Ažurirane preporuke WHO-a za međunarodni promet u vezi sa izbijanjem COVID-19

Dana 29. februara 2020. godine

Ovaj dokument pruža ažurirane preporuke za međunarodni promet u vezi sa izbijanjem COVID-19, a u svjetlu brzog razvoja situacije. Istim se zamjenjuje savjet objavljen 27. januara 2020. godine.

Dana 30. januara 2020. godine, Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), nakon savjeta Odbora za hitne slučajeve sazvanog u skladu s Međunarodnim zdravstvenim propisima (2005.), proglasio je trenutnu epidemiju COVID-19 javnozdravstvenim hitnim slučajem od međunarodnog značaja i izdao privremene Preporuke. Odbor je zatražio od Generalnog direktora da pruži daljnje savjete o ovim pitanjima i, ako je potrebno, da donese nove preporuke, ovisno o slučaju, a imajući u vidu brzi razvoj situacije.

Pogođena područja

„Pogođenim područjima“ smatraju se one zemlje, pokrajine, teritorije ili gradovi u kojima se transmisija/prijenos COVID-19 trenutno odvija, za razliku od područja koja prijavljuju samo tzv. „uvezene“ slučajeve. Iako je Kina, od 27. februara 2020. godine, a posebno provincija Hubei, imala kontinuiranu transmisiju/prijenos bolesti i izvijestila o najvećem broju potvrđenih slučajeva od početka epidemije, u posljednje vrijeme situacija u Kini pokazala je značajan pad slučajeva. U isto vrijeme, sve veći broj zemalja, osim Kine, prijavio je slučajeve, uključujući i lokalnim prijenosom COVID-19. Kako se epidemija razvija, za očekivati je da će mnoga područja otkriti uvozne slučajeve i lokalni prijenos COVID-19. WHO svakodnevno objavljuje dnevne izvještaje o stanju po pitanju razvoja epidemije, koje možete pogledati na: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

U do sada prijavljenim epidemijama prvenstveno se radilo o onim unutar klastera slučajeva izloženosti u bliskom kontaktu, unutar porodice ili na posebnim okupljanjima. COVID-19 se primarno prenosi kapljično i bliskim kontaktom sa zaraženim pojedincima. Mjere kontrole fokusirane na prevenciju, posebno na redovito pranje ruku i higijena kašljanja, aktivni nadzor za rano otkrivanje i izoliranje slučajeva, brza identifikacija i pomno praćenje osoba koje dolaze u kontakt sa oboljelima, brzi pristup kliničkoj njezi, posebno u teškim slučajevima, efikasne su za držanje pod kontrolom većine epidemija COVID-19.

Preporuke za međunarodni promet

WHO i dalje savjetuje da se ne primjenjuju restriktivne mjere na putovanje ili trgovinu sa zemljama pogođenim epidemijom COVID-19.

Općenito uzevši, dokazi ukazuju na to da u većini hitnih slučajeva koji se tiču javnog zdravlja, ograničavanje kretanja ljudi i robe nema učinka, te može samo preusmjeriti resurse potrebne za druge intervencije. Nadalje, ograničenja mogu prekinuti potrebnu pomoć i tehničku podršku, mogu poremetiti poslovanje i imati negativne socijalne i ekonomske efekte na pogođene zemlje. Međutim, u određenim okolnostima, mjere koje ograničavaju kretanje ljudi mogu se pokazati privremeno korisnim, kao npr. u okruženjima sa malo međunarodnih veza i ograničenim kapacitetima za pružanje adekvatnog odgovora.

Mjere putovanja koje značajno ometaju međunarodni promet mogu biti opravdane samo na početku epidemije, jer mogu omogućiti da zemlje dobiju na vremenu, čak i ako se radi o samo nekoliko dana, za brzo provođenje efikasnih mjera pripravnosti. Takva ograničenja moraju se temeljiti na pažljivoj procjeni rizika, biti proporcionalna riziku za javno zdravlje, kratka u pogledu trajanja i redovno preispitivana u svjetlu razvoja situacije.

