Delegat u Domu naroda PS BiH Martin Raguž posjetio Agenciju

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Martin Raguž posjetio je danas Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u Mostaru, gdje je održao radni sastanak sa doc.dr.sci Sejadom Mačkićem, direktorom Agencije i saradnicima.

Direktor Agencije je upoznao delegata Raguža s aktivnostima koje Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kontinuirano preduzima od svog osnivanja u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača, te omogućavanja ravnopravnog položaja bh. proizvođača na domaćem i međunarodnom tržištu sa naglaskom na usaglašavanju propisa o hrani sa legislativom Evropske unije. Takođe je prezentirao projekte koje Agencija provodi u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama u cilju jačanja kapaciteta nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH, koje učestvuju u sistemu sigurnosti hrane.

Delegat Raguž je izrazio zadovoljstvo informacijama koje je imao priliku čuti na sastanku sa direktorom Agencije za sigurnost hrane BiH, te je čestitao rukovodstvu Agencije na dosadašnjim rezultatima. Uz zahvalnost na izdvojenom vremenu i prezentiranim informacijama, delegat Raguž je istaknuo kako će djelovati kao svojevrsni portparol ove institucije u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te zajedničkim parlamentarnim komisijama, posebno kada je riječ o izmjenama zakonodavstva i inicijativama koje u tom smislu vodi ova institucija.