Istraživanje kvaliteta soli na tržištu BiH za 2017. godinu

Mr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i dr. Miodrag Marjanović, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske potpisali su danas u Mostaru Ugovor za laboratorijske usluge analiza kvaliteta soli na tržištu Bosne i Hercegovine.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, uz finansijsku podršku UNICEF-a, u naredna dva mjeseca provest će istraživanje kvaliteta soli na tržištu BiH za 2017. godinu, kojim će se utvrditi usklađenost soli na tržištu Bosne i Hercegovine sa važećim zakonodavstvom.

U sklopu istraživanja, na području 17 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, bit će uzeto 260 uzoraka dostupnih komercijalnih pakovanja soli za ljudsku ishranu, koja će biti podvrgnuta laboratorijskim analizama na fizičko-hemijske parametre (sadržaj joda, NaCl, vode, arsena i bakra, reakcija na 20% vodenog rastvora lakmus papira, sredstva jodiranja i deklarisanje roka upotrebe).

Cilj ovog istraživanja je zaštita zdravlja potrošača kroz procjenu rizika izloženosti potrošača od nedostatka joda, podizanje svijesti potrošača o značaju kvalitete soli za ljudsku ishranu, te preduzimanje odgovarajućih administrativnih mjera. Istraživanje kvaliteta soli na tržištu Bosne i Hercegovine doprinijet će informisanju potrošača o kvalitetu soli na tržištu Bosne i Hercegovine, te značaju adekvatnog unosa joda kao veoma važnog mikroelementa za ljudski organizam.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nedovoljan unos joda predstavlja jedan od globalnih zdravstvenih problema. Manjak joda u organizmu uzrokuje povećanje štitnjače, odnosno oboljenje koje je u široj javnosti poznato kao guša ili struma.

Prikupljeni podaci o kvaliteti soli će biti osnov za izradu strateških dokumenata, naučnih i stručnih studija, te davanje odgovarajućih preporuka nadležnim organima u Bosni i Hercegovini s ciljem zaštite zdravlja i interesa potrošača.