Objavljen Registar hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine

15/07/2019

U skladu s odredbama Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe („Službeni glasnik BiH“, broj 72/11), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila je i objavila na zvaničnoj web stranici Registar hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine. Registar trenutno sadrži osnovne podatke o 63 proizvoda koji se […]