Objavljen Registar hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine

U skladu s odredbama Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe („Službeni glasnik BiH“, broj 72/11), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila je i objavila na zvaničnoj web stranici Registar hrane za posebne prehrambene potrebe koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine.

Registar trenutno sadrži osnovne podatke o 63 proizvoda koji se nalaze na tržištu Bosne i Hercegovine, a spadaju u jednu od kategorija hrane za posebne prehrambene potrebe.

Hrana za posebne prehrambene potrebe je hrana koja se, zahvaljujući svom posebnom sastavu ili posebnom načinu proizvodnje, jasno razlikuje od prehrambenih proizvoda namijenjenih za uobičajenu upotrebu koji su podobni za njihove prehrambene svrhe i koji su reklamirani na takav način da ukažu na takvu podobnost.

U hranu za posebne prehrambene potrebe, u skladu s odredbama Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe, spadaju:

  • formule za dojenčad i formule nakon dojenja,
  • prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana za dojenčad i malu djecu,
  • hrana namijenjena za upotrebu u energetski ograničenim dijetama za smanjenje tjelesne težine,
  • hrana namijenjena licima sa smetnjama u metabolizmu ugljikohidrata (dijabetes),
  • hrana namijenjena za stanja povećanih tjelesnih aktivnosti, posebno za sportiste,
  • dijetalna hrana za posebne medicinske potrebe,
  • hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada naprijed navedenim kategorijama.

U skladu s članom 15. Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe, ako se nakon detaljne procjene utvrdi da hrana za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada niti jednoj grupi navedenoj u članu 4. ovog pravilnika ili da ugrožava zdravlje ljudi, a nalazi se u slobodnom prometu u Bosni i Hercegovini, Agencija u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine može privremeno obustaviti ili ograničiti stavljanje na tržište takve hrane na području Bosne i Hercegovine.