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine na sastanku su učestvovali dr.sci Džemil Hajrić, direktor i prof.dr. Katica Arar, šefica Odsjeka za naučnu saradnju.

Shodno odredbama navedenog Zakona, prometom dobara uz naknadu ne smatra se davanje poklona u hrani kao donacija koju porezni obveznik, u svrhu sprječavanja njezinog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima, donira isključivo posrednicima u doniranju hrane registriranim za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Zakon o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost objavljen je u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 46/23 od 30. juna 2023. godine, a Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zadužen je da, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donese podzakonski akt za njegovo provođenje.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pruža podršku Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i nevladinim organizacijama u izradi Prednacrta pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, a direktor Agencije je na današnjem sastanku održao prezentaciju o aspektu sigurnosti hrane u kontekstu implementacije Zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

„Agencija će, u skladu sa svojim nadležnostima, pomoći u izradi Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u kako bi osigurali da je hrana koja se donira, a koja je pred istek roka, u skladu sa Zakonom o hrani BiH i sigurna za upotrebu,“ izjavio je tim povodom dr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovini.

Prema podacima nevladinih organizacija, u Bosni i Hercegovini trenutno ima najmanje 60 javnih kuhinja u kojima se hrani skoro 17.000 osoba, a istovremeno se, prema podacima Ujedinjenih nacija, u Bosni i Hercegovini godišnje uništava i baca oko 400.000 tona hrane.