Zabrane putovanja u pogođena područja ili odbijanje ulaska putnicima koji dolaze iz pogođenih područja obično nisu efikasne u sprečavanju uvoza slučajeva, ali mogu imati značajan ekonomski i socijalni uticaj. Otkako je, 27. februara, WHO proglasila javnozdravstveni hitni slučaj od međunarodng značaja, a vezano za COVID-19, 38 zemalja je izvijestilo WHO o dodatnim zdravstvenim mjerama koje značajno ometaju međunarodni promet u vezi s putovanjem u Kinu i iz Kine ili drugih zemalja, koje variraju od uskraćivanja ulaska putnika, do viznih ograničenja ili karantene za povratnike. Nekolicina zemalja koje su uskratile ulaz putnicima ili koje su obustavile letove za Kinu i iz nje ili druge pogođene zemlje, sada prijavljuju slučajeve COVID-19.

Puko provjeravanje temperature na izlazu ili ulasku, nije učinkovit način za zaustavljanje širenja na međunarodnom nivou, jer zaraženi pojedinci mogu biti u inkubacijskom razdoblju, možda ne pokazivati očite simptome u ranom toku bolesti ili mogu smanjiti temperaturu korištenjem antipiretika; pored toga, takve mjere zahtijevaju znatna ulaganja za ono što može donijeti tek malo koristi. Efikasnije je dati preporuke za prevenciju putnicima i prikupiti izjave o zdravstvenom stanju po dolasku, sa kontaktnim podacima putnika, kako bi se omogućila odgovarajuća procjena rizika i mogućnost ulaženja u trag putnicima koji dolaze.

Preporuke za međunarodne putnike

Prikladno je za putnike koji su bolesni da odgode ili izbjegnu putovanje u pogođena područja, posebno za starije putnike i osobe sa kroničnim bolestima ili evidentnim zdravstvenim problemima.

Opće preporuke za ličnu higijenu, prikladno ponašanje prilikom kašljanja i vlastito držanje na odstojanju, od najmanje jednog metra, od osoba koje pokazuju simptome bolesti, ostaju posebno važne za sve putnike. Tu spada:

  • Često provođenje higijene ruku, naročito nakon dodira sa respiratornim izlučevinama. Higijena ruku uključuje čišćenje ruku sapunom i vodom ili trljanje ruku sredstvima na bazi alkohola. Trljanje ruku sredstvima na bazi alkohola poželjno je ako ruke nisu vidno zaprljane; prati ruke sapunom i vodom kada su vidno zaprljane;
  • Pokriti nos i usta savijenim laktom ili papirnatim ubrusom kada kašljete ili kišete i odmah odložiti ubrus i obaviti higijenu ruku;
  • Uzdržati se od dodirivanja usta i nosa;
  • Medicinska maska nije potrebna ako nema simptoma, jer nema dokaza da nošenje maske – bilo koje vrste – štiti neoboljele osobe. Međutim, neke zemlje imaju u svojoj kulturi ponašanja nošenje maski. Ako treba nositi maske, od presudnog je značaja poštovati najbolje prakse vezano za nošenje, skidanje i odlaganje te o higijeni ruku nakon uklanjanja – pogledajte: savjet o upotrebi maski, koje možete pogledati na linku: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1269003/retrieve

Kao kod svakog putovanja, putnicima se savjetuje da se pridržavaju pravilnih postupaka higijene hrane, uključujući pet ključeva za sigurnost hrane koje možete pogledati na linku: https://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/en/5keys_en.pdf?ua=1&ua=1,

Te preporuka za smanjenje rizika od prenošenja novih patogena sa životinja na ljude na tržnicama živim životinjama, koje možete pogledati na linku: https://www.who.int/health-topics/coronavirus/who-recommendations-to-reduce-risk-of-transmission-of-emerging-pathogens-from-animals-to-humans-in-live-animal-markets

