EFSA: Naučno mišljenje o glikoalkaloidima u hrani i hrani za životinje

Na zahtjev Evropske komisije, Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) izvršila je procjenu rizika od glikoalkaloida u hrani i hrani za životinje, posebno u krompiru i proizvodima od krompira. Glikoalkaloidi su spojevi koji se na prirodan način javljaju u vrstama porodice Solanaceae (pomoćnice) u koju spadaju krompir, paradajz i patlidžan. Glikoalkaloidi imaju važnu ulogu u pružanju otpornosti biljke prema štetočinama i patogenima.

Procjenom rizika obuhvaćeni su jestivi dijelovi krompira i drugih biljnih vrsta koje sadrže glikoalkaloide, dok nejestivi dijelovi, uz izuzetak klice krompira, nisu bili predmet procjene rizika.

Kod ljudi, akutni toksični efekti glikoalkaloida iz krompira (α‐solanin i α‐čakonin) obuhvataju gastrointestinalne simptome poput mučnine, povraćanja i dijareje. Za navedene efekte, Panel za kontaminante u lancu ishrane (CONTAM Panel), identifikovao je najniži nivo kod kojeg je uočen štetni efekat (Lowest observed adverse effect level, LOAEL) koja iznosi 1 miligram po kilogramu tjelesne težine dnevno te predstavlja referentnu tačku za karakterizaciju rizika u slučaju akutne izloženosti. Eksperimentalnim studijama na životinjama nije bilo moguće izračunati referentnu tačku za hroničnu izloženost.

Akutna izloženost glikoalkaloidima iz krompira kroz ishranu procijenjena je korištenjem probabilističkog pristupa i primjenom faktora prerade hrane. Podaci su bili dostupni samo za α‐solanin i α‐čakonin, i to uglavnom za krompir. Granica izloženosti (Margin of Exposure, MOE) za grupe mlađe populacije ukazuje da postoji utjecaj na zdravlje u studijama u kojima su korištene najviše vrijednosti konzumacije, kao i u svim studijama u kojima je vrijednost konzumacije na 95. percentilu (P95). Za odraslu populaciju, granica izloženosti ukazuje da postoji utjecaj na zdravlje samo za vrijednosti konzumacije s najvišim, 95. percentilom.

Guljenjem, kuhanjem i prženjem može se reducirati sadržaj glikoalkaloida u hrani pa se npr. guljenjem krompira sadržaj glikoalkaloida može smanjiti u rasponu od 25-75%, kuhanjem u vodi između 5 i 65% i prženjem u ulju od 20-90%.

Naučno mišljenje pod nazivom „Procjena rizika od glikoalkaloida u hrani i hrani za životinje, posebno u krompiru i proizvodima od krompira“ (Risk assessment of glycoalkaloids in feed and food, in particular in potatoes and potato‐derived products) dostupno je ovdje.