Donesena Odluka o povećanom nivou službenih kontrola pri uvozu kukuruza za ishranu ljudi

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, u saradnji sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH donijelo Odluku o povećanom nivou službenih kontrola pri uvozu kukuruza za ishranu ljudi. Ovom Odlukom propisuju se pravila o povećanom nivou službenih kontrola pri uvozu kukuruza za ishranu ljudi koje se sprovode na ulaznim mjestima, zbog postojanja rizika od kontaminiranosti aflatoksinima, te propisuju obaveze subjekata u poslovanju sa hranom.

Cilj Odluke je pooštravanje službenih kontrola,te onemogućavanje uvoznicima da kukuruz koji je namijenjen ishrani životinja prijavljuju prilikom uvoza kao kukuruz za ishranu ljudi.

Pravilnik o službenim kontrolama koje se sprovode radi verifikacije postupanja u skladu sa odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 5/13) predviđa da Bosna i Hercegovina radi organizacije pooštrenog nivoa kontrola treba od subjekata u poslovanju sa hranom koji su odgovorni za pošiljke, zahtijevati da o pristizanju i prirodi takvih pošiljki unaprijed obavještavaju. Kako bi se osigurao jednoobrazan pristup, donesen je model obrasca Zajedničkog ulaznog dokumenta (ZUD) radi uvoza hrane obuhvaćene ovom Odlukom. ZUD je dostupan carinskim organima prilikom prijavljivanja pošiljaka za puštanje u slobodni promet.

Također, radi osiguravanja određene razine jednoobraznosti, uzimajući u obzir pooštrenu razinu službenih kontrola, ovom Odlukom je predviđeno da te kontrole obuhvaćaju pregled dokumentacije, identifikacijski i fizički pregled, odnosno laboratorijske analize, pošiljki, primjenjujući jasno definiran program sljedivosti.