Putnici koji se vraćaju iz pogođenih područja trebali bi 14 dana samostalno pratiti simptome i slijediti državne protokole zemalja u koje dolaze. Neke zemlje mogu zahtijevati od povratnika da uđu u karantin. Ako se pojave simptomi, poput vrućice, ili kašlja ili otežanog disanja, putnicima se savjetuje da se obrate lokalnim zdravstvenim radnicima, po mogućnosti telefonom i obavijeste ih o svojim simptomima i povijesti putovanja. Putnicima koji su identificirani na ulaznim mjestima preporučuje se slijediti savjete WHO-a za upravljanje putnicima na ulaznim mjestima, koje možete pogledati na linku: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331003/WHO-2019-nCoV-POEmgmt-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Smjernice za tretman bolesnih putnika u avionima dostupne su na web stranicama ICAO i IATA, možete pogledati na linku: https://www.capsca.org/CoronaVirusRefs.html i https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/#tab-2

Ključna pitanja koja treba uzeti u obzir kod planiranja velikih masovnih okupljanja također su dostupna na web stranici WHO-a i možete pogledati na linku: https://www.who.int/publications-detail/key-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-covid-19-outbreak

Objavljena su i pitanja operativne prirode koja treba uzeti u obzir za upravljanje slučajevima COVID-19 na brodu, koji je dostipan na linku: https://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-managing-covid-19-cases-outbreak-on-board-ships

Zemlje koje se odluče na vraćanje državljana iz pogođenih područja, trebale bi uzeti u obzir sljedeće, kako bi se izbjeglo dalje širenje COVID-19: provjera pri izlasku neposredno prije leta; obavijest o riziku putnicima i posadi; oprema za kontrolu infekcije tokom putovanja; spremnost posade u pogledu oboljelih u toku leta; pregled putnika nakon što stignu pri ulasku, te pomno praćenje 14 dana nakon dolaska: https://www.who.int/ith/Repatriation_Quarantine_nCoV-key-considerations_HQ final11Feb.pdf?ua=1

Opće preporuke za sve zemlje

Zemlje bi trebale pojačati praćenje neobičnih izbijanja bolesti sličnih gripi i teške upale pluća i pažljivo pratiti razvoj epidemije COVID-19, pojačavajući epidemiološki nadzor. Zemlje bi trebale nastaviti da jačaju svijest kroz efikasnu komunikaciju rizika koja se odnosi na COVID-19, prema široj javnosti, zdravstvenim radnicima i kreatorima politika, te da izbjegavaju radnje koje promoviraju stigmu ili diskriminaciju. Zemlje bi s WHO-om trebale podijeliti sve relevantne informacije potrebne za pravovremenu procjenu i upravljanje COVID-19, kako to zahtijevaju Međunarodni zdravstveni propisi (2005).

Zemlje se podsjećaju na svrhu Međunarodnih zdravstvenih propisa da spriječe, zaštite od, kontroliraju i pruže javnozdravstveni odgovor na širenje bolesti na međunarodnom nivou, na načine koji su proporcionalni i ograničeni na javnozdravstvene rizike i kojima se izbjegava nepotrebno uplitanje u međunarodni promet i trgovinu. Zemlje koje provode dodatne zdravstvene mjere koje značajno ometaju međunarodni promet moraju dostaviti WHO-u, u roku od 48 sati od primjene, obrazloženje i relevantne naučne informacije o provedenim mjerama. WHO će dijeliti ove informacije sa drugim državama potpisnicama. Značajne smetnje uglavnom podrazumijevaju odbijanje ulaska ili odlaska međunarodnih putnika, prtljaga, tereta, kontejnera, transporta, robe i slično ili njihovo kašnjenje u trajanju više od 24 sata.

WHO nastavlja saradnju sa svojim državama članicama, kao i s međunarodnim organizacijama i industrijom, kako bi omogućila provedbu zdravstvenih mjera povezanih s putovanjima koje su proporcionalne rizicima po javno zdravlje, djelotvorne su i provode se na način kojim se izbjegava nepotrebno ograničavanje međunarodnog prometa tokom epidemije COVID-19.