EFSA: Prijavite se na javni poziv za članove Naučnog odbora i naučnih panela

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je javni poziv za članove Naučnog odbora i naučnih panela. Osim državljana zemalja Evropske unije (EU) i Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA), poziv je otvoren i za državljane zemalja kandidatkinja za članstvo u EU, među kojima je Bosna i Hercegovina.

Naučni odbor i naučni paneli EFSA-esastoje se od visoko kvalificiranih i nezavisnih eksperata, koji provode naučne procjene i razvijaju potrebne naučne metodologije. Članstvo u ovim tijelima obnavlja se svakih pet godina, a sljedeći saziv započet će s radom u julu 2024. godine. Prijavu je moguće podnijeti do 3. aprila 2023. godine putem elektronskog obrasca, koji je dostupan na sljedećem linku: https://careers.efsa.europa.eu/Expert.

Osim članstva u Naučnom odboru, javni poziv odnosi se na članstvo u jednom od 10 naučnih panela, koji su specijalizirani za sljedeće oblasti: zdravlje i dobrobit životinja (AHAW); biološke opasnosti (BIOHAZ); kontaminanti u lancu ishrane (CONTAM); aditivi i proizvodi ili tvari koje se koriste u hrani za životinje (FEEDAP); genetički modificirani organizmi (GMO); nutricionizam, nova hrana i alergeni u hrani (NDA); zdravlje bilja (PLH); sredstva za zaštitu bilja i njihove rezidue (PPR); prehrambeni aditivi i arome (FAF); materijali u kontaktu s hranom, enzimi i pomoćna sredstva (CEP).

Članstvo i rad u Naučnom odboru ili naučnim panelima EFSA-e predstavlja jedinstvenu priliku za rad s vrhunskim evropskim ekspertima, kao i za profesionalni razvoj u multidisciplinarnoj, inkluzivnoj i fleksibilnoj organizaciji. U videu ispod  možete pogledati iskustva članova aktuelnog saziva naučnih panela:

Informacije o uslovima koje kandidati moraju ispunjavati dostupne su ovdje.

Kontakt adresa za odgovore na pitanja u vezi s javnim pozivom je selection.experts@efsa.europa.eu.